งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเฝ้าระวังและสถานการณ์โรคที่ เฝ้าระวังพิเศษ จังหวัดสุรินทร์ ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2556 โดย งานระบาดวิทยา กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเฝ้าระวังและสถานการณ์โรคที่ เฝ้าระวังพิเศษ จังหวัดสุรินทร์ ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2556 โดย งานระบาดวิทยา กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเฝ้าระวังและสถานการณ์โรคที่ เฝ้าระวังพิเศษ จังหวัดสุรินทร์ ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2556 โดย งานระบาดวิทยา กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์

2 ระบบเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา ความทันเวลา เดือน พ. ย – พนมดงรัก – ลำดวน – ปราสาท – กาบเชิง – รัตนบุรี – บัวเชด – ศรีณรงค์ 81.82

3 ระบบเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา ความครอบคลุม ร้อยละ 80 เดือน พ. ย. - เมือง - รัตนบุรี - ศรีณรงค์ - เขวาสินรินทร์

4 ผู้ป่วยในโรคติดต่อที่เฝ้าระวัง 5 ลำดับ แรก จ. สุรินทร์ อ้างอิงรง.506 งานระบาดวิทยา สสจ. สุรินทร์ – Diarrhea – Pyrexia – D.H.F รวม * – Pneumonia – Food Poisoning

5 สถานการณ์โรคไข้เลือดออก อ้างอิงสำนักระบาด 26/ 11 / 56 ประเทศ 146,700 ราย เสียชีวิต 131 ราย อัตราป่วยต่อแสน เขต 9 14,580 ราย เสียชีวิต 13 ราย อัตราป่วยต่อแสน – สุรินทร์ 4,045 ราย (5) อัตราต่อ แสน (16) – นครราชฯ 6,929 ราย (6) อัตราต่อแสน (22) – บุรีรัมย์ 2,474 ราย (2) อัตรา ต่อแสน (41) – ชัยภูมิ 1,132 ราย (0) อัตรา ต่อแสน (67)

6 จำนวนผู้เสียชีวิต ประเทศ 131 ราย – สงขลา 11 ราย – เชียงราย 9 ราย – เชียงใหม่ 8 ราย – เลย 7 ราย – นครศรีธรรมราช, นครราชสีมา 6 ราย – สุรินทร์ 5 ราย สถานการณ์โรคไข้เลือดออก อ้างอิง สำนักระบาด 26/11 /56

7 ไข้เลือดออก จังหวัดสุรินทร์ งานระบาด สสจ. สุรินทร์ 29/11/56 ไข้เลือดออก จำนวน 4725 ราย อัตราป่วย ต่อ ประชากรแสนคน ผู้เสียชีวิต จำนวน 5 ราย กลุ่มอายุ ปี จำนวน 1578 ราย ผู้ป่วยสูงสุดคือนักเรียน จำนวน 3387 ราย กรกฎาคม จำนวน 949 ราย โนนนารายณ์ อัตราป่วย ต่อ ประชากรแสนคน แนวโน้มลดลง

8

9

10 Leptospirosis อ้างอิง ข้อมูลสำนักระบาด 27/11/56 - ประเทศไทย 2670 ราย อัตราป่วย 4.20 ต่อแสนปชก. – เสียชีวิต 25 ราย อัตราตาย 0.04 ต่อแสนปชก. –5 อันดับของประเทศ พังงา ต่อแสนป ชก เลย ต่อแสนปชก ศรีสะเกษ ต่อแสนปชก สุรินทร์ ต่อแสนปชก อำนาจเจริญ ต่อแสนป ชก

11 เลปโตสไปโรซิส จังหวัดสุรินทร์ งานระบาด สสจ. สุรินทร์ 29/11/56 ผู้ป่วย จำนวน 231 ราย อัตราป่วย ต่อประชากร แสนคน ผู้เสียชีวิต จำนวน 5 ราย กลุ่มอายุ 55-64, ปี จำนวน 47 ราย ผู้ป่วยสูงสุดคือเกษตรกร จำนวน 171 ราย ตุลาคม จำนวน 56 ราย สำโรงทาบ อัตราป่วย ต่อ ประชากรแสนคน แนวโน้มลดลง

