งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สถานการณ์โรคไข้เลือดออกประเทศ ไทย ปี 2556 ข้อมูล ณ 26 มิถุนายน 2556 จำนวนผู้ป่วย 54,042 ราย อัตราป่วย 83.34 ต่อแสนประชากร ผู้ป่วยตาย 62 ราย อัตราป่วยตาย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สถานการณ์โรคไข้เลือดออกประเทศ ไทย ปี 2556 ข้อมูล ณ 26 มิถุนายน 2556 จำนวนผู้ป่วย 54,042 ราย อัตราป่วย 83.34 ต่อแสนประชากร ผู้ป่วยตาย 62 ราย อัตราป่วยตาย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สถานการณ์โรคไข้เลือดออกประเทศ ไทย ปี 2556 ข้อมูล ณ 26 มิถุนายน 2556 จำนวนผู้ป่วย 54,042 ราย อัตราป่วย 83.34 ต่อแสนประชากร ผู้ป่วยตาย 62 ราย อัตราป่วยตาย ( ร้อยละ ) 0.10

2 ผู้ป่วยไข้เลือดออกจังหวัด กำแพงเพชร ปี 2556 พบผู้ป่วย 528 ราย อัตราป่วย 73.88 ต่อแสน พบผู้ป่วยเสียชีวิต 1 ราย อัตราป่วยตายร้อย ละ 0.21 ข้อมูล ณ 27 มิถุนายน 2556 อันดับ 30 ของประเทศ เปรียบเทียบค่า Median 5 ปี รายเดือน ร้อยละของหลังคาเรือนที่พบลูกน้ำ (HI) สสจ. สุ่ม ศตม. สุ่ม

3 ผู้ป่วยไข้เลือดออกจังหวัด กำแพงเพชร ปี 2556 ข้อมูล ณ 27 มิถุนายน 2556 อันดับ 30 ของประเทศ เปรียบเทียบค่า Median 5 ปี รายสัปดาห์ ร้อยละของแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ( จากการสำรวจ ) สถานที่ได้รับเชื้อ

4 พบผู้ป่วยไข้เลือดออก ในพื้นที่ 69 ตำบล จากทั้งหมด 78 ตำบล (88.46%) ไม่พบผู้ป่วย พบผู้ป่วย พบผู้ป่วยใน 283 หมู่บ้าน จาก 957 หมู่บ้าน (29.57%) พบผู้ป่วยใน 15 ชุมชน จาก 27 ชุมชน (55.56%)

5 ไม่พบผู้ป่วย พบผู้ป่วย พบผู้ป่วยต่อเนื่อง 3 สัปดาห์ หมู่บ้านที่มีผู้ป่วยต่อเนื่อง 3 สัปดาห์ พบใน 13 หมู่บ้าน ในพื้นที่ 9 ตำบล บ. ปากอ่าง ต. อ่างทอง บ. ดอนแตง ต. ดอนแตง บ. หนองนกชุม ต. ทุ่งทราย บ. ปลักมะหว้า ต. พรานกระต่าย บ. คลองมะนาว ต. หินดาต บ. เกาะรากเสียดใน ต. เพชรชมพู บ. เกาะรากเสียดใน ต. เพชรชมพู บ. ศรีโยธิน ต. หนองปลิง บ. ลำมะโกรก ต. สระแก้ว บ. ไร่เหนือ ต. ทรงธรรม บ. ไร่ใต้ ต. ทรงธรรม บ. เขาน้ำเพชร ต. คลองแม่ลาย บ. ฟ้าเกื้อ ต. วังทอง บ. ปางช่างยม ต. วังทอง

6 มาตรการการดำเนินงานควบคุมป้องกัน โรค 1. ประชุมหัวหน้าส่วนราชการทุกเดือน 2. ประชุม War Room ระดับจังหวัด / ระดับอำเภอ ทุกสัปดาห์ 3. ติดตามสถานการณ์โรคทาง Webbase-MIS 4.Web Conference ทุกสัปดาห์ 5. มาตรการควบคุมป้องกันโรค - medicine - Public health

7 สถานการณ์โรคไข้หวัด ปวดบวม ili รายสัปดาห์ ร้อยละการใช้ยา Tamiflu จำแนกตามโรงพยาบาล

8 โรคไข้หวัดนก สายพันธุ์ A (H7N9) ณ 30 พ. ค.56 ในประเทศ จีน ในประเทศ จีน ขณะนี้ยังไม่มีรายงานผู้ป่วยในประเทศไทยและในจังหวัดกำแพงเพชร และยังไม่พบการ ติดเชื้อในสัตว์ปีก ติดเชื้อ 132 ราย ตาย 37 ราย ( 28% ) อายุเฉลี่ย 60 ปี ชาย : หญิง = 2.5 : 1

9 โรคไข้หวัดนก สายพันธุ์ A (H5N1) ณ 4 มิ. ย.56 พบใน 15 ประเทศ ตั้งแต่ ปี 2546-2556 ป่วย 630 ราย ตาย 375 ราย (59.52%) ( ไทย 25/17) (68%) ปี 2556 ป่วย 18 ราย ป่วยตาย 11 ราย (61.1%) ใน 5 ประเทศ มิถุนายน 2556 มีผู้ป่วยยืนยันไข้หวัดนกสายพันธุ์ A (H5N1) ราย ใหม่ 6 ราย ไม่มีเสียชีวิต จากกัมพูชา 1 ราย, อียิปต์ 2 ราย, เวียดนาม 2 ราย และบังคลา เทศ 1 ราย อียิปต์ ป่วย 3, ตาย 1 จีน ป่วย 2, ตาย 2 บังคลาเทศ ป่วย 1 เวียดนาม ป่วย 2 กัมพูชา ป่วย 10, ตาย 8

10 สถานการณ์โรคโคโรน่าสายพันธุ์ 2012 Novel Coronavirus 17 มิถุนายน 2556 พบใน 8 ประเทศ ติดเชื้อ 64 ราย ป่วยตาย 38 ราย (59.37%) สหราชอาณาจักร ป่วย 3, ตาย 2 ฝรั่งเศส ป่วย 2, ตาย 1 อิตาลี ป่วย 3 ตูนิเซีย ป่วย 2 ซาอุดิอาราเบีย ป่วย 49, ตาย 32 กาตาร์ ป่วย 2 สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ป่วย 1, ตาย 1 จอร์แดน ป่วย 2, ตาย 2


ดาวน์โหลด ppt สถานการณ์โรคไข้เลือดออกประเทศ ไทย ปี 2556 ข้อมูล ณ 26 มิถุนายน 2556 จำนวนผู้ป่วย 54,042 ราย อัตราป่วย 83.34 ต่อแสนประชากร ผู้ป่วยตาย 62 ราย อัตราป่วยตาย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google