งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเฝ้าระวังและสถานการณ์โรคที่ เฝ้าระวังพิเศษ จังหวัดสุรินทร์ ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2556 โดย งานระบาดวิทยา กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเฝ้าระวังและสถานการณ์โรคที่ เฝ้าระวังพิเศษ จังหวัดสุรินทร์ ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2556 โดย งานระบาดวิทยา กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเฝ้าระวังและสถานการณ์โรคที่ เฝ้าระวังพิเศษ จังหวัดสุรินทร์ ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2556 โดย งานระบาดวิทยา กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์

2 ระบบเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา ความทันเวลา เดือน พ. ย. 42.77 – พนมดงรัก 97.47 – ลำดวน 97.41 – ปราสาท 89.68 – กาบเชิง 89.12 – รัตนบุรี 84.05 – บัวเชด 82.54 – ศรีณรงค์ 81.82

3 ระบบเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา ความครอบคลุม ร้อยละ 80 เดือน พ. ย. - เมือง - รัตนบุรี - ศรีณรงค์ - เขวาสินรินทร์

4 ผู้ป่วยในโรคติดต่อที่เฝ้าระวัง 5 ลำดับ แรก จ. สุรินทร์ อ้างอิงรง.506 งานระบาดวิทยา สสจ. สุรินทร์ – Diarrhea – Pyrexia – D.H.F รวม * – Pneumonia – Food Poisoning

5 สถานการณ์โรคไข้เลือดออก อ้างอิงสำนักระบาด 26/ 11 / 56 ประเทศ 146,700 ราย เสียชีวิต 131 ราย อัตราป่วยต่อแสน 228.27 เขต 9 14,580 ราย เสียชีวิต 13 ราย อัตราป่วยต่อแสน 218.60 – สุรินทร์ 4,045 ราย (5) 292.41 อัตราต่อ แสน (16) – นครราชฯ 6,929 ราย (6) 267.19 อัตราต่อแสน (22) – บุรีรัมย์ 2,474 ราย (2) 158.29 อัตรา ต่อแสน (41) – ชัยภูมิ 1,132 ราย (0) 100.16 อัตรา ต่อแสน (67)

6 จำนวนผู้เสียชีวิต ประเทศ 131 ราย – สงขลา 11 ราย – เชียงราย 9 ราย – เชียงใหม่ 8 ราย – เลย 7 ราย – นครศรีธรรมราช, นครราชสีมา 6 ราย – สุรินทร์ 5 ราย สถานการณ์โรคไข้เลือดออก อ้างอิง สำนักระบาด 26/11 /56

7 ไข้เลือดออก จังหวัดสุรินทร์ งานระบาด สสจ. สุรินทร์ 29/11/56 ไข้เลือดออก จำนวน 4725 ราย อัตราป่วย 341.53 ต่อ ประชากรแสนคน ผู้เสียชีวิต จำนวน 5 ราย กลุ่มอายุ 10 - 14 ปี จำนวน 1578 ราย ผู้ป่วยสูงสุดคือนักเรียน จำนวน 3387 ราย กรกฎาคม จำนวน 949 ราย โนนนารายณ์ อัตราป่วย 774.14 ต่อ ประชากรแสนคน แนวโน้มลดลง

8

9

10 Leptospirosis อ้างอิง ข้อมูลสำนักระบาด 27/11/56 - ประเทศไทย 2670 ราย อัตราป่วย 4.20 ต่อแสนปชก. – เสียชีวิต 25 ราย อัตราตาย 0.04 ต่อแสนปชก. –5 อันดับของประเทศ พังงา 19.07 ต่อแสนป ชก เลย 18.36 ต่อแสนปชก ศรีสะเกษ 16.73 ต่อแสนปชก สุรินทร์ 16.04 ต่อแสนปชก อำนาจเจริญ 14.83 ต่อแสนป ชก

11 เลปโตสไปโรซิส จังหวัดสุรินทร์ งานระบาด สสจ. สุรินทร์ 29/11/56 ผู้ป่วย จำนวน 231 ราย อัตราป่วย 16.70 ต่อประชากร แสนคน ผู้เสียชีวิต จำนวน 5 ราย กลุ่มอายุ 55-64, 45-54 ปี จำนวน 47 ราย ผู้ป่วยสูงสุดคือเกษตรกร จำนวน 171 ราย ตุลาคม จำนวน 56 ราย สำโรงทาบ อัตราป่วย 41.96 ต่อ ประชากรแสนคน แนวโน้มลดลง

