งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเฝ้าระวังและสถานการณ์โรคไข้เลือดออก จังหวัดสุรินทร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเฝ้าระวังและสถานการณ์โรคไข้เลือดออก จังหวัดสุรินทร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเฝ้าระวังและสถานการณ์โรคไข้เลือดออก จังหวัดสุรินทร์
การเฝ้าระวังและสถานการณ์โรคไข้เลือดออก จังหวัดสุรินทร์ ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2556 โดย งานระบาดวิทยา กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ งานระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์

2 สถานการณ์โรคไข้เลือดออก สำนักระบาด 18/06/ 56
สถานการณ์โรคไข้เลือดออก สำนักระบาด 18/06/ 56 ประเทศ ราย เสียชีวิต 59 ราย (ขึ้น 19ราย28/5/56) อัตราป่วยต่อแสน เขต ราย เสียชีวิต 4 ราย อัตราป่วยต่อแสน สุรินทร์ ราย อัตราต่อแสน นครราชฯ ราย อัตราต่อแสน บุรีรัมย์ ราย อัตราต่อแสน ชัยภูมิ ราย อัตราต่อแสน งานระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์

3 สถานการณ์โรคไข้เลือดออก สำนักระบาด 18/06/56
สถานการณ์โรคไข้เลือดออก สำนักระบาด 18/06/56 ภูเก็ต กระบี่ สงขลา เลย พังงา นครพนม สุรินทร์ งานระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์

4 ไข้เลือดออก จังหวัดสุรินทร์ งานระบาด สสจ.สุรินทร์ 19/06/56
ไข้เลือดออก จังหวัดสุรินทร์ งานระบาด สสจ.สุรินทร์ 19/06/56 ไข้เลือดออก จำนวน 1,872 ราย อัตราป่วย ต่อประชากรแสนคน ผู้เสียชีวิต จำนวน 3 ราย กลุ่มอายุ ปี จำนวน 659 ราย ผู้ป่วยสูงสุดคือนักเรียน จำนวน 1,327 ราย พฤษภาคม จำนวน 604 ราย โนนนารายณ์ อัตราป่วย ต่อประชากรแสนคน งานระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์

5 อัตราป่วยต่อแสน จำแนกตามพื้นที่
อัตราป่วยต่อแสน จำแนกตามพื้นที่ งานระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์

6 งานระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
จำนวนผู้ป่วย แยกตามกลุ่มอายุ 1 มค -19 มิย 56 งานระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์

7 งานระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
เปรียบเทียบข้อมูล อาชีพ งานระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์

8 งานระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
เปรียบเทียบข้อมูล DF, DHF, DSS แยกเป็นรายเดือน งานระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์

9 งานระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
เปรียบเทียบข้อมูล DF, DHF, DSS เคสเยอะ มีการเฝ้าระวังดี แต่ว่า ก็ มีตาย งานระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์

10 งานระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์

11 งานระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์

12 การวินิจฉัยโรคไข้เลือดออก DF
ใช้เกณฑ์ WHO ผู้ป่วยที่มีอาการไข้เกิดขึ้นอย่างกะทันหันร่วมกับอาการอย่างน้อย 2 ข้อ ปวดศีรษะ ปวดกระบอกตา ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ ปวดข้อ/ปวดกระดูก ผื่น อาการเลือดออก ตรวจ CBC พบมีเม็ดเลือดขาวต่ำ งานระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์

13 งานระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
1 มค -19 มิย56 งานระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์

14 งานระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
1 พค – 19 มิย 56 งานระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์

15 งานระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
ข้อเสนอแนะ สอบสวนโรคให้ได้แหล่งโรค พิจารณาจาก ความสัมพันธ์ ควบคุมโรคไม่ถูกแหล่ง ปูพรม พื้นที่ใหม่ ผู้ป่วยรายแรก ต้องดำเนินการเข้มข้น ทันที งานระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์


ดาวน์โหลด ppt การเฝ้าระวังและสถานการณ์โรคไข้เลือดออก จังหวัดสุรินทร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google