งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

LOGO แนวทางการดำเนินงาน แก้ไขและป้องกันปัญหา การฆ่าตัวตาย ศูนย์สุขภาพจิตที่ ๙.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "LOGO แนวทางการดำเนินงาน แก้ไขและป้องกันปัญหา การฆ่าตัวตาย ศูนย์สุขภาพจิตที่ ๙."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 LOGO แนวทางการดำเนินงาน แก้ไขและป้องกันปัญหา การฆ่าตัวตาย ศูนย์สุขภาพจิตที่ ๙

2 Understanding suicide  “พฤติกรรมการฆ่าตัวตาย (suicidal behavior)” (Diekstra1993)ซึ่งมีความหมายครอบคลุมถึง  การคิดอยากฆ่าตัวตาย (suicidal ideation) หมายถึงการมี ความคิดอยากฆ่าตัวตาย

3 Understanding suicide  การพยายามฆ่าตัวตาย (suicide attempts) หรือปัจจุบัน นิยมเรียก parasuicideหมายถึงผู้ที่พยายามฆ่าตัวตาย แต่ในที่สุดยังไม่ถึงแก่ชีวิต ศัพท์อีกคำหนึ่งที่ใกล้เคียงกัน คือ deliberate self harm ซึ่งหมายถึงผู้ที่ทำร้ายตนเอง โดยเจตนา ไม่ว่าจะทำไปเพื่อต้องการตายหรือไม่  การฆ่าตัวตายสำเร็จ (completed suicide) หมายถึงผู้  ที่เสียชีวิตจากการฆ่าตัวตาย ซึ่งทั้ง 3 ส่วนนี้จะมีด้านที่คาบเกี่ยว กัน

4 The American Association of Suicidology(2009 CountryYear Age group(s) for whom rates highest Australia10.9 (2003) 8.6 (2006) Young adults USA10.7 1999 11.1 2005 Older adults(85+yrs) adults(45-55+) New Zealand11.7 2004 13.2 2008 Older adults (85+yrs) Adults (20-29yrs) Japan24 2003 24.4 2007 Adults (50-65+) Republic of Korea23.8 2004 21.9 2006 Young adults Hong Kong SAR15.3 2005 15.2 2006 Older adults

5 The American Association of Suicidology(2009 CountryYear Age group(s) for whom rates highest China13.9 1999 20.8 2002 Young adults Older adults Philippines0.5 1981 2.1 1993 Adults Singapore9.9 2004 10.3 2006 Older adults INDIA10.6 1998 17.38 2002 Adults (35-59+) Thailand* 7.9 2003 7.8 2006 Young adults (25-29)

6 เลียนแบบ อิทธิพลสื่อ ข่าว Add Your Text Sociological Factors ETIOLOGY Contagion suicide

7 รวมกลุ่มเพื่อฆ่าตัวตาย การเข้าถึงข้อมูลด้านลบ มีwebsite ที่ส่งเสริม การฆ่าตัวตาย Add Your Text Sociological Factors ETIOLOGY Contagion suicide

8  Adolescence and late life  Bisexual or homosexual gender identity  Criminal behavior  Cultural sanctions for suicide Delusions  Disposition of personal property  Divorced, separated, or single marital status  Early loss or separation from parents  Family history of suicide  Hopelessness RISK FACTORS

9  Increasing stress Insomnia Lack of future plans  Lack of sleep Lethality of previous attempt Living alone  Low self-esteem Male sex  Physical illness or impairment  Previous attempts that could have resulted in death

10 WARNING SIGNS  แยกตัว ไม่พูดกับใคร  มีคนในครอบครัวฆ่าตัวตายมาก่อน  เคยพยายามฆ่าตัวตายมาแล้ว เช่น กินยานอนหลับ กิน สารเคมี กระโดดตึก แขวนคอ ยิงตัวตาย  มีแผนฆ่าตัวตายที่แน่นอน โดยดูได้จากแจกจ่ายของรัก ของหวง พูดจาฝากฝังคนข้างหลัง จัดการงานหรือ ทรัพย์สินให้เรียบร้อย  เวลาพูดมีน้ำเสียงวิตกกังวล สีหน้าเศร้าหมอง

11 WARNING SIGNS  ติดเหล้าหรือยาเสพติด  ทรมานจากโรคจนต้องพึ่งยารักษาประจำ และนอนไม่ หลับติดกันเป็นเวลานานๆ  ชอบพูดเปรยๆว่าอยากตาย ไม่อยากมีชีวิตอยู่ ไม่มีค่า ไม่มีใครรัก ไม่มีใครสนใจ  ประสบปัญหาชีวิต เช่น ล้มละลาย สูญเสียคนรัก กะทันหัน เป็นโรคเรื้อรัง พิการจากอุบัติเหตุ

12 WARNING SIGNS  มีอารมณ์ขึ้นๆลงๆ ที่น่าระวังคือ เมื่ออารมฌ์ เปลี่ยนแปลงเป็นตรงกันข้าม จากซึมเศร้าหรือหงุดหงิด มานาน กลับดูสบายใจอย่างผิดหูผิดตา ช่วงนี้แสดงว่า เขารวบรวมความกล้าและตัดสินใจแน่นอนแล้วว่าจะฆ่า ตัวตาย  เดินไปเยี่ยมเยียนคนรู้จักโดยที่ไม่ได้ทำมาก่อน เหมือน ไปบอกลา  การทำพินัยกรรมในเวลาที่ยังไม่สมควร เป็นต้น

13 LOGO www.themegallery.com


ดาวน์โหลด ppt LOGO แนวทางการดำเนินงาน แก้ไขและป้องกันปัญหา การฆ่าตัวตาย ศูนย์สุขภาพจิตที่ ๙.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google