งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

มุมประชาสัมพันธ์ จุลสารสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ฉบับที่ 1 ปีที่ 1 เดือนกุมภาพันธ์ 2548 ข่าวประชาสัมพันธ์ อาจารย์นงนุช สุขพันธ์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "มุมประชาสัมพันธ์ จุลสารสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ฉบับที่ 1 ปีที่ 1 เดือนกุมภาพันธ์ 2548 ข่าวประชาสัมพันธ์ อาจารย์นงนุช สุขพันธ์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 มุมประชาสัมพันธ์ จุลสารสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ฉบับที่ 1 ปีที่ 1 เดือนกุมภาพันธ์ 2548 ข่าวประชาสัมพันธ์ อาจารย์นงนุช สุขพันธ์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ผู้รับผิดชอบมุมประชาสัมพันธ์

2 ข่าวประชาสัมพันธ์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้จัดรายการวิทยุกระจายเสียง “คุยกันภาษาสุขภาพ” เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ และนำเสนอสาระน่ารู้ ตลอดจนประเด็นร้อนที่เป็นที่สนใจในปัจจุบัน ทั้งในด้านสาธารณสุข อาชีวอนามัยและความปลอดภัย และการแพทย์แผนไทย ท่านสามารถติดตามรับฟังรายการวิทยุของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ซึ่งจะออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ ในวันพฤหัสบดีที่ 2 และ 4 ของเดือน เวลา – น โดยมีตารางการออกอากาศ ดังนี้

3 วันที่ออกอากาศ หัวข้อ 24 กุมภาพันธ์ 2548 วิเคราะห์ประเด็นร้อนด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 10 มีนาคม 2548 นวดแผนไทยเพื่อการส่งเสริมสุขภาพ 24 มีนาคม 2548 สิทธิประโยชน์ของประชาชนในโครงการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 14 เมษายน 2548 28 เมษายน 2548 นวดแผนไทยเพื่อการรักษา 12 พฤษภาคม 2548 ข้อร้องเรียนที่เกิดขึ้นในโครงการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 26 พฤษภาคม 2548 9 มิถุนายน 2548 การไหว้ครูแพทย์แผนไทย


ดาวน์โหลด ppt มุมประชาสัมพันธ์ จุลสารสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ฉบับที่ 1 ปีที่ 1 เดือนกุมภาพันธ์ 2548 ข่าวประชาสัมพันธ์ อาจารย์นงนุช สุขพันธ์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google