งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สถานการณ์โรคไข้เลือดออกประเทศไทย ปี 2556

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สถานการณ์โรคไข้เลือดออกประเทศไทย ปี 2556"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สถานการณ์โรคไข้เลือดออกประเทศไทย ปี 2556
จำนวนผู้ป่วย 54,042 ราย อัตราป่วย ต่อแสนประชากร ผู้ป่วยตาย 62 ราย อัตราป่วยตาย (ร้อยละ) 0.10 ข้อมูล ณ 26 มิถุนายน 2556

2 พบผู้ป่วยเสียชีวิต 1 ราย
ผู้ป่วยไข้เลือดออกจังหวัดกำแพงเพชร ปี 2556 เปรียบเทียบค่า Median 5 ปี รายเดือน ข้อมูล ณ 27 มิถุนายน 2556 อันดับ 30 ของประเทศ พบผู้ป่วย 528 ราย อัตราป่วย ต่อแสน พบผู้ป่วยเสียชีวิต 1 ราย อัตราป่วยตายร้อยละ 0.21 ร้อยละของหลังคาเรือนที่พบลูกน้ำ (HI) สสจ.สุ่ม ศตม.สุ่ม

3 ผู้ป่วยไข้เลือดออกจังหวัดกำแพงเพชร ปี 2556
เปรียบเทียบค่า Median 5 ปี รายสัปดาห์ ข้อมูล ณ 27 มิถุนายน 2556 อันดับ 30 ของประเทศ สถานที่ได้รับเชื้อ ร้อยละของแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย (จากการสำรวจ)

4 พบผู้ป่วยไข้เลือดออก
ในพื้นที่ 69 ตำบล จากทั้งหมด 78 ตำบล (88.46%) ไม่พบผู้ป่วย พบผู้ป่วย พบผู้ป่วยใน 283หมู่บ้าน จาก 957 หมู่บ้าน (29.57%) พบผู้ป่วยใน 15 ชุมชน จาก 27 ชุมชน (55.56%)

5 หมู่บ้านที่มีผู้ป่วยต่อเนื่อง 3 สัปดาห์ พบใน 13 หมู่บ้าน
พบใน 13 หมู่บ้าน ในพื้นที่ 9 ตำบล บ.ปากอ่าง ต.อ่างทอง บ.ดอนแตง ต.ดอนแตง บ.หนองนกชุม ต.ทุ่งทราย บ.ปลักมะหว้า ต.พรานกระต่าย บ.คลองมะนาว ต.หินดาต บ.เกาะรากเสียดใน ต.เพชรชมพู บ.ศรีโยธิน ต.หนองปลิง บ.ลำมะโกรก ต.สระแก้ว บ.ไร่เหนือ ต.ทรงธรรม บ.ไร่ใต้ ต.ทรงธรรม บ.เขาน้ำเพชร ต.คลองแม่ลาย บ.ฟ้าเกื้อ ต.วังทอง บ.ปางช่างยม ต.วังทอง ไม่พบผู้ป่วย พบผู้ป่วย พบผู้ป่วยต่อเนื่อง 3 สัปดาห์

6 มาตรการการดำเนินงานควบคุมป้องกันโรค
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการทุกเดือน ประชุม War Room ระดับจังหวัด / ระดับอำเภอ ทุกสัปดาห์ ติดตามสถานการณ์โรคทาง Webbase-MIS Web Conference ทุกสัปดาห์ มาตรการควบคุมป้องกันโรค - medicine - Public health

7 สถานการณ์โรคไข้หวัด ปวดบวม ili รายสัปดาห์
ร้อยละการใช้ยา Tamiflu จำแนกตามโรงพยาบาล

8 โรคไข้หวัดนก สายพันธุ์ A (H7N9) ณ 30 พ.ค.56 ในประเทศจีน
ติดเชื้อ ราย ตาย ราย ( 28% ) อายุเฉลี่ย 60 ปี ชาย : หญิง = 2.5 : 1 ขณะนี้ยังไม่มีรายงานผู้ป่วยในประเทศไทยและในจังหวัดกำแพงเพชร และยังไม่พบการติดเชื้อในสัตว์ปีก

9 ปี 2556 ป่วย 18 ราย ป่วยตาย 11 ราย(61.1%) ใน 5 ประเทศ
โรคไข้หวัดนก สายพันธุ์ A (H5N1) ณ 4 มิ.ย.56 พบใน 15 ประเทศ ตั้งแต่ ปี ป่วย 630 ราย ตาย 375 ราย (59.52%) (ไทย 25/17) (68%) ปี 2556 ป่วย 18 ราย ป่วยตาย 11 ราย(61.1%) ใน 5 ประเทศ อียิปต์ ป่วย 3, ตาย 1 จีน ป่วย 2, ตาย 2 บังคลาเทศ ป่วย 1 เวียดนาม ป่วย 2 กัมพูชา ป่วย 10, ตาย 8 มิถุนายน 2556 มีผู้ป่วยยืนยันไข้หวัดนกสายพันธุ์ A (H5N1) รายใหม่ 6 ราย ไม่มีเสียชีวิต จากกัมพูชา 1 ราย, อียิปต์ 2 ราย, เวียดนาม 2 ราย และบังคลาเทศ 1 ราย

10 สถานการณ์โรคโคโรน่าสายพันธุ์ 2012
Novel Coronavirus สหราชอาณาจักร ป่วย 3, ตาย 2 ฝรั่งเศส ป่วย 2, ตาย 1 อิตาลี ป่วย 3 ตูนิเซีย ป่วย 2 ซาอุดิอาราเบีย ป่วย 49, ตาย 32 กาตาร์ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ป่วย 1, ตาย 1 จอร์แดน ป่วย 2, ตาย 2 17 มิถุนายน 2556 พบใน 8 ประเทศ ติดเชื้อ 64 ราย ป่วยตาย 38 ราย (59.37%)


ดาวน์โหลด ppt สถานการณ์โรคไข้เลือดออกประเทศไทย ปี 2556

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google