งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์ที่มนุษย์ได้คิดประดิษฐ์ขึ้น เพื่อนำมาเสริมความสามารถของมนุษย์ในด้านกา รับรู้ การจำ การคำนวณ การเปรียบเทียบตัดสินใจ และการแสดงออก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์ที่มนุษย์ได้คิดประดิษฐ์ขึ้น เพื่อนำมาเสริมความสามารถของมนุษย์ในด้านกา รับรู้ การจำ การคำนวณ การเปรียบเทียบตัดสินใจ และการแสดงออก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์ที่มนุษย์ได้คิดประดิษฐ์ขึ้น เพื่อนำมาเสริมความสามารถของมนุษย์ในด้านกา รับรู้ การจำ การคำนวณ การเปรียบเทียบตัดสินใจ และการแสดงออก ดังนั้นคอมพิวเตอร์จึงมี โครงสร้างที่ประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ ให้สามารถ ทำงานเป็นระบบสนองความต้องการของมนุษย์ คอมพิวเตอร์ คือ อะไรนะ ? คอมพิวเตอร์ คือ อะไรนะ ? ?

3 แผนผังการทำงานของ คอมพิวเตอร์ INPUTCUPOUT MAIN MEMORY

4 Input Unit คือ หน่วยรับข้อมูลเข้าเพื่อนำข้อมูลนั้น ไปประมวลผลภายในคอมพิวเตอร์ เช่น

5 CPU Central processing unit คือ ส่วนที่สำคัญที่สุด และเป็นศูนย์กลางการทำงาน ของ เครื่องคอมพิวเตอร์ ตัว CPU นั้น ถือว่าเป็น Microprocessor ประเภทหนึ่งที่มีความสามารถในการ จัดการคำสั่ง และการประมวลผลที่มีความซับซ้อนมาก

6 Main Memory เป็นหน่วยจัดเก็บข้อมูลที่ทำงานได้ รวดเร็วที่สุด การทำงานของมันจะ ทำงานควบคู่ไปกับ CPU เป็น หน่วยความจำหลักที่จำเป็น หน่วยความจำ ชนิดนี้จะสามารถ เก็บข้อมูลได้ เฉพาะเวลาที่มี กระแสไฟฟ้าหล่อเลี้ยงเท่านั้น เมื่อใดก็ตามที่ไม่มีกระแสไฟฟ้า มา เลี้ยง ข้อมูลที่อยู่ภายใน หน่วยความจำชนิดจะหายไปทันที หน่วยความจำแรม ทำหน้าที่เก็บ ชุดคำสั่งและข้อมูลที่ระบบ คอมพิวเตอร์กำลังทำงานอยู่ด้วย ไม่ว่าจะเป็นการนำเข้าข้อมูล (Input) หรือ การนำออกข้อมูล (Output)

7 Memory Storage คือ หน่วยความจำสำรองเพื่อใช้ในการเก็บข้อมูล ภายในเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยจะสามารถแก้ไข ข้อมูลได้ เช่น แผ่นดิ สก์ ฮาร์ดดิ สก์

8 Output Unit หน่วยที่จะนำข้อมูลออกมาแสดงผลให้ผู้ใช้สามารถ เรียกดูข้อมูลได้ เช่น


ดาวน์โหลด ppt คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์ที่มนุษย์ได้คิดประดิษฐ์ขึ้น เพื่อนำมาเสริมความสามารถของมนุษย์ในด้านกา รับรู้ การจำ การคำนวณ การเปรียบเทียบตัดสินใจ และการแสดงออก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google