งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเฝ้าระวังและสถานการณ์โรคที่ เฝ้าระวังพิเศษ จังหวัดสุรินทร์ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2556 โดย งานระบาดวิทยา กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเฝ้าระวังและสถานการณ์โรคที่ เฝ้าระวังพิเศษ จังหวัดสุรินทร์ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2556 โดย งานระบาดวิทยา กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเฝ้าระวังและสถานการณ์โรคที่ เฝ้าระวังพิเศษ จังหวัดสุรินทร์ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2556 โดย งานระบาดวิทยา กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์

2 ระบบเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา ความทันเวลา 61.34 – บัวเชด 94.49 – กาบเชิง 89.12 – พนมดงรัก 88.36 – ปราสาท 87.04

3 ระบบเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา ความครอบคลุม 74.77 อำเภอที่มีความครอบคลุม ร้อยละ 100 - เมือง - เขวาสินรินทร์ - ชุมพลบุรี - ศรีณรงค์ - ท่าตูม - ลำดวน - รัตนบุรี

4 ผู้ป่วยในโรคติดต่อที่เฝ้าระวัง 5 ลำดับแรก ของจังหวัดสุรินทร์ อ้างอิงรง.506 งานระบาดวิทยา สสจ. สุรินทร์ - Diarrhea ขอแก้ไขเอกสารนำเข้า 1.1 ไม่มีเสียชีวิต – Pyrexia – D.H.F รวม * – Pneumonia – Food Poisoning

5 สถานการณ์โรคไข้เลือดออก อ้างอิงสำนักระบาด 29/ 10 / 56 ประเทศ 137,221 ราย เสียชีวิต 128 ราย อัตราป่วยต่อแสน 213.52 เขต 9 14,001 ราย เสียชีวิต 12 ราย อัตราป่วยต่อแสน 209.92 – สุรินทร์ 3895 ราย 281.57 อัตราต่อ แสน – นครราชฯ 6634 ราย 255.82 อัตรา ต่อแสน – บุรีรัมย์ 2363 ราย 151.19 อัตราต่อแสน – ชัยภูมิ 1109 ราย 98.12 อัตราต่อแสน

6 จำนวนผู้เสียชีวิต ประเทศ 128 ราย – สงขลา 11 ราย – เชียงราย 9 ราย – เชียงใหม่ 8 ราย – เลย, นครศรีธรรมราช 6 ราย – สุรินทร์, นครราชสีมา 5 ราย สถานการณ์โรคไข้เลือดออก อ้างอิง สำนักระบาด 29/10 /56

7 แสดงจำนวนผู้ป่วย อ้างอิง สำนักระบาด วิทยา ณ 29 ตค 56

8 ข้อมูล ประเทศ ( สำนักระบาด ) สุรินทร์ ( งานระบาด สร.) อัตราป่วย / แสน 216.01 (137,221 ราย ) 334.23 (4,620 ราย ) อัตราตาย / แสน 0.20 (128 ราย ) 0.36 (5 ราย ) สัดส่วน ชาย หญิง 1 : 1.021 : 1.09 กลุ่มอายุ 15-24 (29.19 %) 10-14 (21.61%) 10-14 (33.26%) 5-9 (25.71%) อาชีพนักเรียน (49.4%) นักเรียน (71.79%) เดือนกรกฎาคม (21.23%) กรกฎาคม (20.56%) เปรียบเทียบข้อมูลไข้เลือดออก อ้างอิงข้อมูลสำนักระบาดและงานระบาดวิทยา สสจ. สุรินทร์

9 ข้อมูลผู้ป่วย จำนวน 5 ราย 1. ญ 12 ปี 3/2/56 10/2/56 ต. ขอนแตก อ. สังขะ 2. ช 4 ปี 24/2/56 1/3/56 เทศบาล อ. เมือง 3. ญ 8 ปี 28/4/ 56 3/5/56 ต. เพี้ยราม อ. เมือง 4. ญ 9 ปี 3/7/56 10/7/56 ต. ระ แงง อ. ศีขร 5. ญ 23 ปี 25/6/56 5 /7 56 ต. รัตนบุรี อ. รัตน

