งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จัดทำโดย กรมสวัสดิการและคุ้มครอง แรงงาน สนับสนุนโดยสำนักงานประกันสังคม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จัดทำโดย กรมสวัสดิการและคุ้มครอง แรงงาน สนับสนุนโดยสำนักงานประกันสังคม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 จัดทำโดย กรมสวัสดิการและคุ้มครอง แรงงาน สนับสนุนโดยสำนักงานประกันสังคม

3 2 ระบุอันตรายจากเครื่องจักรได้ วัตถุประสงค์ ชุดการเรียนรู้ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ด้านเครื่องจักร

4 3 การทดสอบความรู้ ก่อนเรียน ชุดการเรียนรู้ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ด้านเครื่องจักร

5 4 ประเภทของเครื่องจักร เครื่องจักรที่พบใน โรงงาน เครื่องจักรที่พบใน โรงงาน 1. เครื่องปั๊ม 2. เครื่องกลึง 3. เครื่องตัดและกัด 4. เครื่องเจียระไน และขัด 5. เครื่องเชื่อม ชุดการเรียนรู้ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ด้านเครื่องจักร

6 5 ใครเคยประสบอันตรายจาก การทำงานกับเครื่องจักร บ้าง ใครเคยประสบอันตรายจาก การทำงานกับเครื่องจักร บ้าง ชุดการเรียนรู้ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ด้านเครื่องจักร

7 6 อันตรายจากการทำงานกับ เครื่องจักร อันตรายเชิงกล อันตรายเชิงกล อันตรายที่ไม่ใช่ เชิงกล อันตรายที่ไม่ใช่ เชิงกล ชุดการเรียนรู้ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ด้านเครื่องจักร

8 7

9 8

10 9

11 10 อุบัติเหตุจากสะเก็ดทรายขณะทำความ สะอาดอุปกรณ์ด้วยแรงดันสูง ชุดการเรียนรู้ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ด้านเครื่องจักร

12 11 จุด / บริเวณที่มีโอกาสทำให้เกิด อุบัติเหตุ จุด / บริเวณที่มีโอกาสทำให้เกิด อุบัติเหตุ ชุดการเรียนรู้ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ด้านเครื่องจักร

13 12 การหมุนที่เกิดจากจุดหนีบ ชุดการเรียนรู้ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ด้านเครื่องจักร

14 13 การเคลื่อนที่กลับไป กลับมา และอันตรายที่เกิดขึ้น ชุดการเรียนรู้ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ด้านเครื่องจักร

15 14 การเคลื่อนที่ตามขวางของ สายพาน ชุดการเรียนรู้ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ด้านเครื่องจักร

16 15 ชนิดของการกระทำที่ อันตราย 1. การเฉือนและการตัด 2. การเจาะหรือปั้ม 3. การทำให้โค้ง ชุดการเรียนรู้ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ด้านเครื่องจักร

17 16 การเฉือน ชุดการเรียนรู้ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ด้านเครื่องจักร

18 17 การตัด ชุดการเรียนรู้ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ด้านเครื่องจักร

19 18 การเจาะและการทำให้โค้ง ชุดการเรียนรู้ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ด้านเครื่องจักร

20 19 อันตรายจากเครื่องจักรในโรงงาน ของเรา อันตรายจากเครื่องจักรในโรงงาน ของเรา1.2.3. ชุดการเรียนรู้ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ด้านเครื่องจักร

21 20 สาเหตุของการประสบอันตราย จากเครื่องจักร 1. มีจุด / บริเวณที่มีโอกาสทำให้ เกิดอุบัติเหตุ 2. วิธีการปฏิบัติไม่ถูกต้อง 3. ผู้ปฏิบัติงานอยู่ในสภาพไม่ พร้อมทำงาน ชุดการเรียนรู้ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ด้านเครื่องจักร

22 21 การทดสอบความรู้ หลังเรียน ชุดการเรียนรู้ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ด้านเครื่องจักร


ดาวน์โหลด ppt จัดทำโดย กรมสวัสดิการและคุ้มครอง แรงงาน สนับสนุนโดยสำนักงานประกันสังคม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google