งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นางสาวสินีนาฎ อุ่นใจ เพื่อน 48411020016 โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่ 3 คณะครุศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นางสาวสินีนาฎ อุ่นใจ เพื่อน 48411020016 โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่ 3 คณะครุศาสตร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นางสาวสินีนาฎ อุ่นใจ เพื่อน 48411020016 โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่ 3 คณะครุศาสตร์

2 ดร. รสสุคนธ์ มกรมณี

3

4 เพราะจาก ตารางการ บันทึก 15 วัน นั้นจะเห็นได้ ว่าเวลาที่ ข้าพเจ้าอ่าน หนังสือมีน้อย มากมีแค่ 0.5 % ซึ่งเป็นตัว เลขที่น้อย มาก

5  ตื่นนอน 0.7%  อาบน้ำ 3.56%  แต่งตัว 3.50%  ดูทีวี 12.8%  ซื้อข้าว 2.14%  ทานข้าว 3.71  อ่านหนังสือ 0.5%  เดินทาง 2.69%  นอน 30.5%  พูดคุยกับเพื่อน 4.91%  เล่นอินเตอร์เน็ต 4.8%  ซักผ้า, รีดผ้า 2.06%  ซื้อของ, ไปเที่ยว 3.1%  จัดห้อง 1.01%  คุยโทรศัพท์กับแม่ 0.26  ทำงานพิเศษ 18.02%  กิจกรรมที่มหาลัย ฯ 5.5

6 สาเหตุที่ไม่มีเวลาอ่าน หนังสือ  1. ติดรายการ โทรทัศน์  2. ที่หอพักไม่ ค่อยมีหนังสือที่ น่าสนใจ  3. มีกิจกรรมอื่น ที่ดึงดูดใจมากกว่า การอ่านหนังสือ  4. ชอบใช้เวลา ว่างอยู่กับเพื่อน  5. เป็นคนไม่ ชอบค้นคว้าหาความรู้ จากหนังสือชอบใช้ สื่อทันสมัยมากกว่า เช่นอินเตอร์เน็ต

7

8  1. เปลี่ยนหรือลดเวลาจากการดูทีวีหรือ การพบปะเพื่อนมาเป็นการฟังเพลง  2. เปลี่ยนการรับรู้ข่าวสารจากทางสื่อ ต่างๆ เช่น โทรทัศน์ อินเตอร์เน็ต มาเป็น รับทราบข่าวสารจากหนังสือพิมพ์แทน  3. ไปเลือกซื้อหนังสือที่หลากหลาย รูปแบบและหนังสือที่น่าสนใจ เพื่อทำให้ เราไม่รู้สึกเบื่อ  4. ในการเลือกฟังเพลงนั้น เพลงที่ฟังก็ ควรเป็นเพลงจังหวะเบาๆสบายๆเพื่อจะได้ เกิดความเพลิดเพลิน และสามารถอ่าน หนังสือควบคู่ไปได้  5. วางหนังสือไว้ใกล้ๆบริเวณที่เราชอบ นั่งเล่นหรือนอนมากที่สุด เช่น ที่นอน โต๊ะ เขียนหนังสือ ชั้นวางโทรทัศน์ เมื่อเราเห็น ก็จะสะดุดตาและหยิบขึ้นมาอ่าน

9

10 วันที่ 17 มกราคม 2551 เวลาภารกิจเวลาที่ใช้ ( นาที ) 05.50 - 05.40 น. 05.40 - 06.00 น. 06.00 - 06.20 น. 06.20 - 06.55 น. 06.55 - 11.40 น. 11.40 - 12.10 น. 12.10 - 12.40 น. 12.40 – 15.30 น. 15.30 – 15.45 น. 15.45 – 16.53 น. 16.53 – 17.42 น. 17.42 – 19.30 น. 19.30 – 21.30 น. 21.30 – 21.55 น. 21.55 – 22.15 น. 22.15 – 22.35 น. 22.35 – 22.58 น. 22.58 – 23.40 น. 23.40 – 00.50 น. 00.50 น. ตื่นนอน อาบน้ำ แต่งตัว นั่งรถไปโรงเรียนราชวินิต สังเกตการสอนที่โรงเรียน ราชวินิต ทานอาหารกลางวัน อ่านหนังสืออนุสรณ์ราชวินิต ปี 47 สังเกตการสอน นั่งรถกลับหอพัก ซักผ้า จัดห้อง ไปหาซื้อหนังสือที่ห้าง เล่นอินเตอร์เน็ตที่ร้าน ชื้อข้าว อาบน้ำ แต่งตัว ทานข้าว ดูโทรทัศน์ ฟังเพลงและอ่านหนังสือ เข้านอน 10 20 35 285 30 170 15 68 49 108 120 25 20 23 42 70 280 รวม 1,440

