งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการพัฒนาฐานข้อมูลการตรวจคัดกรองสภาวะฟันตกกระ ปัญหาสุขภาพ พฤติกรรมการบริโภคน้ำ การรับประทานอาหาร และการดูแลสุขภาพช่องปากในเด็กนักเรียนและผู้สูงอายุ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการพัฒนาฐานข้อมูลการตรวจคัดกรองสภาวะฟันตกกระ ปัญหาสุขภาพ พฤติกรรมการบริโภคน้ำ การรับประทานอาหาร และการดูแลสุขภาพช่องปากในเด็กนักเรียนและผู้สูงอายุ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการพัฒนาฐานข้อมูลการตรวจคัดกรองสภาวะฟันตกกระ ปัญหาสุขภาพ พฤติกรรมการบริโภคน้ำ การรับประทานอาหาร และการดูแลสุขภาพช่องปากในเด็กนักเรียนและผู้สูงอายุ รศ.ดร.จีรยุทธ ไชยจารุวณิช อ.สิทธิโชค ทรัพย์ไพบูลย์กิจ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2 การดำเนินการแบบเดิม ศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ

3 การดำเนินงานผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เนต
Process ศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ

4 กระบวนการหลัก แปลงข้อมูลเก่าที่อยู่รูปแบบ .sav (ใช้สำหรับโปรแกรม SPSS) ให้อยู่ในรูปแบบที่สามารถนำไปเก็บไว้ในฐานข้อมูลได้ (เช่น การ แปลงเป็น MySql, รูปแบบของ Microsoft Access, Sql Server เป็นต้น) เพื่อความสะดวกในการเก็บข้อมูล และใช้ประมวลผล หรือวิเคราะห์ข้อมูลในลำดับถัดไป ทำเว็บสำหรับกรอกข้อมูลจากแบบสอบถามชนิดต่าง ๆ ผ่าน ช่องทาง internet โดยแบบฟอร์มการกรอกจะเหมือนกับใน เอกสารหลักทุกอย่าง เพื่อความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูล

5 ตัวอย่างหน้าเว็บเพจสำหรับเก็บข้อมูล
แบบสอบถามสำหรับระบบประปาบาดาล

6 ตัวอย่างรูปแบบการนำเสนอข้อมูล
ตัวอย่างการวิเคราะห์ที่อยู่ในไฟล์

7 ตัวอย่างรูปแบบการนำเสนอข้อมูล (ต่อ)

8 Question & Answer

9 ขอบคุณมากครับ


ดาวน์โหลด ppt โครงการพัฒนาฐานข้อมูลการตรวจคัดกรองสภาวะฟันตกกระ ปัญหาสุขภาพ พฤติกรรมการบริโภคน้ำ การรับประทานอาหาร และการดูแลสุขภาพช่องปากในเด็กนักเรียนและผู้สูงอายุ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google