งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

LOGO แนวทางการดำเนินงาน แก้ไขและป้องกันปัญหา การฆ่าตัวตาย ศูนย์สุขภาพจิตที่ ๙.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "LOGO แนวทางการดำเนินงาน แก้ไขและป้องกันปัญหา การฆ่าตัวตาย ศูนย์สุขภาพจิตที่ ๙."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 LOGO แนวทางการดำเนินงาน แก้ไขและป้องกันปัญหา การฆ่าตัวตาย ศูนย์สุขภาพจิตที่ ๙

2 Understanding suicide  “พฤติกรรมการฆ่าตัวตาย (suicidal behavior)” (Diekstra1993)ซึ่งมีความหมายครอบคลุมถึง  การคิดอยากฆ่าตัวตาย (suicidal ideation) หมายถึงการมี ความคิดอยากฆ่าตัวตาย

3 Understanding suicide  การพยายามฆ่าตัวตาย (suicide attempts) หรือปัจจุบัน นิยมเรียก parasuicideหมายถึงผู้ที่พยายามฆ่าตัวตาย แต่ในที่สุดยังไม่ถึงแก่ชีวิต ศัพท์อีกคำหนึ่งที่ใกล้เคียงกัน คือ deliberate self harm ซึ่งหมายถึงผู้ที่ทำร้ายตนเอง โดยเจตนา ไม่ว่าจะทำไปเพื่อต้องการตายหรือไม่  การฆ่าตัวตายสำเร็จ (completed suicide) หมายถึงผู้  ที่เสียชีวิตจากการฆ่าตัวตาย ซึ่งทั้ง 3 ส่วนนี้จะมีด้านที่คาบเกี่ยว กัน

4 The American Association of Suicidology(2009 CountryYear Age group(s) for whom rates highest Australia10.9 (2003) 8.6 (2006) Young adults USA Older adults(85+yrs) adults(45-55+) New Zealand Older adults (85+yrs) Adults (20-29yrs) Japan Adults (50-65+) Republic of Korea Young adults Hong Kong SAR Older adults

5 The American Association of Suicidology(2009 CountryYear Age group(s) for whom rates highest China Young adults Older adults Philippines Adults Singapore Older adults INDIA Adults (35-59+) Thailand* Young adults (25-29)

6 เลียนแบบ อิทธิพลสื่อ ข่าว Add Your Text Sociological Factors ETIOLOGY Contagion suicide

7 รวมกลุ่มเพื่อฆ่าตัวตาย การเข้าถึงข้อมูลด้านลบ มีwebsite ที่ส่งเสริม การฆ่าตัวตาย Add Your Text Sociological Factors ETIOLOGY Contagion suicide

8  Adolescence and late life  Bisexual or homosexual gender identity  Criminal behavior  Cultural sanctions for suicide Delusions  Disposition of personal property  Divorced, separated, or single marital status  Early loss or separation from parents  Family history of suicide  Hopelessness RISK FACTORS

9  Increasing stress Insomnia Lack of future plans  Lack of sleep Lethality of previous attempt Living alone  Low self-esteem Male sex  Physical illness or impairment  Previous attempts that could have resulted in death

10 WARNING SIGNS  แยกตัว ไม่พูดกับใคร  มีคนในครอบครัวฆ่าตัวตายมาก่อน  เคยพยายามฆ่าตัวตายมาแล้ว เช่น กินยานอนหลับ กิน สารเคมี กระโดดตึก แขวนคอ ยิงตัวตาย  มีแผนฆ่าตัวตายที่แน่นอน โดยดูได้จากแจกจ่ายของรัก ของหวง พูดจาฝากฝังคนข้างหลัง จัดการงานหรือ ทรัพย์สินให้เรียบร้อย  เวลาพูดมีน้ำเสียงวิตกกังวล สีหน้าเศร้าหมอง

11 WARNING SIGNS  ติดเหล้าหรือยาเสพติด  ทรมานจากโรคจนต้องพึ่งยารักษาประจำ และนอนไม่ หลับติดกันเป็นเวลานานๆ  ชอบพูดเปรยๆว่าอยากตาย ไม่อยากมีชีวิตอยู่ ไม่มีค่า ไม่มีใครรัก ไม่มีใครสนใจ  ประสบปัญหาชีวิต เช่น ล้มละลาย สูญเสียคนรัก กะทันหัน เป็นโรคเรื้อรัง พิการจากอุบัติเหตุ

12 WARNING SIGNS  มีอารมณ์ขึ้นๆลงๆ ที่น่าระวังคือ เมื่ออารมฌ์ เปลี่ยนแปลงเป็นตรงกันข้าม จากซึมเศร้าหรือหงุดหงิด มานาน กลับดูสบายใจอย่างผิดหูผิดตา ช่วงนี้แสดงว่า เขารวบรวมความกล้าและตัดสินใจแน่นอนแล้วว่าจะฆ่า ตัวตาย  เดินไปเยี่ยมเยียนคนรู้จักโดยที่ไม่ได้ทำมาก่อน เหมือน ไปบอกลา  การทำพินัยกรรมในเวลาที่ยังไม่สมควร เป็นต้น

13 LOGO


ดาวน์โหลด ppt LOGO แนวทางการดำเนินงาน แก้ไขและป้องกันปัญหา การฆ่าตัวตาย ศูนย์สุขภาพจิตที่ ๙.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google