งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเฝ้าระวังและสถานการณ์โรคที่เฝ้าระวังพิเศษ จังหวัดสุรินทร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเฝ้าระวังและสถานการณ์โรคที่เฝ้าระวังพิเศษ จังหวัดสุรินทร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเฝ้าระวังและสถานการณ์โรคที่เฝ้าระวังพิเศษ จังหวัดสุรินทร์
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2556 โดย งานระบาดวิทยา กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์

2 ระบบเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา
ความทันเวลา บัวเชด กาบเชิง พนมดงรัก 88.36 ปราสาท

3 ระบบเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา
ความครอบคลุม 74.77 อำเภอที่มีความครอบคลุม ร้อยละ 100 - เมือง - เขวาสินรินทร์ - ชุมพลบุรี - ศรีณรงค์ - ท่าตูม - ลำดวน - รัตนบุรี

4 ผู้ป่วยในโรคติดต่อที่เฝ้าระวัง 5 ลำดับแรก ของจังหวัดสุรินทร์ อ้างอิงรง.506 งานระบาดวิทยา สสจ.สุรินทร์ - Diarrhea ขอแก้ไขเอกสารนำเข้า 1.1 ไม่มีเสียชีวิต Pyrexia D.H.F รวม * Pneumonia Food Poisoning

5 สถานการณ์โรคไข้เลือดออก อ้างอิงสำนักระบาด 29/ 10 / 56
สถานการณ์โรคไข้เลือดออก อ้างอิงสำนักระบาด 29/ 10 / 56 ประเทศ , ราย เสียชีวิต 128 ราย อัตราป่วยต่อแสน เขต ,001 ราย เสียชีวิต 12 ราย อัตราป่วยต่อแสน สุรินทร์ ราย อัตราต่อแสน นครราชฯ ราย อัตราต่อแสน บุรีรัมย์ ราย อัตราต่อแสน ชัยภูมิ ราย อัตราต่อแสน

6 สถานการณ์โรคไข้เลือดออก อ้างอิง สำนักระบาด 29/10 /56
สถานการณ์โรคไข้เลือดออก อ้างอิง สำนักระบาด 29/10 /56 จำนวนผู้เสียชีวิต ประเทศ ราย สงขลา ราย เชียงราย 9 ราย เชียงใหม่ 8 ราย เลย,นครศรีธรรมราช 6 ราย สุรินทร์,นครราชสีมา 5 ราย

7 แสดงจำนวนผู้ป่วย อ้างอิง สำนักระบาดวิทยา ณ 29 ตค 56

8 เปรียบเทียบข้อมูลไข้เลือดออก อ้างอิงข้อมูลสำนักระบาดและงานระบาดวิทยา สสจ.สุรินทร์
ประเทศ (สำนักระบาด) สุรินทร์ (งานระบาด สร.) อัตราป่วย/แสน (137,221 ราย) (4,620 ราย) อัตราตาย/แสน (128ราย) (5 ราย) สัดส่วน ชาย หญิง 1 : 1.02 1 : 1.09 กลุ่มอายุ (29.19 %) (21.61%) (33.26%) (25.71%) อาชีพ นักเรียน (49.4%) นักเรียน (71.79%) เดือน กรกฎาคม (21.23%) กรกฎาคม (20.56%)

9 ข้อมูลผู้ป่วย จำนวน 5 ราย
ข้อมูลผู้ป่วย จำนวน 5 ราย ญ 12 ปี /2/ /2/ ต.ขอนแตก อ.สังขะ ช 4 ปี 24/2/ /3/56 เทศบาล อ.เมือง ญ 8ปี 28/4/ /5/56 ต.เพี้ยราม อ.เมือง ญ 9 ปี 3/7/ /7/56 ต.ระแงง อ.ศีขร ญ 23ปี 25/6/ /7 56 ต.รัตนบุรี อ.รัตน

