งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเสวนาทางวิชาการ เรื่อง “ น้ำมันรั่วที่เกาะเสม็ด... ถ้า เกิดที่สงขลา ?!?” พลเรือตรี จุมพล ลุมพิกานนท์ ประธานอนุกรรมการด้านการให้ความรู้เรื่อง ผลประโยชน์และ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเสวนาทางวิชาการ เรื่อง “ น้ำมันรั่วที่เกาะเสม็ด... ถ้า เกิดที่สงขลา ?!?” พลเรือตรี จุมพล ลุมพิกานนท์ ประธานอนุกรรมการด้านการให้ความรู้เรื่อง ผลประโยชน์และ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเสวนาทางวิชาการ เรื่อง “ น้ำมันรั่วที่เกาะเสม็ด... ถ้า เกิดที่สงขลา ?!?” พลเรือตรี จุมพล ลุมพิกานนท์ ประธานอนุกรรมการด้านการให้ความรู้เรื่อง ผลประโยชน์และ ความมั่นคงของชาติทางทะเล และ เสนาธิการโรงเรียนนายเรือ

2

3 ภาพแสดงจุดเกิดเหตุการรั่วไหลของ น้ำมัน

4

5

6

7 ภาพแสดงจุดรั่วไหลของน้ำมัน

8 การเคลื่อนตัวของน้ำมันที่รั่วไหลสู่ อ่าวพร้าว ก. เสม็ด

9 ภาพแสดงคราบน้ำมันในทะเล

10 ระเบียบ / แผน ที่เกี่ยวข้อง ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย การป้องกันและขจัดมลพิษทางน้ำ เนื่องจากน้ำมัน พ. ศ. ๒๕๓๘ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย การป้องกันและขจัดมลพิษทางน้ำ เนื่องจากน้ำมัน พ. ศ. ๒๕๓๘ - แผนป้องกันและขจัดมลพิษทางน้ำ เนื่องจากน้ำมันแห่งชาติ - แผนป้องกันและขจัดมลพิษทางน้ำ เนื่องจากน้ำมันแห่งชาติ พ. ศ. ๒๕๔๕ พ. ศ. ๒๕๔๕ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย การป้องกันและขจัดมลพิษทางน้ำ เนื่องจากน้ำมัน พ. ศ. ๒๕๔๗ ( ปรับปรุง ปี๓๘ ) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย การป้องกันและขจัดมลพิษทางน้ำ เนื่องจากน้ำมัน พ. ศ. ๒๕๔๗ ( ปรับปรุง ปี๓๘ ) - ยังไม่มีการทำแผนรองรับ - ยังไม่มีการทำแผนรองรับ

11 การจัดองค์กรป้องกันและขจัด มลพิษทางน้ำเนื่องจากน้ำมัน ตามระเบียบสำนักนายกฯ ปี พ. ศ. ๒๕๔๗

12 การแบ่งระดับการรั่วไหลของ น้ำมันลงสู่แหล่งน้ำ ระดับที่ ๑ ขนาดเล็ก ไม่เกิน ๒๐ ตัน ( ๒๐, ๐๐๐ ลิตร ) ระดับที่ ๑ ขนาดเล็ก ไม่เกิน ๒๐ ตัน ( ๒๐, ๐๐๐ ลิตร ) - แจ้ง กรมเจ้าท่า ดำเนินการ - แจ้ง กรมเจ้าท่า ดำเนินการ ระดับที่ ๒ ขนาดกลาง ๒๐ - ๑, ๐๐๐ ตัน ระดับที่ ๒ ขนาดกลาง ๒๐ - ๑, ๐๐๐ ตัน - อาจขอรับการสนับสนุนจากต่างประเทศ - อาจขอรับการสนับสนุนจากต่างประเทศ ระดับที่ ๓ ขนาดใหญ่ มากกว่า ๑, ๐๐๐ ตัน ระดับที่ ๓ ขนาดใหญ่ มากกว่า ๑, ๐๐๐ ตัน - ต้องขอรับการสนับสนุนจากต่างประเทศ - ต้องขอรับการสนับสนุนจากต่างประเทศ

13 ขั้นตอนในการขจัดคราบน้ำมันใน ทะเล

14

15

16

17

18

19

20

21

22 การกำหนดเส้นฐานตรง / อ่าว ประวัติศาสตร์และเขตไหล่ทวีป ของประเทศไทย อ่าวประวัติศาสตร์ เส้นฐานบริเวณ ๑ เส้นฐาน บริเวณ ๒ เส้นฐาน บริเวณ ๔ เส้นฐาน บริเวณ ๓

23 “ ถ้าเกิดที่สงขลา ?!?” น้ำมันรั่วที่สงขลา มีโอกาสที่จะ เกิดขึ้นได้อย่างไรบ้าง ???? น้ำมันรั่วที่สงขลา มีโอกาสที่จะ เกิดขึ้นได้อย่างไรบ้าง ???? - น้ำมันรั่วจากการขนส่ง ทั้งทางท่อ และจากเรือ - น้ำมันรั่วจากการขนส่ง ทั้งทางท่อ และจากเรือ - เรืออับปาง - เรืออับปาง - เรือชนกัน - เรือชนกัน - รั่วไหลจากฐานขุดเจาะในทะเล - รั่วไหลจากฐานขุดเจาะในทะเล

24 เรือน้ำมัน Tanker ขนาดใหญ่เกิน กว่าแสนตัน

25 อุบัติภัยทางทะเล

26 เรืออับปาง

27 เรืออับปาง

28 การรั่วไหลของน้ำมันที่ฐานขุด เจาะกลางทะเล

29 การกู้ซ่อมและการป้องกันการ กระจายของน้ำมัน

30 ความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น

31 ความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น

32 อุปกรณ์ที่ต้องมีเพื่อป้องกันและ บรรเทา ทุ่นลอย ทุ่นลอย

33 เรือกำจัดคราบน้ำมัน พร้อมทุ่นลอย

34

35 เรือกู้ซ่อม เรือขจัดคราบน้ำมัน พร้อมทุ่นลอย

36 เรือกู้ซ่อมที่เป็นเรือขจัดคราบน้ำมัน ด้วย พร้อมทุ่นลอย

37 เรือกู้ซ่อมที่เป็นเรือขจัดคราบน้ำมัน ด้วย

38

39 ภาพการปฏิบัติการขจัดคราบน้ำมัน

40 จบการบรรยาย / ตอบข้อ ซักถาม ???


ดาวน์โหลด ppt การเสวนาทางวิชาการ เรื่อง “ น้ำมันรั่วที่เกาะเสม็ด... ถ้า เกิดที่สงขลา ?!?” พลเรือตรี จุมพล ลุมพิกานนท์ ประธานอนุกรรมการด้านการให้ความรู้เรื่อง ผลประโยชน์และ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google