10

11

12

13 แผนที่แสดงอัตราป่วยต่อแสน มค – 30 ตค 56

14 Leptospirosis อ้างอิง ข้อมูลสำนักระบาด 29/10/56 - ประเทศไทย 2307 ราย อัตราป่วย 3.63 ต่อแสนปชก. – เสียชีวิต 21 ราย อัตราตาย 0.03 ต่อแสนปชก. –5 อันดับของประเทศ พังงา 15.89 ต่อแสนป ชก เลย 15.63 ต่อแสนปชก ศรีสะเกษ 13.27 ต่อแสนปชก ระนอง 13.20 ต่อแสนปชก สุรินทร์ 12.63 ต่อแสนปชก

15 ข้อมูลประเทศ ( สำนักระบาด ) สุรินทร์ ( งานระบาด สร.) อัตราป่วย / แสน 3.63 (2307 ราย ) 13.73 (198 ราย ) อัตราตาย / แสน 0.03 (21 ราย )0.14 (2 ราย ) สัดส่วน ชาย หญิง 1 : 0.261 : 0.34 กลุ่มอายุ 45-54 (21.85 %) 55-64 (21.21%) อาชีพเกษตร (56.3%) รับจ้าง (22.5%) เกษตร (75.25%) นักเรียน (10%) เดือนสิงหาคม (14.86%) ตุลาคม (15.65%) เปรียบเทียบข้อมูลโรคเลปโตสไปโรซีส อ้างอิงข้อมูลสำนักระบาดและงานระบาดวิทยา สสจ. สุรินทร์

16

17

18

19 ประเทศไทย 38,200 ราย อัตราป่วย 60.13 ต่อ แสน เสียชีวิต 3 รายฃ ( ข้อมูลสำนักระบาดวันที่ 29/10/56) จังหวัดสุรินทร์ งานระบาด สสจ. สุรินทร์ 30/10/56 ผู้ป่วย 491 ราย อัตราป่วย 35.49 ต่อแสน หญิง : ชาย 1 : 1.40 เด็กในปกครอง 442 รายกลุ่มอายุ 0-4 ปี 457 ราย กันยายน 110 ราย บัวเชด 118.82 ต่อแสนปชก โรคมือเท้าปาก

20

21

22

23

24 Pneumonia จังหวัดสุรินทร์ งานระบาด สสจ. สุรินทร์ 31/10/56 ผู้ป่วย 3882 ราย อัตราป่วย 280.60 ต่อแสน หญิง : ชาย 1 : 1.14 เด็กในปกครอง 2057 ราย กลุ่มอายุ 0-4 ปี 1,722 ราย 44.45 % 65 ปีขึ้นไป 1,064 ราย 27.37 % มกราคม 581 ราย ลำดวน 770.25 ต่อแสนปชก

25

26 สถานการณ์ผู้ป่วยไวรัสโคโรน่า สายพันธุ์ใหม่ 2012 อ้างอิงข้อมูล สำนักระบาด 30/10/56 ผู้ป่วย 20 กย – 29 ตค 56 149 ราย เสียชีวิต 63 ราย อัตราป่วยตายร้อยละ 42.28 ซาอุ 123 (53) ราย การ์ตาร์ 7 (3) ราย อาหรับเอมิเรตส์ 6 (2) ราย จอร์แดน, ฝรั่งเศส, อิตาลี, อังกฤษ ตูนิเซีย

27 สถานการณ์ผู้ป่วยไวรัสโคโรน่า สายพันธุ์ใหม่ 2012 อ้างอิงข้อมูล สำนักระบาด 30/10/56 อายุเฉลี่ย 50 ปี ชาย : หญิง 1.6 : 1 บุคลากรสาธารณสุข 23 ราย (18%) ประวัติทางตรง, อ้อม ซาอุ, กาตาร์ จอร์แดน อาหรับเอมิเรตส์

28 คนสู่คน ไข้ ไอ หายใจลำบาก บางรายไม่รุนแรง บางราย อาการนำ ไข้ ร่วมกับถ่ายเหลว ภูมิคุ้นกันบกพร่อง เพิ่มความเสี่ยง ระยะฟักตัว มีประวัติเดินทางไปประเทศเสี่ยง ในช่วง 14 วันก่อนป่วย สถานการณ์ผู้ป่วยไวรัสโคโรน่าสาย พันธุ์ใหม่ 2012 อ้างอิงข้อมูล สำนักระบาด 30/10/56


ดาวน์โหลด ppt การเฝ้าระวังและสถานการณ์โรคที่ เฝ้าระวังพิเศษ จังหวัดสุรินทร์ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2556 โดย งานระบาดวิทยา กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google