งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กิจกรรม “ ชมรมอาร์พี เที่ยวเมืองโบราณ ” จังหวัด สมุทรปราการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กิจกรรม “ ชมรมอาร์พี เที่ยวเมืองโบราณ ” จังหวัด สมุทรปราการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กิจกรรม “ ชมรมอาร์พี เที่ยวเมืองโบราณ ” จังหวัด สมุทรปราการ

2

3 ผู้ป่วยสายตาเลือนรางจากโรคจอตาเสื่อมประเภท Retinitis Pigmentosa (RP) เป็นผู้ป่วยกลุ่มหนึ่งที่มีจำนวน มากในโลกจากการถ่ายทอดทางพันธุกรรม การสูญเสีย การมองเห็นจากอาการลานสายตาแคบการปรับตาได้ยากในที่มีแสงสลัวหรือที่มืดก่อให้เกิดความยากลำบากใน การเดินทางด้วยตนเอง จึงมักเก็บตัวอยู่กับบ้าน เป็นการ ปิดกั้นโอกาสที่จะได้เรียนรู้โลกภายนอก เพราะไม่สามารถ เดินทางท่องเที่ยวด้วยตนเองได้และผู้ป่วยส่วนใหญ่คิดว่าตนเป็นภาระแก่ครอบครัวและสังคม

4 สมาคมคนสายตาเลือนรางจึงจัดโครงการนี้ขึ้น เพื่อให้ผู้ป่วยสายตาเลือนรางจากโรคจอตาเสื่อมประเภท Retinitis Pigmentosa (RP) และสมาชิกสมาคมคนสายตา เลือนรางได้ออกจากบ้านเข้าสู่สังคม ได้ทำความรู้จัก คนพิการทางการเห็นด้วยกัน และร่วมกันทำกิจกรรม สันทนาการ ตลอดจนได้ความรู้ เป็นการกระตุ้นให้เขา เหล่านี้เห็นความสามารถของตนเอง เกิดแรงจูงใจกล้าที่จะ เดินทางออกจากบ้านเพื่อร่วมกิจกรรมทางสังคม มีความ เป็นอิสระ อันเป็นสิ่งที่นำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของ คนพิการทางการเห็นให้ดีขึ้นต่อไป

5 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการ  ได้ร่วมกิจกรรมสันทนาการและกลับสู่สังคม  ได้รับความรู้ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวอิง ประวัติศาสตร์ในประเทศไทย  ได้รับรู้ถึงความสามารถของตนเองในการเดินทาง ท่องเที่ยวแม้จะเป็นผู้พิการทางการเห็น

6 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมผู้สนับสนุนโครงการ ผู้พิการทางการเห็นจาก โรคจอตาเสื่อมประเภท Retinitis Pigmentosa (RP) ที่ไม่มีสภาพร่างกายเป็น อุปสรรคต่อการเดินทาง และญาติ จำนวน 37 คนผู้รับผิดชอบโครงการ สมาคมคนสายตาเลือน ราง - กรมยุทธบริการทหาร สนับสนุนรถโดยสารปรับ อากาศ 42 ที่นั่ง พร้อมคนขับ - ครอบครัวฉัตรชุมสาย ร่วมสนับสนุนทุนบางส่วน

7 07.00 – 08.15 น. สมาชิกลงทะเบียน รับอาหารเช้า และขึ้นรถ โดยสารปรับอากาศ ณ ปั๊มน้ำมันบางจากข้างสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส - บางนา

8

9 09.45 – 11.45 น. ขึ้นรถรางพร้อมมัคคุเทศก์เที่ยวชม สถานที่ในเมืองโบราณเที่ยวที่ 1

10

11

12

13 12.45 – 14.30 น. ขึ้นรถรางพร้อมมัคคุเทศก์เที่ยวชม สถานที่ในเมืองโบราณเที่ยวที่ 2

14

15

16 14.30 – 15.10 น. แบ่งกลุ่ม ( ตามอายุ ) แลกเปลี่ยน ประสบการณ์

17 15.10 – 15.30 น. สรุปการจัดกิจกรรม

18 15.30 – 16.30 น. ออกเดินทางจากเมืองโบราณไปขึ้นรถไฟฟ้า บีทีเอสที่สถานีแบริ่ง ( จอดส่งที่ปั๊มน้ำมันเอสโซ่ )

19


ดาวน์โหลด ppt กิจกรรม “ ชมรมอาร์พี เที่ยวเมืองโบราณ ” จังหวัด สมุทรปราการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google