10

11

12

13 แผนที่แสดงอัตราป่วยต่อแสน
มค – 30 ตค 56

14 Leptospirosis อ้างอิง ข้อมูลสำนักระบาด 29/10/56
- ประเทศไทย ราย อัตราป่วย ต่อแสนปชก. เสียชีวิต 21 ราย อัตราตาย ต่อแสนปชก. 5 อันดับของประเทศ พังงา ต่อแสนปชก เลย ต่อแสนปชก ศรีสะเกษ ต่อแสนปชก ระนอง ต่อแสนปชก สุรินทร์ ต่อแสนปชก

15 เปรียบเทียบข้อมูลโรคเลปโตสไปโรซีส อ้างอิงข้อมูลสำนักระบาดและงานระบาดวิทยา สสจ.สุรินทร์
ประเทศ (สำนักระบาด) สุรินทร์ (งานระบาด สร.) อัตราป่วย/แสน 3.63 (2307 ราย) (198ราย) อัตราตาย/แสน (21ราย) (2 ราย) สัดส่วน ชาย หญิง 1 : 0.26 1 : 0.34 กลุ่มอายุ (21.85 %) (21.21%) อาชีพ เกษตร (56.3%) รับจ้าง (22.5%) เกษตร (75.25%) นักเรียน (10%) เดือน สิงหาคม (14.86%) ตุลาคม (15.65%)

16

17

18

19 โรคมือเท้าปาก ประเทศไทย 38,200 ราย อัตราป่วย ต่อแสน เสียชีวิต 3 รายฃ(ข้อมูลสำนักระบาดวันที่ 29/10/56) จังหวัดสุรินทร์ งานระบาด สสจ.สุรินทร์ 30/10/56 ผู้ป่วย ราย อัตราป่วย ต่อแสน หญิง : ชาย 1 : 1.40 เด็กในปกครอง 442 ราย กลุ่มอายุ 0-4 ปี 457 ราย กันยายน ราย บัวเชด ต่อแสนปชก

20

21

22

23

24 Pneumonia จังหวัดสุรินทร์ งานระบาด สสจ.สุรินทร์ 31/10/56
จังหวัดสุรินทร์ งานระบาด สสจ.สุรินทร์ 31/10/56 ผู้ป่วย ราย อัตราป่วย ต่อแสน หญิง : ชาย 1 : 1.14 เด็กในปกครอง 2057 ราย กลุ่มอายุ 0-4 ปี 1,722 ราย % 65 ปีขึ้นไป 1,064 ราย % มกราคม ราย ลำดวน ต่อแสนปชก

25

26 สถานการณ์ผู้ป่วยไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2012 อ้างอิงข้อมูล สำนักระบาด 30/10/56
ผู้ป่วย 20กย – 29 ตค ราย เสียชีวิต 63 ราย อัตราป่วยตายร้อยละ ซาอุ (53) ราย การ์ตาร์ (3) ราย อาหรับเอมิเรตส์ (2) ราย จอร์แดน, ฝรั่งเศส, อิตาลี,อังกฤษ ตูนิเซีย

27 สถานการณ์ผู้ป่วยไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2012 อ้างอิงข้อมูล สำนักระบาด 30/10/56
อายุเฉลี่ย 50 ปี ชาย : หญิง : 1 บุคลากรสาธารณสุข 23 ราย (18%) ประวัติทางตรง,อ้อม ซาอุ , กาตาร์ จอร์แดน อาหรับเอมิเรตส์

28 สถานการณ์ผู้ป่วยไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2012 อ้างอิงข้อมูล สำนักระบาด 30/10/56
คนสู่คน ไข้ ไอ หายใจลำบาก บางรายไม่รุนแรง บางราย อาการนำ ไข้ ร่วมกับถ่ายเหลว ภูมิคุ้นกันบกพร่อง เพิ่มความเสี่ยง ระยะฟักตัว มีประวัติเดินทางไปประเทศเสี่ยงในช่วง 14 วันก่อนป่วย


ดาวน์โหลด ppt การเฝ้าระวังและสถานการณ์โรคที่เฝ้าระวังพิเศษ จังหวัดสุรินทร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google