งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเฝ้าระวังและสถานการณ์โรคที่ เฝ้าระวังพิเศษ จังหวัดสุรินทร์ ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2556 โดย งานระบาดวิทยา กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเฝ้าระวังและสถานการณ์โรคที่ เฝ้าระวังพิเศษ จังหวัดสุรินทร์ ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2556 โดย งานระบาดวิทยา กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเฝ้าระวังและสถานการณ์โรคที่ เฝ้าระวังพิเศษ จังหวัดสุรินทร์ ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2556 โดย งานระบาดวิทยา กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์

2 เอกสารนำเข้า 2.1 ( หน้า 1) ผู้ป่วยในโรคติดต่อที่เฝ้าระวัง 5 ลำดับแรก ของจังหวัดสุรินทร์ – Diarrhoea – Pyrexia – D.H.F รวม * – Food Poisoning – Pneumonia *

3 สถานการณ์โรคไข้เลือดออก สำนักระบาด 27/08 / 56 ประเทศ 109,468 ราย เสียชีวิต 102 ราย อัตราป่วยต่อแสน 170.33 เขต 9 9811 ราย เสียชีวิต 9 ราย อัตราป่วยต่อแสน 147.10 – สุรินทร์ 2888 ราย 208.77 อัตราต่อ แสน – นครราชฯ 4309 ราย 166.16 อัตรา ต่อแสน – บุรีรัมย์ 1707 ราย 109.22 อัตราต่อแสน – ชัยภูมิ 907 ราย 80.25 อัตราต่อแสน

4 จำนวนผู้เสียชีวิต ประเทศ 102 ราย – สงขลา 11 ราย – เชียงราย 8 ราย – เลย, เชียงใหม่ 6 ราย – สุรินทร์ 5 ราย – นครศรีธรรมราช, นครราชสีมา 4 ราย สถานการณ์โรคไข้เลือดออก สำนักระบาด 27/08 /56

5 ไข้เลือดออก จังหวัดสุรินทร์ งานระบาด สสจ. สุรินทร์ 30/08/56 ไข้เลือดออก จำนวน 3787 ราย อัตราป่วย 273.73 ต่อ ประชากรแสนคน ผู้เสียชีวิต จำนวน 5 ราย กลุ่มอายุ 10 - 14 ปี จำนวน 1254 ราย ผู้ป่วยสูงสุดคือนักเรียน จำนวน 2721 ราย มิถุนายน จำนวน 913 ราย โนนนารายณ์ อัตราป่วย 445.20 ต่อ ประชากรแสนคน

6 ข้อมูลผู้ป่วย จำนวน 5 ราย 1. ญ 12 ปี 3/2/56 10/2/56 ต. ขอนแตก อ. สังขะ 2. ช 4 ปี 24/2/56 1/3/56 เทศบาล อ. เมือง 3. ญ 8 ปี 28/4/ 56 3/5/56 ต. เพี้ยราม อ. เมือง 4. ญ 9 ปี 3/7/56 10/7/56 ต. ระ แงง อ. ศีขร 5. ญ 20 ปี 3/7/56 11/7/56 ต. คอโค อ. เมือง R/O ช 5 ปี 20/8/56 26/8 /56 ต. นานวน อ. สนม

7

8

9 31 กค / 30 สค

10

11 ยอดสะสม เดือน มค

12 ยอดสะสม ถึงเดือน กพ

13 ยอดสะสม เดือน มีค

14 ยอดสะสม เดือน เมย

15 ยอดสะสม เดือน พค

16 ยอดสะสม ถึง มิย

17 ยอดสะสม ถึง กค ณ 30 สค

18 ยอดสะสม ถึง สค ณ 30 สค

19 เฉพาะเดือน 1 กค.-30 สค ข้อมูล ณ 30 สค หน้าแทรก

20 เอกสารนำเข้า 2.1 ( หน้า 5) โรคเลปโตสไปโรซีส ข้อมูลสำนักระบาดวันที่ 27/28/56 – ประเทศไทย 1591 รายอัตราป่วย 2.05 ต่อ แสนปชก. – เสียชีวิต 12 รายอัตราตาย 0.02 ต่อแสนปชก. –5 อันดับของประเทศ พังงา 13.51 ต่อแสนปชก ระนอง 11.55 ต่อแสนปชก เลย 11.12 ต่อแสนปชก สุรินทร์ 9.00 ต่อแสนปชก กาฬสิทธุ์ 7.96 ต่อแสนปชก

21 เลปโตสไปโรซีส จังหวัดสุรินทร์ งานระบาด สสจ. สุรินทร์ 30/08/56 เลปโต จำนวน 135 ราย อัตราป่วย 9.76 ต่อประชากร แสนคน ผู้เสียชีวิต จำนวน 1 ราย กลุ่มอายุ 55-64 ปี จำนวน 30 ราย ผู้ป่วยสูงสุดคือเกษตรกร จำนวน 110 ราย มกราคม จำนวน 23 ราย สำโรงทาบ อัตราป่วย 31.01 ต่อประชากร แสนคน

22

23

24

25 โรคมือเท้าปาก ข้อมูลสำนักระบาดวันที่ 27/28/56 ประเทศไทย 28,228 ราย อัตราป่วย 44.44 ต่อ แสน เสียชีวิต 1 ราย สุรินทร์ งานระบาด สสจ. สุรินทร์ 30/08/56 ผู้ป่วย 324 ราย อัตราป่วย 23.42 ต่อแสน เด็กในปกครอง 291 รายกลุ่มอายุ 0-4 ปี 301 ราย สิงหาคม 72 ราย กาบเชิง 63.34 ต่อแสนปชก เอกสารนำเข้า 2.1 ( หน้า 6)

26

27

28

29 การเฝ้าระวังไข้หวัดนก วันที่ 2 กรกฎาคม 2556 ว่า มีรายงานผู้เสียชีวิต จากโรคไข้หวัดนก H5N1 ดญ. อายุ 6 ปี จังหวัด Kampot จำนวน ผู้ป่วย 13 ราย และมีผู้เสียชีวิต 9 ราย ข้อเสนอแนะ เจ้าหน้าที่ด่านควบคุมโรค ตรวจคนเข้าเมือง, และอุปกรณ์การป้องกันตัว สถานบริการ

30


ดาวน์โหลด ppt การเฝ้าระวังและสถานการณ์โรคที่ เฝ้าระวังพิเศษ จังหวัดสุรินทร์ ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2556 โดย งานระบาดวิทยา กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google