งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การลดปัจจัยเสี่ยงทางกายภาพ และการยศาสตร์ กลุ่มที่ 3.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การลดปัจจัยเสี่ยงทางกายภาพ และการยศาสตร์ กลุ่มที่ 3."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การลดปัจจัยเสี่ยงทางกายภาพ และการยศาสตร์ กลุ่มที่ 3

2 ปัญหาและปัจจัยเสี่ยงทางกายภาพ  แสง  เสียง  ความร้อน  ไอ ควัน ฝุ่น ก๊าซ  ไฟฟ้า  ที่อับอากาศ/อุปกรณ์ที่มีแรงดัน  โครงสร้างอาคาร  อุปกรณ์สำนักงาน-เครื่องมือ ต่างๆ

3 แสงสว่าง ปัญหาที่พบ  แสงจ้า; หน่วยงาน จ่ายกลาง บันได ซ่อมบำรุง ระเบียง ฯลฯ  แสงน้อย; หน่วยงาน ห้องคอมพิวเตอร์ ห้อง X-ray ห้องตรวจแพทย์ Nurse station ฯลฯ

4 เสียง ปัญหาที่พบ -เสียงดัง ;หน่วยงาน ซักฟอก จ่ายกลาง โภชนาการ โรงซ่อมบำรุง OPD คลินิกต่าง ๆ ห้องยา (จากเครื่อง Suction/เครื่องปั่นไฟ) ห้องยา (จากเครื่อง Suction/เครื่องปั่นไฟ)

5 ความร้อน  หน่วยงานที่พบ ; ห้องจ่ายกลาง ซักฟอก โภชนาการ

6 โครงสร้างอาคาร ปัญหาที่พบ  พื้นต่างระดับ /ทางลาด ; ทางขึ้น(บันได/ ทางลาด)  เพดาน ฝา เสา ชำรุด  หลังคารั่ว  การระบายอากาศไม่ดี

7 ควัน ฝุ่น ก๊าซ  ควัน; โรงเครื่องปั่นไฟ  ฝุ่นใยผ้า; ซักฟอก  ฟูม; งานเชื่อม(ซ่อมบำรุง)

8 อันตรายจากที่อับอากาศ อันตรายจากที่อับอากาศ  บ่อบำบัดน้ำเสีย อันตรายจากอุปกรณ์ที่มีแรงดัน  บริเวณที่เก็บถังอ๊อกซิเจน  โรงครัว  จ่ายกลาง

9 ไฟฟ้าช็อต  ทุกหน่วยงานในรพ.ที่ใช้ไฟฟ้า การสั่นสะเทือน  ห้องเฝือก  ซ่อมบำรุง  งานตัดหญ้า

10 รังสี  X-ray  Nursery unit อุปกรณ์สำนักงาน-เครื่องมือต่างๆ - โต๊ะ เก้าอี้ กระดาษ มีด ฯลฯ

11 สรุปความเสี่ยงด้านกายภาพใน โรงพยาบาลที่เลือก  โดยพิจารณาจาก ความถี่ และความรุนแรง เรื่อง ไฟฟ้าช็อต

12 ไฟฟ้าช็อต ไฟฟ้าช็อต วิเคราะห์สาเหตุ -สายไฟชำรุด/อุปกรณ์ชำรุด -อุปกรณ์ไฟฟ้าไม่มีสายดิน -บุคลากรขาดความรู้/ตระหนัก/ประมาท -ขาดการบำรุงรักษา -การใช้งานอุปกรณ์ไม่เหมาะสม

13 การป้องกันแก้ไข  สำรวจตรวจสอบอุปกรณ์-เครื่องใช้ไฟฟ้า  ซ่อมแซม ทดแทนอุปกรณ์-เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ ชำรุด  ทำแผนในการตรวจสอบ และบำรุงรักษาเชิงรุก  ให้ความรู้เจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการการป้องกัน ไฟฟ้าดูด  ติดตั้งระบบสายดิน ระบบตัดไฟ (เฉพาะจุด/ทั้ง โรงพยาบาล)  ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่มีการปฏิบัติตามแนวทางที่ กำหนดไว้

14 ปัญหาด้านการยศาสตร์ใน โรงพยาบาล  ปวดข้อ ปวดหลัง ; พยาบาล เวรเปล ซักฟอก หน่วยจ่ายกลาง คนสวน คนขับรถ  ปวดตา ; แผนกเย็บผ้า งานเอกสาร คอมพิวเตอร์

15 สรุปความเสี่ยงด้านการยศาสตร์ ในโรงพยาบาลที่เลือก “ปวดหลังเนื่องจากการเคลื่อนย้าย ผู้ป่วย” ผู้ป่วย”

16 ปวดหลังเนื่องจากการเคลื่อนย้าย ผู้ป่วย” สาเหตุปัญหา  ท่าทางไม่ถูกต้อง(ขาดความรู้/ไม่ ตระหนัก)  ผู้ป่วยมีน้ำหนักมาก/ไม่รู้สึกตัว  ขาดอุปกรณ์ช่วยในการผ่อนแรง/ป้องกัน ตน

17 แนวทางแก้ไข - ป้องกัน 1.ให้ความรู้และทักษะด้านการเคลื่อนย้าย ผู้ป่วยที่ถูกวิธี 2.จัดอุปกรณ์เสริมช่วยในการเคลื่อนย้าย ผู้ป่วย เช่น แผ่นสไลด์ เตียงที่ปรับระดับได้ 3.ใช้อุปกรณ์ป้องกันการบาดเจ็บของ กล้ามเนื้อหลัง (Back support) 4.ส่งเสริมการออกกำลังกายกล้ามเนื้ออย่าง ต่อเนื่อง 5.มีกิจกรรมส่งเสริมการปฏิบัติตามแนวทางที่ กำหนดไว้


ดาวน์โหลด ppt การลดปัจจัยเสี่ยงทางกายภาพ และการยศาสตร์ กลุ่มที่ 3.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google