งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประวัติ ( ต่อ ) สภาพครอบครัว ผลกระทบจากการเจ็บป่วยของผู้ป่วย การใช้บริการสาธารณสุขของผู้ป่วยและ ครอบครัว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประวัติ ( ต่อ ) สภาพครอบครัว ผลกระทบจากการเจ็บป่วยของผู้ป่วย การใช้บริการสาธารณสุขของผู้ป่วยและ ครอบครัว."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประวัติ ( ต่อ ) สภาพครอบครัว ผลกระทบจากการเจ็บป่วยของผู้ป่วย การใช้บริการสาธารณสุขของผู้ป่วยและ ครอบครัว

2 การติดตามเยี่ยมบ้าน การวินิจฉัยทางการพยาบาล / ปัญหาที่พบ จากการติดตามเยี่ยมบ้าน ปัญหาที่ 1 แขน ขาซีกขวาอ่อนแรง ปัญหาที่ 2 ผู้ป่วยน้ำหนักตัวมาก ปัญหาที่ 3 ผู้ป่วยมีภาวะวิตกกังวลใน สภาพร่างกายของตนเอง

3 ข้อมูลสนับสนุน วัตถุประสงค์ เกณฑ์การประเมินผล กิจกรรมพยาบาล การประเมินผล ปัญหาที่ 1 แขน ขาซีกขวาอ่อน แรง

4 ข้อมูลสนับสนุน วัตถุประสงค์ เกณฑ์การประเมินผล กิจกรรมพยาบาล การประเมินผล ปัญหาที่ 2 ผู้ป่วยน้ำหนักตัวมาก

5 ปัญหาที่ 3 ผู้ป่วยมีภาวะวิตกกังวลใน สภาพร่างกายของตนเอง ข้อมูลสนับสนุน วัตถุประสงค์ เกณฑ์การประเมินผล กิจกรรมพยาบาล การประเมินผล

6 แผนการสร้างเสริมสุขภาพและการ ป้องกันการเจ็บป่วยซ้ำซ้อนโดย ประยุกต์ใช้ทฤษฏีการสร้างเสริม สุขภาพ ตารางกิจกรรมบำบัดประจำวันของ ผู้ป่วยอัมพาติครึ่งซีก 8.00-9.00 น. อาหารโภชนาการบำบัด มื้อ เช้า 9.00 น. รับประทานยาหลังอาหารเช้า B1-6-12 1 เม็ด,Enapril 5mg 1 เม็ด - 10.00 น. ทำท่ากายบริหาร กระดกข้อ เท้า ขึ้น – ลงกระดิกนิ้วและกระดกข้อมือขึ้นลง, ทดสอบแรงถีบการตั้งข้อศอกและชูแขนใช้ลูก ลอกในการทพกายภาพบำบัด ขา – ขา ข้างที่ อ่อนแรง 30-45 นาที 11.00 น. นวดแผนไทย 45 นาที ประคบสมุนไพร 10- 15 นาที 12.00 น อาหารโภชนาการบำบัด มื้อเที่ยง

7 ตารางกิจกรรมบำบัดประจำวันของ ผู้ป่วยอัมพาติครึ่งซีก 14.00 น. ทำท่ากายบริหาร, กระดก ข้อเท้า ขึ้น – ลงกระดิกนิ้วและกระดกข้อมือ ขึ้นลง, ทดสอยแรงถีบการตั้งข้อศอกและชู แขนใช้ลูกลอกในการทพกายภาพบำบัด ขา – ขา ข้างที่อ่อนแรง 30-45 นาที 15.00 น. นวดแผนไทย 45 นาที ประคบสมุนไพร 10- 15 นาที 17.00 น. อาหารโภชนาการบำบัด มื้อเย็นรับประทานยาหลังอาหารเย็น Enarapril 5mg 1 เม็ด 18.00 น. ทำท่ากายบริหาร กระดกข้อเท้า ขึ้น – ลงกระดิกนิ้วและ กระดกข้อมือขึ้นลง, ทดสอบแรงถีบการตั้ง ข้อศอกและชูแขนใช้ลูกลอกในการทพกาย ภาพบำบัด ขา – ขา ข้างที่อ่อนแรง 30-45 นาที 20.00 น. นอนหลับพักผ่อน 6-8 ชั่วโมง

8 กายภาพบำบัดฟื้นฟูกล้ามเนื้อ การบำบัดนวดแผนไทย กายภาพบำบัดด้วยตัวผู้ป่วยเองโดยใช้ ลูกรอก ลูกประคบ Herbal Compress

9 พยาบาลและหมอนวดไทย สอน วิธีการนวดแก่ญาติ

10 การติดตั้งลูกรอกเพื่อช่วย บำบัด กล้ามเนื้อไม่ให้อ่อนแรง ลูกรอก


ดาวน์โหลด ppt ประวัติ ( ต่อ ) สภาพครอบครัว ผลกระทบจากการเจ็บป่วยของผู้ป่วย การใช้บริการสาธารณสุขของผู้ป่วยและ ครอบครัว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google