งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จุลสารสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ จุลสารสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ฉบับที่ 1 ปีที่ 1 เดือนกุมภาพันธ์ 2548 มุมประชาสัมพันธ์ อาจารย์นงนุช สุขพันธ์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชผู้รับผิดชอบมุมประชาสัมพันธ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จุลสารสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ จุลสารสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ฉบับที่ 1 ปีที่ 1 เดือนกุมภาพันธ์ 2548 มุมประชาสัมพันธ์ อาจารย์นงนุช สุขพันธ์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชผู้รับผิดชอบมุมประชาสัมพันธ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 จุลสารสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ จุลสารสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ฉบับที่ 1 ปีที่ 1 เดือนกุมภาพันธ์ 2548 มุมประชาสัมพันธ์ อาจารย์นงนุช สุขพันธ์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชผู้รับผิดชอบมุมประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์

2 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้จัดรายการวิทยุกระจายเสียง “ คุยกัน ภาษาสุขภาพ ” เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ และนำเสนอสาระน่ารู้ ตลอดจนประเด็นร้อนที่ เป็นที่สนใจในปัจจุบัน ทั้งในด้านสาธารณสุข อาชีวอนามัยและความปลอดภัย และ การแพทย์แผนไทย ท่านสามารถติดตาม รับฟังรายการวิทยุของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สุขภาพ ซึ่งจะออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียง แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ ในวันพฤหัสบดีที่ 2 และ 4 ของเดือน เวลา 15.20 – 16.00 น โดยมีตารางการ ออกอากาศ ดังนี้ ข่าวประชาสัมพันธ์

3 วันที่ออกอากาศหัวข้อ 24 กุมภาพันธ์ 2548 วิเคราะห์ประเด็นร้อนด้านอาชีวอนามัยและ ความปลอดภัย 10 มีนาคม 2548 นวดแผนไทยเพื่อการส่งเสริมสุขภาพ 24 มีนาคม 2548 สิทธิประโยชน์ของประชาชนในโครงการ หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 14 เมษายน 2548 วิเคราะห์ประเด็นร้อนด้านอาชีวอนามัยและ ความปลอดภัย 28 เมษายน 2548 นวดแผนไทยเพื่อการรักษา 12 พฤษภาคม 2548 ข้อร้องเรียนที่เกิดขึ้นในโครงการหลักประกัน สุขภาพแห่งชาติ 26 พฤษภาคม 2548 วิเคราะห์ประเด็นร้อนด้านอาชีวอนามัยและ ความปลอดภัย 9 มิถุนายน 2548 การไหว้ครูแพทย์แผนไทย


ดาวน์โหลด ppt จุลสารสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ จุลสารสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ฉบับที่ 1 ปีที่ 1 เดือนกุมภาพันธ์ 2548 มุมประชาสัมพันธ์ อาจารย์นงนุช สุขพันธ์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชผู้รับผิดชอบมุมประชาสัมพันธ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google