งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การตรวจสอบขนาดของ ไฟล์ข้อมูล แผนกคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ จอมเกล้าพระนครเหนือ 4.4. 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การตรวจสอบขนาดของ ไฟล์ข้อมูล แผนกคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ จอมเกล้าพระนครเหนือ 4.4. 1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การตรวจสอบขนาดของ ไฟล์ข้อมูล แผนกคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ จอมเกล้าพระนครเหนือ 4.4. 1

2 แผนกคอมพิวเตอร์และ เทคโนโลยีสารสนเทศ การตรวจสอบขนาดของไฟล์ข้อมูล  เปิดหน้าต่างไฟล์ข้อมูลที่ต้องการทำแบ็คอัพ ลงแผ่นซีดี / ดีวีดี 1.

3 แผนกคอมพิวเตอร์และ เทคโนโลยีสารสนเทศ การตรวจสอบขนาดของไฟล์ข้อมูล  คลิกเลือกไฟล์ที่ต้องการก่อน แล้วคลิกเม้าส์ ขวาที่ไฟล์ข้อมูล 2. คลิก เม้าส์ขวา

4 แผนกคอมพิวเตอร์และ เทคโนโลยีสารสนเทศ การตรวจสอบขนาดของไฟล์ข้อมูล  คลิก Properties เพื่อดูขนาดไฟล์ข้อมูล 3. คลิก

5 แผนกคอมพิวเตอร์และ เทคโนโลยีสารสนเทศ การตรวจสอบขนาดของไฟล์ข้อมูล  จะปรากฏหน้าต่าง Properties ของไฟล์ข้อมูลขึ้นมา ที่บรรทัด Size on Disk : จะบอกขนาดไฟล์ข้อมูล ในตัวอย่าง ไฟล์ข้อมูล มีขนาด 542 MB สามารถบันทึกลงในแผ่น ซีดีที่มีขนาดความจุ 700 MB ได้

6 แผนกคอมพิวเตอร์และ เทคโนโลยีสารสนเทศ การตรวจสอบขนาดของไฟล์ข้อมูล  คลืกปุ่ม OK เมื่อตรวจสอบขนาดไฟล์ข้อมูล เรียบร้อย 5. คลิก


ดาวน์โหลด ppt การตรวจสอบขนาดของ ไฟล์ข้อมูล แผนกคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ จอมเกล้าพระนครเหนือ 4.4. 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google