งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ขั้นตอนการตั้งค่า IP Address และ Internet แผนกคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ จอมเกล้าพระนครเหนือ 2.2. 2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ขั้นตอนการตั้งค่า IP Address และ Internet แผนกคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ จอมเกล้าพระนครเหนือ 2.2. 2."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ขั้นตอนการตั้งค่า IP Address และ Internet แผนกคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ จอมเกล้าพระนครเหนือ 2.2. 2

2 แผนกคอมพิวเตอร์และ เทคโนโลยีสารสนเทศ ขั้นตอนการตั้งค่า IP Address และ Internet  คลิกเม้าส์ขวาที่ My Network places  คลิกเลือก Properties 1. คลิก เม้าส์ขวา 2. คลิก

3 แผนกคอมพิวเตอร์และ เทคโนโลยีสารสนเทศ ขั้นตอนการตั้งค่า IP Address และ Internet  ปรากฏหน้าต่าง Network Connections ขึ้นมา  คลิกเม้าส์ขวา ไอคอน Local Area Connection  คลิก Properties 3. 4. คลิก เม้าส์ขวา 5. คลิก

4 แผนกคอมพิวเตอร์และ เทคโนโลยีสารสนเทศ ขั้นตอนการตั้งค่า IP Address และ Internet  ปรากฏหน้าต่าง Local Area Connection Properties ขึ้นมา  คลิกเลื่อนลงมา หารายการ Internet Protocal (TCP/IP) 6. 7. คลิกเลื่อนลงมา หา รายการ Internet Protocal TCP/IP

5 แผนกคอมพิวเตอร์และ เทคโนโลยีสารสนเทศ ขั้นตอนการตั้งค่า IP Address และ Internet  คลิกเลือกรายการ Internet Protocal (TCP/IP)  คลิกปุ่ม properties 8. คลิก 9. คลิก

6 แผนกคอมพิวเตอร์และ เทคโนโลยีสารสนเทศ ขั้นตอนการตั้งค่า IP Address และ Internet  ปรากฏหน้าต่าง Internet Protocal (TCP/IP) Properties ขึ้นมา ( เตรียมกรอกค่าต่าง ๆ ในขั้นตอนต่อไป ) 10.

7 แผนกคอมพิวเตอร์และ เทคโนโลยีสารสนเทศ ขั้นตอนการตั้งค่า IP Address และ Internet  คลิกเลือกปุ่ม Use the following IP Address : แล้วกรอกค่าดังนี้ IP Address : Subnet mask : Dafault gateway : ค่าหมายเลข 3 ตัว สุดท้าย ห้ามกรอกซ้ำกับ เครื่องอื่น ต้องขอใช้กับผู้ดูแล ระบบ [1 เครื่อง ต่อ 1 หมายเลข ]

8 แผนกคอมพิวเตอร์และ เทคโนโลยีสารสนเทศ ขั้นตอนการตั้งค่า IP Address และ Internet  คลิกเลือกปุ่ม Use the following DNS Server Address : แล้วกรอกค่าดังนี้ Preferred DNS server : Alternate DNS server :

9 แผนกคอมพิวเตอร์และ เทคโนโลยีสารสนเทศ ขั้นตอนการตั้งค่า IP Address และ Internet  คลิกปุ่ม OK ( เมื่อกรอกค่าต่าง ๆ เสร็จ ) 11. คลิก 12. คลิก 13. คลิก

10 แผนกคอมพิวเตอร์และ เทคโนโลยีสารสนเทศ ขั้นตอนการตั้งค่า IP Address และ Internet  คลิก Show icon in notifications area when connected ( เพื่อให้หน้าจอแสดงไอคอนการเชื่อมต่อ )  คลิกปุ่ม Close 14. คลิก 15. คลิก


ดาวน์โหลด ppt ขั้นตอนการตั้งค่า IP Address และ Internet แผนกคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ จอมเกล้าพระนครเหนือ 2.2. 2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google