งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

11 เรื่อง การปฏิบัติตนที่ถูกต้อง เกี่ยวกับการตรวจการได้ยิน จัดทำโดย กรมสวัสดิการและคุ้มครอง แรงงาน สนับสนุนโดย สำนักงานประกันสังคม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "11 เรื่อง การปฏิบัติตนที่ถูกต้อง เกี่ยวกับการตรวจการได้ยิน จัดทำโดย กรมสวัสดิการและคุ้มครอง แรงงาน สนับสนุนโดย สำนักงานประกันสังคม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 11 เรื่อง การปฏิบัติตนที่ถูกต้อง เกี่ยวกับการตรวจการได้ยิน จัดทำโดย กรมสวัสดิการและคุ้มครอง แรงงาน สนับสนุนโดย สำนักงานประกันสังคม

2 2 1. บอกวิธีการตรวจการได้ยิน อย่างคร่าวๆ ได้ 2. ระบุข้อควรปฏิบัติของผู้รับการ ตรวจการได้ยินได้ วัตถุประสงค์ ชุดการเรียนรู้ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ด้านเสียงดังและความร้อน

3 3 การทดสอบความรู้ ก่อนเรียน ชุดการเรียนรู้ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ด้านเสียงดังและความร้อน

4 4 ปัญหาการได้ยิน ใครมีปัญหาต่อไปนี้บ้าง ? 1. เดี๋ยวนี้พูดคุยไม่ค่อยรู้เรื่อง ได้ ยินไม่ค่อยชัด 2. เดี๋ยวนี้ต้องทวนคำถามอยู่ บ่อยๆ 3. ถูกทักว่าทำไมต้องเปิดวิทยุ / ทีวีดัง 4. พรรคพวกทักว่าเดี๋ยวนี้เรียก ไม่ค่อยได้ยินนะ ชุดการเรียนรู้ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ด้านเสียงดังและความร้อน

5 5 การตรวจการได้ยินคือ อะไร คือ การทดสอบความสามารถใน การได้ยินเสียง ที่ความถี่ต่างๆ ชุดการเรียนรู้ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ด้านเสียงดังและความร้อน

6 6 ระดับการได้ยิน ( เดซิเบล ) ความถี่ ( เฮิรตซ์ ) กราฟแสดงผลการตรวจการได้ยิน Audiogram ชุดการเรียนรู้ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ด้านเสียงดังและความร้อน

7 7 ผู้ตรวจพร้อมเครื่องมือตรวจผู้ถูกตรวจการได้ยินห้องเงียบ ชุดการเรียนรู้ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ด้านเสียงดังและความร้อน

8 8 วิธีการตรวจการได้ยิน ชุดการเรียนรู้ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ด้านเสียงดังและความร้อน 1. ทำการตรวจในห้องเงียบ 2. ผู้ตรวจจะให้สัญญาณเสียง 3. หากได้ยิน – ผู้ถูกตรวจจะยกมือหรือ ให้สัญญาณว่าได้ยิน 4. หากไม่ได้ยิน – ผู้ตรวจจะเพิ่มระดับ เสียงไปเรื่อยๆ จนกว่าจะได้ยิน

9 9 ดีวีดี วิธีการตรวจการได้ ยิน ชุดการเรียนรู้ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ด้านเสียงดังและความร้อน

10 10 การปฏิบัติตัวก่อนรับการ ตรวจการได้ยิน ชุดการเรียนรู้ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ด้านเสียงดังและความร้อน

11 11 ข้อพึงปฏิบัติก่อนและระหว่าง ตรวจการได้ยิน ชุดการเรียนรู้ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ด้านเสียงดังและความร้อน 1. ไม่สัมผัสเสียงดังอย่างน้อย 14 ชั่วโมง ก่อนรับการตรวจ 2. ถ้าต้องทำงานในวันตรวจการได้ยิน ให้สวมใส่ที่อุดหู / ที่ครอบหู อย่างแนบสนิทและตลอดเวลา 3. มาถึงห้องตรวจการได้ยินอย่างน้อย 5 นาทีก่อนรับการตรวจ 4. ถอดสิ่งของต่อไปนี้ : แว่นตา หมวก ต่างหู ฯลฯ 5. รวบเส้นผมให้เรียบร้อย ไม่ให้มีเส้นผม ระหว่างหูฟังและศีรษะ 6. ไม่เคลื่อนไหว ขยับตัวไปมาขณะตรวจ 7. สวมใส่หูฟังให้แนบสนิท และไม่อึดอัด

12 12 การทดสอบความรู้ หลังเรียน ชุดการเรียนรู้ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ด้านเสียงดังและความร้อน


ดาวน์โหลด ppt 11 เรื่อง การปฏิบัติตนที่ถูกต้อง เกี่ยวกับการตรวจการได้ยิน จัดทำโดย กรมสวัสดิการและคุ้มครอง แรงงาน สนับสนุนโดย สำนักงานประกันสังคม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google