งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
ชุดการเรียนรู้ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ด้านเครื่องจักร เรื่อง อันตรายจากการปฏิบัติงานกับเครื่องจักร จัดทำโดย กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน สนับสนุนโดย สำนักงานประกันสังคม

2 ระบุอันตรายจากเครื่องจักรได้
วัตถุประสงค์ ระบุอันตรายจากเครื่องจักรได้ ชุดการเรียนรู้ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ด้านเครื่องจักร

3 การทดสอบความรู้ก่อนเรียน
ชุดการเรียนรู้ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ด้านเครื่องจักร

4 ประเภทของเครื่องจักร
เครื่องจักรที่พบในโรงงาน 1. เครื่องปั๊ม 2. เครื่องกลึง 3. เครื่องตัดและกัด 4. เครื่องเจียระไนและขัด 5. เครื่องเชื่อม ชุดการเรียนรู้ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ด้านเครื่องจักร

5 ใครเคยประสบอันตรายจาก การทำงานกับเครื่องจักรบ้าง
ใครเคยประสบอันตรายจาก การทำงานกับเครื่องจักรบ้าง ชุดการเรียนรู้ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ด้านเครื่องจักร

6 อันตรายจากการทำงานกับเครื่องจักร
อันตรายเชิงกล อันตรายที่ไม่ใช่เชิงกล ชุดการเรียนรู้ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ด้านเครื่องจักร

7 ชุดการเรียนรู้ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ด้านเครื่องจักร
POM, operations strategy ชุดการเรียนรู้ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ด้านเครื่องจักร 7

8 ชุดการเรียนรู้ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ด้านเครื่องจักร
8

9 ชุดการเรียนรู้ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ด้านเครื่องจักร
POM, operations strategy ชุดการเรียนรู้ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ด้านเครื่องจักร 9

10 อุบัติเหตุจากสะเก็ดทรายขณะทำความสะอาดอุปกรณ์ด้วยแรงดันสูง
ชุดการเรียนรู้ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ด้านเครื่องจักร 10

11 จุด / บริเวณที่มีโอกาสทำให้เกิดอุบัติเหตุ
ชุดการเรียนรู้ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ด้านเครื่องจักร

12 การหมุนที่เกิดจากจุดหนีบ
ชุดการเรียนรู้ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ด้านเครื่องจักร

13 การเคลื่อนที่กลับไปกลับมา และอันตรายที่เกิดขึ้น
การเคลื่อนที่กลับไปกลับมา และอันตรายที่เกิดขึ้น ชุดการเรียนรู้ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ด้านเครื่องจักร

14 การเคลื่อนที่ตามขวางของสายพาน
ชุดการเรียนรู้ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ด้านเครื่องจักร

15 ชนิดของการกระทำที่อันตราย
1. การเฉือนและการตัด 2. การเจาะหรือปั้ม 3. การทำให้โค้ง ชุดการเรียนรู้ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ด้านเครื่องจักร

16 ชุดการเรียนรู้ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ด้านเครื่องจักร
การเฉือน ชุดการเรียนรู้ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ด้านเครื่องจักร

17 ชุดการเรียนรู้ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ด้านเครื่องจักร
การตัด ชุดการเรียนรู้ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ด้านเครื่องจักร

18 การเจาะและการทำให้โค้ง
ชุดการเรียนรู้ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ด้านเครื่องจักร

19 ชุดการเรียนรู้ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ด้านเครื่องจักร
อันตรายจากเครื่องจักรในโรงงานของเรา 1. 2. 3. ชุดการเรียนรู้ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ด้านเครื่องจักร

20 สาเหตุของการประสบอันตรายจากเครื่องจักร
1. มีจุด/บริเวณที่มีโอกาสทำให้เกิดอุบัติเหตุ 2. วิธีการปฏิบัติไม่ถูกต้อง 3. ผู้ปฏิบัติงานอยู่ในสภาพไม่พร้อมทำงาน ชุดการเรียนรู้ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ด้านเครื่องจักร

21 การทดสอบความรู้หลังเรียน
ชุดการเรียนรู้ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ด้านเครื่องจักร


ดาวน์โหลด ppt กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google