งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเฝ้าระวังและสถานการณ์โรคที่เฝ้าระวังพิเศษ จังหวัดสุรินทร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเฝ้าระวังและสถานการณ์โรคที่เฝ้าระวังพิเศษ จังหวัดสุรินทร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเฝ้าระวังและสถานการณ์โรคที่เฝ้าระวังพิเศษ จังหวัดสุรินทร์
ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2556 โดย งานระบาดวิทยา กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์

2 ระบบเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา
ความทันเวลา เดือน พ.ย พนมดงรัก ลำดวน ปราสาท กาบเชิง รัตนบุรี บัวเชด ศรีณรงค์

3 ระบบเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา
ความครอบคลุม ร้อยละ 80 เดือน พ.ย. - เมือง รัตนบุรี ศรีณรงค์ - เขวาสินรินทร์

4 ผู้ป่วยในโรคติดต่อที่เฝ้าระวัง 5 ลำดับแรก จ. สุรินทร์. อ้างอิงรง
ผู้ป่วยในโรคติดต่อที่เฝ้าระวัง 5 ลำดับแรก จ.สุรินทร์ อ้างอิงรง.506 งานระบาดวิทยา สสจ.สุรินทร์ Diarrhea Pyrexia D.H.F รวม * Pneumonia Food Poisoning

5 สถานการณ์โรคไข้เลือดออก อ้างอิงสำนักระบาด 26/ 11 / 56
สถานการณ์โรคไข้เลือดออก อ้างอิงสำนักระบาด 26/ 11 / 56 ประเทศ , ราย เสียชีวิต 131 ราย อัตราป่วยต่อแสน เขต ,580 ราย เสียชีวิต 13 ราย อัตราป่วยต่อแสน สุรินทร์ 4,045 ราย (5) อัตราต่อแสน (16) นครราชฯ 6,929 ราย (6) อัตราต่อแสน (22) บุรีรัมย์ 2,474 ราย (2) อัตราต่อแสน (41) ชัยภูมิ 1,132 ราย (0) อัตราต่อแสน (67)

6 สถานการณ์โรคไข้เลือดออก อ้างอิง สำนักระบาด 26/11 /56
สถานการณ์โรคไข้เลือดออก อ้างอิง สำนักระบาด 26/11 /56 จำนวนผู้เสียชีวิต ประเทศ ราย สงขลา ราย เชียงราย ราย เชียงใหม่ 8 ราย เลย ราย นครศรีธรรมราช, นครราชสีมา 6 ราย สุรินทร์ ราย

7 ไข้เลือดออก จังหวัดสุรินทร์ งานระบาด สสจ.สุรินทร์ 29/11/56
ไข้เลือดออก จังหวัดสุรินทร์ งานระบาด สสจ.สุรินทร์ 29/11/56 ไข้เลือดออก จำนวน ราย อัตราป่วย ต่อประชากรแสนคน ผู้เสียชีวิต จำนวน 5 ราย กลุ่มอายุ ปี จำนวน ราย ผู้ป่วยสูงสุดคือนักเรียน จำนวน ราย กรกฎาคม จำนวน 949 ราย โนนนารายณ์ อัตราป่วย ต่อประชากรแสนคน แนวโน้ม ลดลง

8

9

10 Leptospirosis อ้างอิง ข้อมูลสำนักระบาด 27/11/56
- ประเทศไทย ราย อัตราป่วย ต่อแสนปชก. เสียชีวิต 25 ราย อัตราตาย ต่อแสนปชก. 5 อันดับของประเทศ พังงา ต่อแสนปชก เลย ต่อแสนปชก ศรีสะเกษ ต่อแสนปชก สุรินทร์ ต่อแสนปชก อำนาจเจริญ ต่อแสนปชก

11 เลปโตสไปโรซิส จังหวัดสุรินทร์ งานระบาด สสจ.สุรินทร์ 29/11/56
เลปโตสไปโรซิส จังหวัดสุรินทร์ งานระบาด สสจ.สุรินทร์ 29/11/56 ผู้ป่วย จำนวน 231 ราย อัตราป่วย ต่อประชากรแสนคน ผู้เสียชีวิต จำนวน 5 ราย กลุ่มอายุ 55-64, ปี จำนวน 47 ราย ผู้ป่วยสูงสุดคือเกษตรกร จำนวน 171 ราย ตุลาคม จำนวน 56 ราย สำโรงทาบ อัตราป่วย ต่อประชากรแสนคน แนวโน้ม ลดลง

