งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการพัฒนาฐานข้อมูลการ ตรวจคัดกรองสภาวะฟันตกกระ ปัญหาสุขภาพ พฤติกรรมการ บริโภคน้ำ การรับประทานอาหาร และการดูแลสุขภาพช่องปากใน เด็กนักเรียนและผู้สูงอายุ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการพัฒนาฐานข้อมูลการ ตรวจคัดกรองสภาวะฟันตกกระ ปัญหาสุขภาพ พฤติกรรมการ บริโภคน้ำ การรับประทานอาหาร และการดูแลสุขภาพช่องปากใน เด็กนักเรียนและผู้สูงอายุ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการพัฒนาฐานข้อมูลการ ตรวจคัดกรองสภาวะฟันตกกระ ปัญหาสุขภาพ พฤติกรรมการ บริโภคน้ำ การรับประทานอาหาร และการดูแลสุขภาพช่องปากใน เด็กนักเรียนและผู้สูงอายุ รศ. ดร. จีรยุทธ ไชยจารุวณิช อ. สิทธิโชค ทรัพย์ไพบูลย์กิจ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2 การดำเนินการแบบเดิม ศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่าง ประเทศ

3 การดำเนินงานผ่านระบบเครือข่าย อินเตอร์เนต Proces s ศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่าง ประเทศ

4 กระบวนการหลัก แปลงข้อมูลเก่าที่อยู่รูปแบบ.sav ( ใช้ สำหรับโปรแกรม SPSS) ให้อยู่ในรูปแบบที่ สามารถนำไปเก็บไว้ในฐานข้อมูลได้ ( เช่น การแปลงเป็น MySql, รูปแบบของ Microsoft Access, Sql Server เป็นต้น ) เพื่อ ความสะดวกในการเก็บข้อมูล และใช้ ประมวลผล หรือวิเคราะห์ข้อมูลในลำดับ ถัดไป ทำเว็บสำหรับกรอกข้อมูลจากแบบสอบถาม ชนิดต่าง ๆ ผ่านช่องทาง internet โดย แบบฟอร์มการกรอกจะเหมือนกับในเอกสาร หลักทุกอย่าง เพื่อความถูกต้องสมบูรณ์ ของข้อมูล

5 ตัวอย่างหน้าเว็บเพจสำหรับเก็บ ข้อมูล แบบสอบถามสำหรับระบบ ประปาบาดาล

6 ตัวอย่างรูปแบบการนำเสนอข้อมูล ตัวอย่างการวิเคราะห์ที่อยู่ในไฟล์

7 ตัวอย่างรูปแบบการนำเสนอข้อมูล ( ต่อ )

8 Question & Answer

9


ดาวน์โหลด ppt โครงการพัฒนาฐานข้อมูลการ ตรวจคัดกรองสภาวะฟันตกกระ ปัญหาสุขภาพ พฤติกรรมการ บริโภคน้ำ การรับประทานอาหาร และการดูแลสุขภาพช่องปากใน เด็กนักเรียนและผู้สูงอายุ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google