งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดสุรินทร์ การเฝ้าระวังและสถานการณ์โรค ไข้เลือดออก จังหวัดสุรินทร์ ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2556 โดย งานระบาดวิทยา กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "งานระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดสุรินทร์ การเฝ้าระวังและสถานการณ์โรค ไข้เลือดออก จังหวัดสุรินทร์ ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2556 โดย งานระบาดวิทยา กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 งานระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดสุรินทร์ การเฝ้าระวังและสถานการณ์โรค ไข้เลือดออก จังหวัดสุรินทร์ ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2556 โดย งานระบาดวิทยา กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์

2 งานระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดสุรินทร์ สถานการณ์โรคไข้เลือดออก สำนัก ระบาด 18/06/ 56  ประเทศ 48592 ราย เสียชีวิต 59 ราย ( ขึ้น 19 ราย 28/5/56)  อัตราป่วยต่อแสน 75.83  เขต 14 4336 ราย เสียชีวิต 4 ราย  อัตราป่วยต่อแสน 65.18 สุรินทร์ 1206 ราย 87.37 อัตราต่อ แสน นครราชฯ 1938 ราย 74.96 อัตรา ต่อแสน บุรีรัมย์ 761 ราย 48.81 อัตรา ต่อแสน ชัยภูมิ 431 ราย 38.23 อัตราต่อแสน

3 งานระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดสุรินทร์ สถานการณ์โรคไข้เลือดออก สำนัก ระบาด 18/06/56  ภูเก็ต  กระบี่  สงขลา  เลย  พังงา  นครพนม  สุรินทร์......... 20............. 11

4 งานระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดสุรินทร์ ไข้เลือดออก จังหวัดสุรินทร์ งานระบาด สสจ. สุรินทร์ 19/06/56  ไข้เลือดออก จำนวน 1,872 ราย  อัตราป่วย 135.31 ต่อ ประชากรแสนคน  ผู้เสียชีวิต จำนวน 3 ราย  กลุ่มอายุ 10 - 14 ปี จำนวน 659 ราย  ผู้ป่วยสูงสุดคือนักเรียน จำนวน 1,327 ราย  พฤษภาคม จำนวน 604 ราย  โนนนารายณ์ อัตราป่วย 309.09 ต่อ ประชากรแสนคน

5 งานระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดสุรินทร์ อัตราป่วยต่อแสน จำแนกตาม พื้นที่

6 งานระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดสุรินทร์ จำนวนผู้ป่วย แยกตามกลุ่มอายุ 1 มค -19 มิย 56

7 งานระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดสุรินทร์ เปรียบเทียบข้อมูล อาชีพ

8 งานระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดสุรินทร์ เปรียบเทียบข้อมูล DF, DHF, DSS แยกเป็นรายเดือน

9 งานระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดสุรินทร์ เปรียบเทียบข้อมูล DF, DHF, DSS เคสเยอะ มีการเฝ้าระวังดี แต่ว่า ก็ มีตาย

10 งานระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดสุรินทร์

11

12 การวินิจฉัยโรคไข้เลือดออก DF  ใช้เกณฑ์ WHO ผู้ป่วยที่มีอาการไข้เกิดขึ้นอย่างกะทันหันร่วมกับ อาการอย่างน้อย 2 ข้อ  ปวดศีรษะ  ปวดกระบอกตา  ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ  ปวดข้อ / ปวดกระดูก  ผื่น  อาการเลือดออก  ตรวจ CBC พบมีเม็ดเลือดขาวต่ำ

13 งานระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดสุรินทร์ 1 มค -19 มิย 56

14 งานระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดสุรินทร์ 1 พค – 19 มิย 56

15 งานระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดสุรินทร์ ข้อเสนอแนะ  สอบสวนโรคให้ได้แหล่งโรค พิจารณาจาก ความสัมพันธ์ ควบคุมโรคไม่ถูกแหล่ง ปูพรม  พื้นที่ใหม่ ผู้ป่วยรายแรก ต้องดำเนินการ เข้มข้น ทันที


ดาวน์โหลด ppt งานระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดสุรินทร์ การเฝ้าระวังและสถานการณ์โรค ไข้เลือดออก จังหวัดสุรินทร์ ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2556 โดย งานระบาดวิทยา กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google