งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Burden of Disease Thailand, 2009 Thai Burden of Disease Working Group:2009 IHPP For discussion only, please do not quote.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Burden of Disease Thailand, 2009 Thai Burden of Disease Working Group:2009 IHPP For discussion only, please do not quote."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Burden of Disease Thailand, 2009 Thai Burden of Disease Working Group:2009 IHPP For discussion only, please do not quote

2 Outline  ภาระโรค คืออะไร  การเปลี่ยนแปลงระหว่างช่วง 5 ปี โรคติดเชื้อ การบาดเจ็บ โรคไม่ติดต่อ  การตาย จากมรณบัตร จากการศึกษาภาระ โรค สัดส่วนโรคติดเชื้อ โรคไม่ติดต่อ และการ บาดเจ็บ  10 อันดับภาระโรค และการเปลี่ยนแปลง  Communication channels: e-letter, facebook, blog  ข้อจำกัดการศึกษา และแนวทางแก้ไข  Points :

3 DALY • ดัชนีปีสุขภาวะ (DALY: Disability adjusted Life Year) • หนึ่งปีสุขภาวะที่สูญเสียไปจากการตาย ก่อนวัยอันควรหรืออยู่ด้วยภาวะบกพร่อง ทางสุขภาพ •One DALY is one lost year of ‘healthy’ life •DALY = YLL + YLD DALY (Disability-Adjusted Life Years) = YLL (Years Lost Due to Premature Death)+YLD (Years Lived With Disability)

4 ความสูญเสีย • เหตุเกิดบนถนนสายหนึ่งของกรุงเทพ • อายุ 20 ปี บาดเจ็บไหปลาร้าซ้ายหัก หัวเข่า แตก • อายุ 32 ปี นักวิทยาศาสตร์ จบการศึกษา ปริญญาเอก มีภาระเลี้ยงดูแม่... ส่งน้องเรียน... มีลูกเล็ก

5 5 YLD

6 ผลการศึกษา • ปี 2552 ประชากรไทยสูญเสียปีที่ ควรจะมีชีวิตอยู่อย่างมีสุขภาพ สมบูรณ์ทั้งหมด 10.5 ล้านปี มา จากการตายก่อนวัยอันควรร้อยละ 47 • อายุสั้นกว่าอายุคาดเฉลี่ยในอุดม คติ 15 ปีในชายและ 14 ปีในหญิง

7 มูลค่าทางเศรษฐกิจ • GDP 2009: 9,050 (billion Baht), per capita 1.35 แสนบาท • สูญเสีย ประมาณ 0.24 แสนบาท หรือประมาณ 1.5 พันล้านบาท

8 DALYs lost by major disease groups

9 DALYs (per 1,000 population)

10 Deaths by disease group

11 Deaths per 1,000 population

12 Percent DALY 1999, 2004 and 2009 Male 12

13 Percent DALY 1999, 2004 and 2009 Female 13

14 Percent DALY 1999, 2004, and 2009 Both 14

15 15 Deaths compared with WHO (2008)

16 16 Death attributable to risk factor

17 17 DALYs Risk factor 1999, 2004 and 2009 Both Sex

18 18 DALYs Risk factor 1999, 2004 and 2009 Male

19 19 DALYs Risk factor 1999, 2004 and 2009 Female

20 ประเด็นที่ต้องปรับแก้ไข • ข้อมูลความชุกของ alcohol dependence and abuse • ข้อมูลความชุกความพิการทางการมองเห็น

21 facebook

22 Blog:GotoKnow.org

23

24 Questions & Comments?


ดาวน์โหลด ppt Burden of Disease Thailand, 2009 Thai Burden of Disease Working Group:2009 IHPP For discussion only, please do not quote.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google