12 ข้อมูลผู้ป่วย 5 ราย ช อายุ 25 ปี เริ่ม 1/1/56 เสีย 4/1/ หนองหลวง อ.โนน ช อายุ 55 ปี เริ่ม 22/9/ /9/ หนองใหญ่ อ.ปราสาท ช อายุ 21 ปี เริ่ม 9/10/ /10/56 ท่าสว่าง อ.เมือง ช อายุ 33 ปี เริ่ม 28/10/ /10/56 บุฤาษี อ.เมือง ช อายุ 32 ปี เริ่ม 30/10/ /11/56 ดม อ.สังขะ

13

14

15 โรคมือเท้าปาก (ข้อมูลสำนักระบาดวันที่ 26/11/56)
ประเทศไทย 41,346 ราย อัตราป่วย ต่อแสน เสียชีวิต 3 ราย นครราชสีมา ราย ต่อแสนประชากร (18) บุรีรัมย์ 747 ราย ต่อแสนประชากร (47) ชัยภูมิ 422 ราย ต่อแสนประชากร (59) สุรินทร์ 515 ราย ต่อแสนประชากร (61)

16 โรคมือเท้าปาก งานระบาด สสจ.สุรินทร์ 29/11/56
โรคมือเท้าปาก งานระบาด สสจ.สุรินทร์ 29/11/56 ผู้ป่วย จำนวน 566 ราย อัตราป่วย ต่อประชากรแสนคน ผู้เสียชีวิต ไม่มี กลุ่มอายุ 0-4 ปี จำนวน 530 ราย ผู้ป่วยสูงสุดคือเด็กในปกครอง จำนวน 571 ราย กันยายน จำนวน 112 ราย บัวเชด อัตราป่วย ต่อประชากรแสนคน แนวโน้ม ลดลง

17

18

19 สถานการณ์ผู้ป่วยไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2012 อ้างอิงข้อมูล สำนักระบาด 25/11/56
ผู้ป่วย 20กย 55 – 18 พย ราย เสียชีวิต 66 ราย จอร์แดน,ซาอุ,กาตาร์,อังกฤษ,เอมิเรตส์,ฝรั่งเศส,ตูนิเซีย,เยอรมัน,อิตาลี,โอมาน และคูเวต ประเทศไทย ผู้กลับจากพิธีฮัจญ์ 22 ตค – 15 พย ,390 ราย ต้องเฝ้าระวัง 30 วัน หลังจากเดินทางกลับมา

20 สถานการณ์ผู้ป่วยไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2012 อ้างอิงข้อมูล สำนักระบาด 30/10/56
คนสู่คน ไข้ ไอ หายใจลำบาก บางรายไม่รุนแรง บางราย อาการนำ ไข้ ร่วมกับถ่ายเหลว ภูมิคุ้นกันบกพร่อง เพิ่มความเสี่ยง ระยะฟักตัว มีประวัติเดินทางไปประเทศเสี่ยงในช่วง 14 วันก่อนป่วย

21 การเฝ้าระวังไข้หวัดนก H5N1 ข้อมูลสำนักอุบัติใหม่ 15พย56
ปี ประเทศกัมพูชา 24 ราย เสียชีวิต 12 ราย ดญ. อายุ 6 ปี จ.พระตระบอง เริ่มป่วย 14 ตค. ทรงตัว ดญ. อายุ 2 ปี จ.โพธิ์ซัด เริ่มป่วย 19 ตค เสียชีวิต 26 ตค ดช. อายุ 10 ปี จ.กำปอด เริ่มป่วย 28 ตค วิกฤต

22

23


ดาวน์โหลด ppt การเฝ้าระวังและสถานการณ์โรคที่เฝ้าระวังพิเศษ จังหวัดสุรินทร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google