11 วันที่ 18 มกราคม 2551 เวลาภารกิจเวลาที่ใช้ ( นาที ) 05.30 – 05.40 น. 05.40 – 06.00 น. 06.00 – 06.25 น. 06.25 – 07.00 น. 07.00 – 11.40 น. 11.40 – 12.15 น. 12.15 – 12.40 น. 12.40 – 15.30 น. 15.30 – 15.45 น. 15.45 - 16.50 น. 16.50 - 18.03 น. 18.03 – 20.00 น. 20.00 – 20.31 น. 20.31 – 21.11 น. 21.11 – 21.42 น. 21.42 – 22.20 น. 22.20 – 23.50 น. 23.50 – 00.45 น. 00.45 น. ตื่นนอน อาบน้ำ แต่งตัว นั่งรถไปโรงเรียนราชวินิต สังเกตการสอนที่โรงเรียนราช วินิต ทานอาหารกลางวัน อ่านหนังสือที่อยู่ในห้องเรียน สังเกตการสอน นั่งรถกลับหอพัก นั่งพูดคุยกับเพื่อน ฟังเพลงและอ่านหนังสือ เล่นอินเตอร์เน็ตที่ร้าน ซื้อข้าว ทานข้าว อาบน้ำ แต่งตัว ดูโทรทัศน์ ฟังเพลงและอ่านหนังสือ เข้านอน 10 20 25 55 280 35 25 170 15 65 73 117 31 40 31 38 90 55 285 รวม 1,440

12 วันที่ 19 มกราคม 2551 เวลาภารกิจเวลาที่ใช้ ( นาที ) 09.00 – 09.10 น. 09.10 – 09.40 น. 09.40 – 10.12 น. 10.12 – 11.30 น. 11.30 – 12.45 น. 12.45 – 13.15 น. 13.15 – 13.40 น. 13.40 – 17.20 น. 17.20 – 19.22 น. 19.22 – 21.30 น. 21.30 – 22.40 น. 22.40 – 23.10 น. 23.10 – 23.50 น. 23.50 – 00.10 น. 00.10 – 00.30 น. 00.30 – 01.50 น. 01.50 น. ตื่นนอน อาบน้ำ แต่งตัว จัดห้อง ฟังเพลงและอ่านหนังสือ ซื้อข้าว ทานข้าว ดูโทรทัศน์ ฟังเพลงและอ่านหนังสือ เล่นอินเตอร์เน็ตที่ร้าน นั่งพูดคุยกับเพื่อน ซื้อข้าว ทานข้าว อาบน้ำ แต่งตัว ฟังเพลงและอ่านหนังสือ เข้านอน 10 30 32 78 75 30 25 240 122 128 70 30 40 20 80 410 รวม 1,440

13 วันที่ 20 มกราคม 2551 เวลาภารกิจเวลาที่ใช้ ( นาที ) 11.00 – 11.12 น. 11.12 – 11.50 น. 11.50 – 12.20 น. 12.20 – 13.30 น. 13.30 – 13.50 น. 13.50 – 14.20 น. 14.20 – 16.11 น. 16.11 – 19.20 น. 19.20 – 21.13 น. 21.13 – 23.03 น. 23.03 – 01.30 น. 01.30 น. ตื่นนอน อาบน้ำ แต่งตัว ฟังเพลงและอ่าน หนังสือ ซื้อข้าว ทานข้าว นั่งพูดคุยกับเพื่อน ดูโทรทัศน์ ไปเดินเล่นที่ห้าง โลตัส ฟังเพลงและอ่าน หนังสือ ดูโทรทัศน์ เข้านอน 12 38 30 70 20 50 111 189 113 110 147 570 รวม 1,440

14 สรุปผลจากตาราง บันทึก จากการวิเคราะห์ผลการบันทึกการ แก้ปัญหา เเเเมื่อนำวิธีนี้ไปทดลองใช้ในการ แก้ปัญหาจะเห็นได้ว่าผลที่ออกมา นั้นข้าพเจ้าค่อนข้างพอใจ เพราะ จากเดิมที่เคยอ่านหนังสือ ประมาณ 0.5% แต่เมื่อข้าพเจ้าลองใช้วิธีนี้ ปรากฏว่าข้าพเจ้าใช้เวลาในการอ่าน หนังสือภายใน 4 วันนี้โดยประมาณ 13.48% ซึ่งเห็นได้ว่าข้าพเจ้าใช้ เวลาอ่านหนังสือเพิ่มมากขึ้นและมี การแบ่งเวลาที่ค่อนข้างเหมาะสมซึ่ง ก็เป็นวิธีที่ดีพอสมควรเหมาะที่จะ นำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

15 1. ทำให้ข้าพเจ้าเป็นคนรักการอ่าน 2. ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 3. ทำให้ได้รับความรู้ใหม่ๆและรู้ในสิ่ง ที่เราไม่เคยรู้มา ก่อน 4. ทำให้เกิดการใฝ่รู้ใฝ่เรียน

16


ดาวน์โหลด ppt นางสาวสินีนาฎ อุ่นใจ เพื่อน 48411020016 โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่ 3 คณะครุศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google