12 ข้อมูลผู้ป่วย 5 ราย ช อายุ 25 ปีเริ่ม 1/1/56 เสีย 4/1/56 หนองหลวง อ. โนน ช อายุ 55 ปีเริ่ม 22/9/56 28/9/56 หนองใหญ่ อ. ปราสาท ช อายุ 21 ปีเริ่ม 9/10/56 12/10/56 ท่าสว่าง อ. เมือง ช อายุ 33 ปีเริ่ม 28/10/56 31/10/56 บุ ฤาษี อ. เมือง ช อายุ 32 ปีเริ่ม 30/10/56 3/11/56 ดม อ. สังขะ

13

14

15 ประเทศไทย 41,346 ราย อัตราป่วย 64.53 ต่อ แสน เสียชีวิต 3 ราย นครราชสีมา 2080 ราย 80.45 ต่อแสน ประชากร (18) บุรีรัมย์ 747 ราย 47.91 ต่อแสน ประชากร (47) ชัยภูมิ 422 ราย 37.43 ต่อแสน ประชากร (59) สุรินทร์ 515 ราย 37.31 ต่อแสน ประชากร (61) โรคมือเท้าปาก ( ข้อมูลสำนักระบาดวันที่ 26/11/56)

16 โรคมือเท้าปาก งานระบาด สสจ. สุรินทร์ 29/11/56 ผู้ป่วย จำนวน 566 ราย อัตราป่วย 40.91 ต่อประชากร แสนคน ผู้เสียชีวิต ไม่มี กลุ่มอายุ 0-4 ปี จำนวน 530 ราย ผู้ป่วยสูงสุดคือเด็กในปกครอง จำนวน 571 ราย กันยายน จำนวน 112 ราย บัวเชด อัตราป่วย 121.34 ต่อประชากรแสนคน แนวโน้มลดลง

17

18

19 สถานการณ์ผู้ป่วยไวรัสโคโรน่า สายพันธุ์ใหม่ 2012 อ้างอิงข้อมูล สำนักระบาด 25/11/56 ผู้ป่วย 20 กย 55 – 18 พย 56 153 ราย เสียชีวิต 66 ราย จอร์แดน, ซาอุ, กาตาร์, อังกฤษ, เอมิเรตส์, ฝรั่งเศส, ตูนิเซีย, เยอรมัน, อิตาลี, โอมาน และคูเวต ประเทศไทย ผู้กลับจากพิธีฮัจญ์ 22 ตค – 15 พย 56 10,390 ราย ต้องเฝ้าระวัง 30 วัน หลังจากเดินทางกลับมา

20 คนสู่คน ไข้ ไอ หายใจลำบาก บางรายไม่รุนแรง บางราย อาการนำ ไข้ ร่วมกับถ่ายเหลว ภูมิคุ้นกันบกพร่อง เพิ่มความเสี่ยง ระยะฟักตัว มีประวัติเดินทางไปประเทศเสี่ยง ในช่วง 14 วันก่อนป่วย สถานการณ์ผู้ป่วยไวรัสโคโรน่าสาย พันธุ์ใหม่ 2012 อ้างอิงข้อมูล สำนักระบาด 30/10/56

21 การเฝ้าระวังไข้หวัดนก H5N1 ข้อมูล สำนักอุบัติใหม่ 15 พย 56 ปี 2556 ประเทศกัมพูชา 24 ราย เสียชีวิต 12 ราย ดญ. อายุ 6 ปี จ. พระตระบอง เริ่มป่วย 14 ตค. ทรงตัว ดญ. อายุ 2 ปี จ. โพธิ์ซัด เริ่มป่วย 19 ตค เสียชีวิต 26 ตค ดช. อายุ 10 ปี จ. กำปอด เริ่มป่วย 28 ตค วิกฤต

22

23


ดาวน์โหลด ppt การเฝ้าระวังและสถานการณ์โรคที่ เฝ้าระวังพิเศษ จังหวัดสุรินทร์ ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2556 โดย งานระบาดวิทยา กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google