งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ใบงานที่ 1 การประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ให้นักศึกษา หาข่าวเกี่ยวกับเทคโนโลยี สารสนเทศ ให้นักศึกษา หาข่าวเกี่ยวกับเทคโนโลยี สารสนเทศ ด้านผลิตภัณฑ์ใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ใบงานที่ 1 การประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ให้นักศึกษา หาข่าวเกี่ยวกับเทคโนโลยี สารสนเทศ ให้นักศึกษา หาข่าวเกี่ยวกับเทคโนโลยี สารสนเทศ ด้านผลิตภัณฑ์ใหม่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ใบงานที่ 1 การประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ให้นักศึกษา หาข่าวเกี่ยวกับเทคโนโลยี สารสนเทศ ให้นักศึกษา หาข่าวเกี่ยวกับเทคโนโลยี สารสนเทศ ด้านผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ, การคิดค้น ทางด้านวิทยาศาสตร์, ระบบการสื่อสาร เช่น อุปกรณ์สื่อสาร, การวิจัยพันธุ์พืช ด้านผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ, การคิดค้น ทางด้านวิทยาศาสตร์, ระบบการสื่อสาร เช่น อุปกรณ์สื่อสาร, การวิจัยพันธุ์พืช การพัฒนาเครือข่าย, ตัวยาสารอาหาร, วิวัฒนาการการแพทย์ การพัฒนาเครือข่าย, ตัวยาสารอาหาร, วิวัฒนาการการแพทย์ คนละ 1 เรื่อง ( ไม่ซ้ำกัน ) คนละ 1 เรื่อง ( ไม่ซ้ำกัน ) จำนวน ไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4 จำนวน ไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4 นำเสนอข่าวหน้าชั้นเรียน วันละ 10 คน นำเสนอข่าวหน้าชั้นเรียน วันละ 10 คน ส่งชิ้นงานนำเสนอท้ายชั่วโมงที่เรียน ส่งชิ้นงานนำเสนอท้ายชั่วโมงที่เรียน เริ่มนำเสนอวันที่ 10 พ. ย. 49 เริ่มนำเสนอวันที่ 10 พ. ย. 49

2 ใบงานที่ 3 ระบบคอมพิวเตอร์ แบ่งกลุ่ม 9 คน แบ่งกลุ่ม 9 คน ทำ paper ส่งวันศุกร์ ที่ 24 พ. ย. 49 ทำ paper ส่งวันศุกร์ ที่ 24 พ. ย. 49 นำเสนอเป็นไฟล์ PPt วันที่ 24 พ. ย. 49 5 กลุ่ม แรก นำเสนอเป็นไฟล์ PPt วันที่ 24 พ. ย. 49 5 กลุ่ม แรก นำเสนอเป็นไฟล์ PPt วันที่ 1 ธ. ค. 49 5 กลุ่มหลัง นำเสนอเป็นไฟล์ PPt วันที่ 1 ธ. ค. 49 5 กลุ่มหลัง 1. หน่วยรับข้อมูล 2. หน่วยประมวลผลกลาง 3. หน่วยแสดงผล 4. หน่วยความจำหลัก 5. หน่วยเก็บข้อมูลสำรอง 6. ส่วนประกอบอื่น ๆ 7. ภาษาคอมพิวเตอร์ 8. ตัวแปลภาษา 9. ชนิดของซอฟต์แวร์ 10. บุคลากร

3 รายงานสรุปผลการศึกษา “Website” ใบงานประจำบทที่ 6 เรื่อง อินเตอร์เน็ต (Internet) ใบงานประจำบทที่ 6 เรื่อง อินเตอร์เน็ต (Internet) แบ่งกลุ่ม 5 คน แบ่งกลุ่ม 5 คน ทำ paper ส่งวันศุกร์ ที่ 25 ส. ค. 49 ทำ paper ส่งวันศุกร์ ที่ 25 ส. ค. 49 บอกประเภทของเว็บไซต์ บอกประเภทของเว็บไซต์ องค์กรหรือบริษัทที่จัดทำ องค์กรหรือบริษัทที่จัดทำ วิเคราะห์ความสามารถในการใช้งานของ เว็บ วิเคราะห์ความสามารถในการใช้งานของ เว็บ 1. ความสามารถในการลิงค์ไปสู่เว็บ ภายนอก 2. มีเมนูการใช้งานอะไรบ้าง 3. นำเสนอการทำงานที่เป็นจุดเด่นของเว็บนี้


ดาวน์โหลด ppt ใบงานที่ 1 การประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ให้นักศึกษา หาข่าวเกี่ยวกับเทคโนโลยี สารสนเทศ ให้นักศึกษา หาข่าวเกี่ยวกับเทคโนโลยี สารสนเทศ ด้านผลิตภัณฑ์ใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google