งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เรื่อง การปฏิบัติตนที่ถูกต้องเกี่ยวกับการตรวจการได้ยิน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เรื่อง การปฏิบัติตนที่ถูกต้องเกี่ยวกับการตรวจการได้ยิน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เรื่อง การปฏิบัติตนที่ถูกต้องเกี่ยวกับการตรวจการได้ยิน
ชุดการเรียนรู้ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ด้านเสียงดังและความร้อน เรื่อง การปฏิบัติตนที่ถูกต้องเกี่ยวกับการตรวจการได้ยิน จัดทำโดย กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน สนับสนุนโดย สำนักงานประกันสังคม 1

2 ชุดการเรียนรู้ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ด้านเสียงดังและความร้อน
วัตถุประสงค์ 1. บอกวิธีการตรวจการได้ยินอย่างคร่าวๆ ได้ 2. ระบุข้อควรปฏิบัติของผู้รับการตรวจการได้ยินได้ ชุดการเรียนรู้ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ด้านเสียงดังและความร้อน

3 การทดสอบความรู้ก่อนเรียน
ชุดการเรียนรู้ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ด้านเสียงดังและความร้อน

4 ชุดการเรียนรู้ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ด้านเสียงดังและความร้อน
ปัญหาการได้ยิน ใครมีปัญหาต่อไปนี้บ้าง ? 1. เดี๋ยวนี้พูดคุยไม่ค่อยรู้เรื่อง ได้ยินไม่ค่อยชัด 2. เดี๋ยวนี้ต้องทวนคำถามอยู่บ่อยๆ 3. ถูกทักว่าทำไมต้องเปิดวิทยุ/ทีวีดัง 4. พรรคพวกทักว่าเดี๋ยวนี้เรียกไม่ค่อยได้ยินนะ ชุดการเรียนรู้ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ด้านเสียงดังและความร้อน

5 การตรวจการได้ยินคืออะไร
คือ การทดสอบความสามารถในการได้ยินเสียง ที่ความถี่ต่างๆ ชุดการเรียนรู้ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ด้านเสียงดังและความร้อน

6 กราฟแสดงผลการตรวจการได้ยิน
Audiogram ระดับการได้ยิน (เดซิเบล) ความถี่ (เฮิรตซ์) ชุดการเรียนรู้ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ด้านเสียงดังและความร้อน

7 ผู้ตรวจพร้อมเครื่องมือตรวจ
ผู้ถูกตรวจการได้ยิน ห้องเงียบ ชุดการเรียนรู้ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ด้านเสียงดังและความร้อน

8 วิธีการตรวจการได้ยิน
1. ทำการตรวจในห้องเงียบ 2. ผู้ตรวจจะให้สัญญาณเสียง 3. หากได้ยิน – ผู้ถูกตรวจจะยกมือหรือให้สัญญาณว่าได้ยิน 4. หากไม่ได้ยิน – ผู้ตรวจจะเพิ่มระดับเสียงไปเรื่อยๆ จนกว่าจะได้ยิน ชุดการเรียนรู้ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ด้านเสียงดังและความร้อน

9 ดีวีดี วิธีการตรวจการได้ยิน
ชุดการเรียนรู้ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ด้านเสียงดังและความร้อน

10 การปฏิบัติตัวก่อนรับการตรวจการได้ยิน
ชุดการเรียนรู้ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ด้านเสียงดังและความร้อน

11 ข้อพึงปฏิบัติก่อนและระหว่างตรวจการได้ยิน
1. ไม่สัมผัสเสียงดังอย่างน้อย 14 ชั่วโมง ก่อนรับการตรวจ 2. ถ้าต้องทำงานในวันตรวจการได้ยิน ให้สวมใส่ที่อุดหู/ที่ครอบหู อย่างแนบสนิทและตลอดเวลา 3. มาถึงห้องตรวจการได้ยินอย่างน้อย 5 นาทีก่อนรับการตรวจ 4. ถอดสิ่งของต่อไปนี้ : แว่นตา หมวก ต่างหู ฯลฯ 5. รวบเส้นผมให้เรียบร้อย ไม่ให้มีเส้นผมระหว่างหูฟังและศีรษะ 6. ไม่เคลื่อนไหว ขยับตัวไปมาขณะตรวจ 7. สวมใส่หูฟังให้แนบสนิท และไม่อึดอัด ชุดการเรียนรู้ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ด้านเสียงดังและความร้อน

12 การทดสอบความรู้หลังเรียน
ชุดการเรียนรู้ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ด้านเสียงดังและความร้อน


ดาวน์โหลด ppt เรื่อง การปฏิบัติตนที่ถูกต้องเกี่ยวกับการตรวจการได้ยิน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google