งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเฝ้าระวังและสถานการณ์โรคไข้เลือดออก จังหวัดสุรินทร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเฝ้าระวังและสถานการณ์โรคไข้เลือดออก จังหวัดสุรินทร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเฝ้าระวังและสถานการณ์โรคไข้เลือดออก จังหวัดสุรินทร์
การเฝ้าระวังและสถานการณ์โรคไข้เลือดออก จังหวัดสุรินทร์ ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2556 โดย งานระบาดวิทยา กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ งานระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์

2 สถานการณ์โรคไข้เลือดออก สำนักระบาด 25/06/ 56
สถานการณ์โรคไข้เลือดออก สำนักระบาด 25/06/ 56 ประเทศ ราย เสียชีวิต 62 ราย (ขึ้น 19ราย28/5/56) อัตราป่วยต่อแสน เขต ราย เสียชีวิต 4 ราย อัตราป่วยต่อแสน สุรินทร์ ราย อัตราต่อแสน (21) นครราชฯ ราย อัตราต่อแสน บุรีรัมย์ ราย อัตราต่อแสน ชัยภูมิ ราย อัตราต่อแสน งานระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์

3 สถานการณ์โรคไข้เลือดออก สำนักระบาด 25/06/56
สถานการณ์โรคไข้เลือดออก สำนักระบาด 25/06/56 กระบี่ ภูเก็ต สงขลา เลย พังงา สุรินทร์ งานระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์

4 ไข้เลือดออก จังหวัดสุรินทร์ งานระบาด สสจ.สุรินทร์ 28/06/56
ไข้เลือดออก จังหวัดสุรินทร์ งานระบาด สสจ.สุรินทร์ 28/06/56 ไข้เลือดออก จำนวน 2054 ราย อัตราป่วย ต่อประชากรแสนคน ผู้เสียชีวิต จำนวน 3 ราย กลุ่มอายุ ปี จำนวน 712 ราย ผู้ป่วยสูงสุดคือนักเรียน จำนวน 1,444 ราย พฤษภาคม จำนวน 589 ราย ลำดวน อัตราป่วย ต่อประชากรแสนคน งานระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์

5 อัตราป่วยต่อแสน จำแนกตามพื้นที่
อัตราป่วยต่อแสน จำแนกตามพื้นที่ งานระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์

6 งานระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
งานระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์

7 งานระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
1 พค -28 มิถุนายน 56 งานระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์

8 Hand,foot and mouth disease
จังหวัดสุรินทร์ ราย ต่อแสน ชาย : ญ : :1 0 - 4 ปี ราย เดือน มกราคม 64 ราย งานระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์

9 งานระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
งานระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์

10 งานระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
งานระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์

11 งานระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
งานระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์

12 งานระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
Leptospirosis ประเทศไทย ราย (25/06/56) 1.64 ต่อ แสน ระนอง (9.35) พังงา (8.34) เลย (6.93) สุรินทร์ (5.95) พัทลุง (5.71) งานระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์

13 งานระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
Leptospirosis จังหวัดสุรินทร์ 88 ราย ต่อแสน เสียชีวิต 1 ราย ชาย : ญ : :1 35-44 ปี ราย 55-64 ปี 19 ราย เดือนมกราคม 23 ราย งานระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์

14 งานระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
งานระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์

15 งานระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
งานระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์

16 งานระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
งานระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์

17 โคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2012
ผู้ป่วยทั้งหมด 77 ราย เสียชีวิต 40 ราย อัตราป่วยตาย ร้อยละ 51.9 ประเทศซาอุ ราย เสียชีวิต 34 ราย จอร์แดน,กาตาร์, อังกฤษ,อาหรับ Emirates , ฝรั่งเศส, ตูนิเซีย,อิตาลี กันยายน มิถุนายน 2556 Middle East respiratory syndrome coronavirus (MERS-CoV)   งานระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์

18 งานระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
งานระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์


ดาวน์โหลด ppt การเฝ้าระวังและสถานการณ์โรคไข้เลือดออก จังหวัดสุรินทร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google