งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการ ท่องเที่ยวและกีฬา สรุปสถานการณ์นักท่องเที่ยว เดือน กรกฏาคม ปี 2556 วันที่ 26 สิงหาคม ปี 2556.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการ ท่องเที่ยวและกีฬา สรุปสถานการณ์นักท่องเที่ยว เดือน กรกฏาคม ปี 2556 วันที่ 26 สิงหาคม ปี 2556."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการ ท่องเที่ยวและกีฬา สรุปสถานการณ์นักท่องเที่ยว เดือน กรกฏาคม ปี 2556 วันที่ 26 สิงหาคม ปี 2556

2 สถานการณ์นักท่องเที่ยว ชาวต่างชาติเดือน กรกฏาคม ปี 2556  ภาคการท่องเที่ยวของไทยขยายตัวในระดับสูง (+ 22.47 % )  นักท่องเที่ยวขยายตัวจากการเพิ่มขึ้นของภูมิภาคเอเชีย ตะวันออก เป็นหลัก

3 สถานการณ์นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ เดือนกรกฏาคม ปี 2556 ภูมิภาคที่ ขยายตัว - เอเชีย ตะวันออก - แอฟริกา - อเมริกา - ยุโรป - เอเชียใต้ ภูมิภาคที่ลดลง - ตะวันออกกลาง - โอเชียเนีย

4 สถานการณ์นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ เดือนมกราคม - กรกฎาคม ปี 2556

5

6 รายได้จากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ เดือนมกราคม - กรกฎาคม ปี 2556

7

8

9

10 ผลกระทบด้านการท่องเที่ยวจากเหตุการณ์น้ำมันรั่ว และการชุมนุมทางการเมือง

11 สถานการณ์ท่องเที่ยวเกาะ เสม็ด เหตุน้ำมันดิบรั่วบริเวณใกล้ชายฝั่ง จังหวัดระยองส่งผลกระทบที่รุนแรง ต่ออ่าวพร้าว เกาะเสม็ด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันกำจัด คราบน้ำมันอย่างรวดเร็ว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สนับสนุน / ช่วยเหลือ ภาคการท่องเที่ยว และติดตาม สถานการณ์อย่างต่อเนื่อง แหล่งท่องเที่ยวบนเกาะเสม็ดส่วนใหญ่ ไม่ได้รับความเสียหาย แต่นักท่องเที่ยว ขาดความเชื่อมั่นต่อแหล่งท่องเที่ยว และอาหาร ข่าวการตายของเต่าตนุ และการพบ สารปรอทบริเวณ เกาะเสม็ดส่งผลให้ความเชื่อมั่นของ นักท่องเที่ยวลดลง

12 สถานการณ์ท่องเที่ยวเกาะ เสม็ด หมายเหตุ : * อัตราการจองที่พัก ล่วงหน้า ที่มา : จากการสำรวจ ( กรมการ ท่องเที่ยว ) ที่พักบริเวณอ่าว พร้าวหยุดให้บริการ ชั่วคราว อัตราการเข้าพักใน บริเวณอื่นๆ ลดลง อย่างต่อเนื่อง

13 13 กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา


ดาวน์โหลด ppt กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการ ท่องเที่ยวและกีฬา สรุปสถานการณ์นักท่องเที่ยว เดือน กรกฏาคม ปี 2556 วันที่ 26 สิงหาคม ปี 2556.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google