งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ขั้นตอนการตั้งค่า IP Address และ Internet

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ขั้นตอนการตั้งค่า IP Address และ Internet"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ขั้นตอนการตั้งค่า IP Address และ Internet
2.2.2 แผนกคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

2 คลิกเม้าส์ขวาที่ My Network places คลิกเลือก Properties
1. คลิกเม้าส์ขวา 2. คลิก

3 ปรากฏหน้าต่าง Network Connections ขึ้นมา คลิกเม้าส์ขวา ไอคอน
3. ปรากฏหน้าต่าง Network Connections ขึ้นมา คลิกเม้าส์ขวา ไอคอน Local Area Connection คลิก Properties 4. คลิกเม้าส์ขวา 5. คลิก

4 7. คลิกเลื่อนลงมา หารายการ Internet Protocal TCP/IP
6. ปรากฏหน้าต่าง Local Area Connection Properties ขึ้นมา คลิกเลื่อนลงมา หารายการ Internet Protocal (TCP/IP) 7. คลิกเลื่อนลงมา หารายการ Internet Protocal TCP/IP

5 Internet Protocal (TCP/IP) คลิกปุ่ม properties
คลิกเลือกรายการ Internet Protocal (TCP/IP) คลิกปุ่ม properties 8. คลิก 9. คลิก

6 ปรากฏหน้าต่าง Internet Protocal (TCP/IP) Properties ขึ้นมา
(เตรียมกรอกค่าต่าง ๆ ในขั้นตอนต่อไป) 10.

7 Subnet mask : Dafault gateway :
คลิกเลือกปุ่ม Use the following IP Address : แล้วกรอกค่าดังนี้ IP Address : Subnet mask : Dafault gateway : ค่าหมายเลข 3 ตัวสุดท้าย ห้ามกรอกซ้ำกับเครื่องอื่น ต้องขอใช้กับผู้ดูแลระบบ [1 เครื่อง ต่อ 1 หมายเลข]

8 คลิกเลือกปุ่ม Use the following DNS Server Address : แล้วกรอกค่าดังนี้
Preferred DNS server : Alternate DNS server :

9 คลิกปุ่ม OK (เมื่อกรอกค่าต่าง ๆ เสร็จ)
11. คลิก 12. คลิก 13. คลิก

10 คลิก Show icon in notifications area when connected (เพื่อให้หน้าจอแสดงไอคอนการเชื่อมต่อ)
คลิกปุ่ม Close 14. คลิก 15. คลิก


ดาวน์โหลด ppt ขั้นตอนการตั้งค่า IP Address และ Internet

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google