งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พงศ์ธีระ บัวเพ็ชร คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต Tel. 089-7816795 น้ำมันรั่วที่เกาะเสม็ด.....

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พงศ์ธีระ บัวเพ็ชร คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต Tel. 089-7816795 น้ำมันรั่วที่เกาะเสม็ด....."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 พงศ์ธีระ บัวเพ็ชร คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต Tel. 089-7816795 E-mail: phongtheera_b@hotmail.com, น้ำมันรั่วที่เกาะเสม็ด..... ถ้าเกิดที่สงขลา ?!? 1

2 ผลกระทบที่เกิดจากการรั่วไหล ของน้ำมัน 1. ทางกายภาพ (Physical impact)  สิ่งมีชีวิต  การท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยวบริเวณ ชายฝั่งทะเล 2. การปน เปื้อนของสารพิษ (Toxic contamination) 3. การปนเปื้อนต่อแหล่งอาหาร (Food resource contamination)  การประมง และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ชายฝั่ง 2

3 3 ผลกระทบบริเวณชายหาดจากการ รั่วไหลของน้ำมันดิบ

4 4 ผลกระทบของน้ำมันดิบต่อสิ่งมีชีวิต

5 5

6 วงจรชีวิตเต่าทะเล ชีวิตของเต่าทะเล เริ่มต้นขึ้นในคืนพระจันทร์เต็มดวง แม่เต่า ทะเลจะคืบคลานจากท้องทะเลสู่หาดทราย เหนือเขตน้ำขึ้นสูงสุดเพื่อวางไข่ แต่ละครั้ง จะมีจำนวนเฉลี่ย 70-130 ฟอง เมื่อวางไข่ เสร็จแม่เต่าจะใช้ขาหลังขุดหลุม “ ฝังไข่ ” พร้อมทั้งกลบทรายเมื่อเสร็จภารกิจ โดยจะ กลับมาอีกเมื่อจะวางไข่ครั้งต่อไป 6

7 พื้นที่ป่าชาย เลน 7 แหล่งหญ้าทะเล

8 แหล่งท่องเที่ยวทางทะเล 8 ภาพ : ศักดิ์อนันต์ ปลาทอง ภาพ : ดร. ธรณ์ ธำรงค์นาวาสวัสดิ์

9 9 ผลกระทบจากการรั่วไหลของ น้ำมันดิบต่อการท่องเที่ยว

10 10 โครงสร้างของชายหาด และขนาด อนุภาคตะกอนชายหาด  หาดหิน (Rocky shore)  หาดทราย (Sandy Beach)  หาดเลน หาดโคลน (Mud flat)

11 11 ที่มา : http://www.komchadluek.net/detail/20130815/165848/ ไม่น่าห่วงปรอท... พิษในห่วง โซ่อาหารทะเล.html#.UhobtBs2awk ความกังวลเกี่ยวกับการปนเปื้อนสาร ปรอทในระบบห่วงโซ่อาหาร

12 12 สารเคมีขจัดคราบน้ำมัน สลิคกอร์น (slickgone)

13 13

14 แพลงก์ตอนพืช (Phytoplankton) 14

15 แพลงก์ตอนสัตว์ (Zooplankton) Source: http://www.science.gu.se/infoglueCalendar/digitalAssets/1768372 488_DetaljBild_zooplankton.jpg 15

16 16 เมทิลเมอร์คิว รี่ (Methylmercury)

17 17

18 18 ทรัพยากรทางทะเลในพื้นที่การ รั่วไหลของน้ำมันดิบ

19 19 การรั่วไหลของน้ำมันดิบ บ.PPTGC จ. ระยอง

20 20 ที่มา : ศักดิ์อนันต์ ปลาทอง


ดาวน์โหลด ppt พงศ์ธีระ บัวเพ็ชร คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต Tel. 089-7816795 น้ำมันรั่วที่เกาะเสม็ด.....

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google