งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดสุรินทร์ การเฝ้าระวังและสถานการณ์โรค ไข้เลือดออก จังหวัดสุรินทร์ ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2556 โดย งานระบาดวิทยา กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "งานระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดสุรินทร์ การเฝ้าระวังและสถานการณ์โรค ไข้เลือดออก จังหวัดสุรินทร์ ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2556 โดย งานระบาดวิทยา กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 งานระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดสุรินทร์ การเฝ้าระวังและสถานการณ์โรค ไข้เลือดออก จังหวัดสุรินทร์ ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2556 โดย งานระบาดวิทยา กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์

2 งานระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดสุรินทร์ สถานการณ์โรคไข้เลือดออก สำนัก ระบาด 25/06/ 56  ประเทศ 54042 ราย เสียชีวิต 62 ราย ( ขึ้น 19 ราย 28/5/56)  อัตราป่วยต่อแสน 84.34  เขต 9 4950 ราย เสียชีวิต 4 ราย  อัตราป่วยต่อแสน 74.41 สุรินทร์ 1334 ราย 96.64 อัตราต่อ แสน (21) นครราชฯ 2241 ราย 86.68 อัตรา ต่อแสน บุรีรัมย์ 896 ราย 57.47 อัตรา ต่อแสน ชัยภูมิ 479 ราย 42.49 อัตราต่อแสน

3 งานระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดสุรินทร์ สถานการณ์โรคไข้เลือดออก สำนัก ระบาด 25/06/56  กระบี่  ภูเก็ต  สงขลา  เลย  พังงา  สุรินทร์......... 21............. 11

4 งานระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดสุรินทร์ ไข้เลือดออก จังหวัดสุรินทร์ งานระบาด สสจ. สุรินทร์ 28/06/56  ไข้เลือดออก จำนวน 2054 ราย  อัตราป่วย 148.47 ต่อ ประชากรแสนคน  ผู้เสียชีวิต จำนวน 3 ราย  กลุ่มอายุ 10 - 14 ปี จำนวน 712 ราย  ผู้ป่วยสูงสุดคือนักเรียน จำนวน 1,444 ราย  พฤษภาคม จำนวน 589 ราย  ลำดวน อัตราป่วย 307.45 ต่อประชากร แสนคน

5 งานระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดสุรินทร์ อัตราป่วยต่อแสน จำแนกตาม พื้นที่

6 งานระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดสุรินทร์

7 1 พค -28 มิถุนายน 56

8 งานระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดสุรินทร์ Hand,foot and mouth disease  จังหวัดสุรินทร์ 166 ราย 12.00 ต่อแสน  ชาย : ญ 93 : 73 1.27:1  0 - 4 ปี 151 ราย  เดือน มกราคม 64 ราย

9 งานระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดสุรินทร์

10

11

12 Leptospirosis  ประเทศไทย 1041 ราย (25/06/56)  1.64 ต่อ แสน  ระนอง (9.35)  พังงา (8.34)  เลย (6.93)  สุรินทร์ (5.95)  พัทลุง (5.71)

13 งานระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดสุรินทร์ Leptospirosis  จังหวัดสุรินทร์ 88 ราย 6.36 ต่อ แสน  เสียชีวิต 1 ราย  ชาย : ญ 69 : 19 3.63 :1  35-44 ปี 21 ราย  55-64 ปี 19 ราย  เดือนมกราคม 23 ราย

14 งานระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดสุรินทร์

15

16

17 โคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2012  ผู้ป่วยทั้งหมด 77 ราย เสียชีวิต 40 ราย  อัตราป่วยตาย ร้อยละ 51.9  ประเทศซาอุ 62 ราย เสียชีวิต 34 ราย  จอร์แดน, กาตาร์, อังกฤษ, อาหรับ Emirates, ฝรั่งเศส, ตูนิเซีย, อิตาลี กันยายน 2555- 26 มิถุนายน 2556 Middle East respiratory syndrome coronavirus (MERS-CoV)

18 งานระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดสุรินทร์


ดาวน์โหลด ppt งานระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดสุรินทร์ การเฝ้าระวังและสถานการณ์โรค ไข้เลือดออก จังหวัดสุรินทร์ ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2556 โดย งานระบาดวิทยา กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google