งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

น้ำมันรั่วที่เกาะเสม็ด.....

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "น้ำมันรั่วที่เกาะเสม็ด....."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 น้ำมันรั่วที่เกาะเสม็ด.....
ถ้าเกิดที่สงขลา ?!? พงศ์ธีระ บัวเพ็ชร คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต Tel

2 ผลกระทบที่เกิดจากการรั่วไหลของน้ำมัน
ทางกายภาพ (Physical impact) สิ่งมีชีวิต การท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยวบริเวณ ชายฝั่งทะเล การปน เปื้อนของสารพิษ(Toxic contamination) การปนเปื้อนต่อแหล่งอาหาร (Food resource contamination) การประมง และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ชายฝั่ง

3 ผลกระทบบริเวณชายหาดจากการรั่วไหลของน้ำมันดิบ

4 ผลกระทบของน้ำมันดิบต่อสิ่งมีชีวิต

5

6 วงจรชีวิตเต่าทะเล ชีวิตของเต่าทะเลเริ่มต้นขึ้นในคืนพระจันทร์เต็มดวง แม่เต่าทะเลจะคืบคลานจากท้องทะเลสู่หาดทรายเหนือเขตน้ำขึ้นสูงสุดเพื่อวางไข่ แต่ละครั้งจะมีจำนวนเฉลี่ย ฟอง เมื่อวางไข่เสร็จแม่เต่าจะใช้ขาหลังขุดหลุม “ฝังไข่” พร้อมทั้งกลบทรายเมื่อเสร็จภารกิจ โดยจะกลับมาอีกเมื่อจะวางไข่ครั้งต่อไป ขึ้นจากทะเล ขุดหลุมฝังไข่ กลบทราย วางไข่ เตรียมตัวลาจาก กลับลงทะเล

7 พื้นที่ป่าชายเลน แหล่งหญ้าทะเล

8 แหล่งท่องเที่ยวทางทะเล
ภาพ: ดร.ธรณ์ ธำรงค์นาวาสวัสดิ์ ภาพ: ศักดิ์อนันต์ ปลาทอง

9 ผลกระทบจากการรั่วไหลของน้ำมันดิบต่อการท่องเที่ยว

10 โครงสร้างของชายหาด และขนาดอนุภาคตะกอนชายหาด
หาดหิน (Rocky shore) หาดทราย (Sandy Beach) หาดเลน หาดโคลน (Mud flat)

11 ความกังวลเกี่ยวกับการปนเปื้อนสารปรอทในระบบห่วงโซ่อาหาร
ที่มา:

12 สารเคมีขจัดคราบน้ำมัน สลิคกอร์น (slickgone)

13

14 แพลงก์ตอนพืช (Phytoplankton)

15 แพลงก์ตอนสัตว์ (Zooplankton)
Source:

16 เมทิลเมอร์คิวรี่ (Methylmercury)

17

18 ทรัพยากรทางทะเลในพื้นที่การรั่วไหลของน้ำมันดิบ

19 การรั่วไหลของน้ำมันดิบ บ.PPTGC จ.ระยอง

20 ที่มา: ศักดิ์อนันต์ ปลาทอง


ดาวน์โหลด ppt น้ำมันรั่วที่เกาะเสม็ด.....

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google