งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พลเรือตรี จุมพล ลุมพิกานนท์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พลเรือตรี จุมพล ลุมพิกานนท์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเสวนาทางวิชาการ เรื่อง “น้ำมันรั่วที่เกาะเสม็ด...ถ้าเกิดที่สงขลา ?!?”
พลเรือตรี จุมพล ลุมพิกานนท์ ประธานอนุกรรมการด้านการให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์และ ความมั่นคงของชาติทางทะเล และ เสนาธิการโรงเรียนนายเรือ

2

3 ภาพแสดงจุดเกิดเหตุการรั่วไหลของน้ำมัน

4 ภาพแสดงจุดเกิดเหตุการรั่วไหลของน้ำมัน

5 ภาพแสดงจุดเกิดเหตุการรั่วไหลของน้ำมัน

6 ภาพแสดงจุดเกิดเหตุการรั่วไหลของน้ำมัน

7 ภาพแสดงจุดรั่วไหลของน้ำมัน

8 การเคลื่อนตัวของน้ำมันที่รั่วไหลสู่อ่าวพร้าว ก.เสม็ด

9 ภาพแสดงคราบน้ำมันในทะเล

10 ระเบียบ / แผน ที่เกี่ยวข้อง
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการป้องกันและขจัดมลพิษทางน้ำเนื่องจากน้ำมัน พ.ศ.๒๕๓๘ - แผนป้องกันและขจัดมลพิษทางน้ำเนื่องจากน้ำมันแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๕ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการป้องกันและขจัดมลพิษทางน้ำเนื่องจากน้ำมัน พ.ศ. ๒๕๔๗ ( ปรับปรุง ปี๓๘) -ยังไม่มีการทำแผนรองรับ

11 การจัดองค์กรป้องกันและขจัดมลพิษทางน้ำเนื่องจากน้ำมัน ตามระเบียบสำนักนายกฯ ปี พ.ศ.๒๕๔๗

12 การแบ่งระดับการรั่วไหลของน้ำมันลงสู่แหล่งน้ำ
ระดับที่ ๑ ขนาดเล็ก ไม่เกิน ๒๐ ตัน( ๒๐,๐๐๐ ลิตร ) - แจ้ง กรมเจ้าท่า ดำเนินการ ระดับที่ ๒ ขนาดกลาง ๒๐ - ๑,๐๐๐ ตัน - อาจขอรับการสนับสนุนจากต่างประเทศ ระดับที่ ๓ ขนาดใหญ่ มากกว่า ๑,๐๐๐ ตัน - ต้องขอรับการสนับสนุนจากต่างประเทศ

13 ขั้นตอนในการขจัดคราบน้ำมันในทะเล

14

15

16

17

18

19

20

21

22 การกำหนดเส้นฐานตรง/อ่าวประวัติศาสตร์และเขตไหล่ทวีป ของประเทศไทย
การกำหนดเส้นฐานตรง/อ่าวประวัติศาสตร์และเขตไหล่ทวีป ของประเทศไทย อ่าวประวัติศาสตร์ เส้นฐานบริเวณ ๑ เส้นฐาน บริเวณ ๒ เส้นฐาน บริเวณ ๔ เส้นฐาน บริเวณ ๓

23 “ถ้าเกิดที่สงขลา ?!?” น้ำมันรั่วที่สงขลา มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้อย่างไรบ้าง ???? - น้ำมันรั่วจากการขนส่ง ทั้งทางท่อ และจากเรือ - เรืออับปาง - เรือชนกัน - รั่วไหลจากฐานขุดเจาะในทะเล

24 เรือน้ำมัน Tanker ขนาดใหญ่เกินกว่าแสนตัน

25 อุบัติภัยทางทะเล

26 เรืออับปาง

27 เรืออับปาง

28 การรั่วไหลของน้ำมันที่ฐานขุดเจาะกลางทะเล

29 การกู้ซ่อมและการป้องกันการกระจายของน้ำมัน

30 ความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น

31 ความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น

32 อุปกรณ์ที่ต้องมีเพื่อป้องกันและบรรเทา
ทุ่นลอย

33 เรือกำจัดคราบน้ำมัน พร้อมทุ่นลอย

34 เรือกำจัดคราบน้ำมัน พร้อมทุ่นลอย

35 เรือกู้ซ่อม เรือขจัดคราบน้ำมัน พร้อมทุ่นลอย

36 เรือกู้ซ่อมที่เป็นเรือขจัดคราบน้ำมันด้วย พร้อมทุ่นลอย

37 เรือกู้ซ่อมที่เป็นเรือขจัดคราบน้ำมันด้วย

38 เรือกู้ซ่อมที่เป็นเรือขจัดคราบน้ำมันด้วย

39 ภาพการปฏิบัติการขจัดคราบน้ำมัน

40 จบการบรรยาย /ตอบข้อซักถาม???


ดาวน์โหลด ppt พลเรือตรี จุมพล ลุมพิกานนท์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google