12 ข้อมูลผู้ป่วย 5 ราย ช อายุ 25 ปีเริ่ม 1/1/56 เสีย 4/1/56 หนองหลวง อ. โนน ช อายุ 55 ปีเริ่ม 22/9/56 28/9/56 หนองใหญ่ อ. ปราสาท ช อายุ 21 ปีเริ่ม 9/10/56 12/10/56 ท่าสว่าง อ. เมือง ช อายุ 33 ปีเริ่ม 28/10/56 31/10/56 บุ ฤาษี อ. เมือง ช อายุ 32 ปีเริ่ม 30/10/56 3/11/56 ดม อ. สังขะ

13

14

15 ประเทศไทย 41,346 ราย อัตราป่วย ต่อ แสน เสียชีวิต 3 ราย นครราชสีมา 2080 ราย ต่อแสน ประชากร (18) บุรีรัมย์ 747 ราย ต่อแสน ประชากร (47) ชัยภูมิ 422 ราย ต่อแสน ประชากร (59) สุรินทร์ 515 ราย ต่อแสน ประชากร (61) โรคมือเท้าปาก ( ข้อมูลสำนักระบาดวันที่ 26/11/56)

16 โรคมือเท้าปาก งานระบาด สสจ. สุรินทร์ 29/11/56 ผู้ป่วย จำนวน 566 ราย อัตราป่วย ต่อประชากร แสนคน ผู้เสียชีวิต ไม่มี กลุ่มอายุ 0-4 ปี จำนวน 530 ราย ผู้ป่วยสูงสุดคือเด็กในปกครอง จำนวน 571 ราย กันยายน จำนวน 112 ราย บัวเชด อัตราป่วย ต่อประชากรแสนคน แนวโน้มลดลง

17

18

19 สถานการณ์ผู้ป่วยไวรัสโคโรน่า สายพันธุ์ใหม่ 2012 อ้างอิงข้อมูล สำนักระบาด 25/11/56 ผู้ป่วย 20 กย 55 – 18 พย ราย เสียชีวิต 66 ราย จอร์แดน, ซาอุ, กาตาร์, อังกฤษ, เอมิเรตส์, ฝรั่งเศส, ตูนิเซีย, เยอรมัน, อิตาลี, โอมาน และคูเวต ประเทศไทย ผู้กลับจากพิธีฮัจญ์ 22 ตค – 15 พย 56 10,390 ราย ต้องเฝ้าระวัง 30 วัน หลังจากเดินทางกลับมา

20 คนสู่คน ไข้ ไอ หายใจลำบาก บางรายไม่รุนแรง บางราย อาการนำ ไข้ ร่วมกับถ่ายเหลว ภูมิคุ้นกันบกพร่อง เพิ่มความเสี่ยง ระยะฟักตัว มีประวัติเดินทางไปประเทศเสี่ยง ในช่วง 14 วันก่อนป่วย สถานการณ์ผู้ป่วยไวรัสโคโรน่าสาย พันธุ์ใหม่ 2012 อ้างอิงข้อมูล สำนักระบาด 30/10/56

21 การเฝ้าระวังไข้หวัดนก H5N1 ข้อมูล สำนักอุบัติใหม่ 15 พย 56 ปี 2556 ประเทศกัมพูชา 24 ราย เสียชีวิต 12 ราย ดญ. อายุ 6 ปี จ. พระตระบอง เริ่มป่วย 14 ตค. ทรงตัว ดญ. อายุ 2 ปี จ. โพธิ์ซัด เริ่มป่วย 19 ตค เสียชีวิต 26 ตค ดช. อายุ 10 ปี จ. กำปอด เริ่มป่วย 28 ตค วิกฤต

22

23


ดาวน์โหลด ppt การเฝ้าระวังและสถานการณ์โรคที่ เฝ้าระวังพิเศษ จังหวัดสุรินทร์ ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2556 โดย งานระบาดวิทยา กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google