งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ถ้าอยู่คนเดียว ท่านจะเลือกทำไข่แบบไหน รับประทาน ?.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ถ้าอยู่คนเดียว ท่านจะเลือกทำไข่แบบไหน รับประทาน ?."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ถ้าอยู่คนเดียว ท่านจะเลือกทำไข่แบบไหน รับประทาน ?

2

3 ไข่ดาว ถ้าคุณชอบทำไข่ดาวมาก แสดงว่า คุณเป็นคนที่ชอบความท้าทาย และ เป็นคนที่มีความ พยายามเป็นอย่าง ยิ่ง คุณนั้นเป็นคนที่กระตือรือร้น และไขว่คว้าหาโอกาสให้กับตัวเอง คุณจะไม่รอให้โอกาสต่างๆ เข้ามา หาคุณ คุณจะพุ่งเข้าใส่มันเอง ถ้าคุณชอบทำไข่ดาวมาก แสดงว่า คุณเป็นคนที่ชอบความท้าทาย และ เป็นคนที่มีความ พยายามเป็นอย่าง ยิ่ง คุณนั้นเป็นคนที่กระตือรือร้น และไขว่คว้าหาโอกาสให้กับตัวเอง คุณจะไม่รอให้โอกาสต่างๆ เข้ามา หาคุณ คุณจะพุ่งเข้าใส่มันเอง

4 ไข่เจียว คุณเป็นคนที่มีความยุติธรรม เป็นนักวางแผน และนักคิด คุณ มักคิดและทำอะไรอย่าง เป็น ระบบ คุณมีความเชื่อมั่นในการ ตัดสินใจของตัวเอง และคุณก็มัก คิดว่า คนอื่นมัก คิดเช่นเดียวกับ คุณ คุณเป็นคนที่มีความยุติธรรม เป็นนักวางแผน และนักคิด คุณ มักคิดและทำอะไรอย่าง เป็น ระบบ คุณมีความเชื่อมั่นในการ ตัดสินใจของตัวเอง และคุณก็มัก คิดว่า คนอื่นมัก คิดเช่นเดียวกับ คุณ

5 ไข่ต้ม คุณเป็นคนที่มีความอดทน หาก คุณทำงานอะไรสักชิ้นหนึ่ง คุณก็ จะทำให้มันเสร็จไปเลย ไม่ชอบที่ จะค้างมันไว้ เพราะคุณจะ หงุดหงิดกับมันมากหากคุณทำ ไม่สำเร็จ คุณมักจะใช้ เหตุผลใน การตัดสินใจทำอะไรสักอย่างอยู่ เสมอ คุณเป็นคนที่มีความอดทน หาก คุณทำงานอะไรสักชิ้นหนึ่ง คุณก็ จะทำให้มันเสร็จไปเลย ไม่ชอบที่ จะค้างมันไว้ เพราะคุณจะ หงุดหงิดกับมันมากหากคุณทำ ไม่สำเร็จ คุณมักจะใช้ เหตุผลใน การตัดสินใจทำอะไรสักอย่างอยู่ เสมอ

6 ไข่ลวก แสดงว่าคุณเป็นคนที่ไม่ค่อยจะ เรื่องมาก ใครๆที่อยู่ใกล้ก็มัก สบายใจ เพราะคุณไม่มี เรื่อง เล็กๆ น้อยๆ มายุ่งให้รำคาญใจ คุณเป็นคนรักความสะอาดและ ความเป็นระเบียบ เรียบร้อย แต่ จะว่าไปแล้วคุณเองเป็นคนที่ ค่อนข้างจะใจร้อนอยู่สักหน่อย แสดงว่าคุณเป็นคนที่ไม่ค่อยจะ เรื่องมาก ใครๆที่อยู่ใกล้ก็มัก สบายใจ เพราะคุณไม่มี เรื่อง เล็กๆ น้อยๆ มายุ่งให้รำคาญใจ คุณเป็นคนรักความสะอาดและ ความเป็นระเบียบ เรียบร้อย แต่ จะว่าไปแล้วคุณเองเป็นคนที่ ค่อนข้างจะใจร้อนอยู่สักหน่อย

7 ไข่ดิบ หากคุณจะเลือกทางเดินชีวิต คุณจะไม่สนใจคนอื่นๆว่าเขา เลือกกันอย่างไร คุณจะมี ทางเดินของคุณ โดยไม่แคร์ สายตาคนรอบข้าง และคุณก็ไม่ ชอบที่จะไปยุ่งเกี่ยวกับคนอื่น ด้วย หากคุณจะเลือกทางเดินชีวิต คุณจะไม่สนใจคนอื่นๆว่าเขา เลือกกันอย่างไร คุณจะมี ทางเดินของคุณ โดยไม่แคร์ สายตาคนรอบข้าง และคุณก็ไม่ ชอบที่จะไปยุ่งเกี่ยวกับคนอื่น ด้วย

8 ไข่ยัดไส้ คุณเป็นคนที่มีการเตรียมพร้อม ชอบ ท่องเที่ยวไปในที่ต่างๆ แต่ใน ขณะเดียวกันต้อง ไม่เป็นที่ที่ไม่ทำ ให้ลำบาก เพราะคุณมักจะไม่ค่อยมี ความอดทนกับเรื่องพวกนี้ แม้กระทั่ง การทำงานก็เช่นกัน หากต้องทุ่มเท กับมันมากๆ คุณก็จะรับมันไม่ค่อย ได้ คุณเป็นคนที่มีการเตรียมพร้อม ชอบ ท่องเที่ยวไปในที่ต่างๆ แต่ใน ขณะเดียวกันต้อง ไม่เป็นที่ที่ไม่ทำ ให้ลำบาก เพราะคุณมักจะไม่ค่อยมี ความอดทนกับเรื่องพวกนี้ แม้กระทั่ง การทำงานก็เช่นกัน หากต้องทุ่มเท กับมันมากๆ คุณก็จะรับมันไม่ค่อย ได้


ดาวน์โหลด ppt ถ้าอยู่คนเดียว ท่านจะเลือกทำไข่แบบไหน รับประทาน ?.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google