งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พลังพลเมือง : การ เผชิญหน้ากับวิกฤตและผลกระทบ ของโครงการพัฒนาเศรษฐกิจ ขนาดใหญ่ พลังพลเมือง : การ เผชิญหน้ากับวิกฤตและผลกระทบ ของโครงการพัฒนาเศรษฐกิจ ขนาดใหญ่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พลังพลเมือง : การ เผชิญหน้ากับวิกฤตและผลกระทบ ของโครงการพัฒนาเศรษฐกิจ ขนาดใหญ่ พลังพลเมือง : การ เผชิญหน้ากับวิกฤตและผลกระทบ ของโครงการพัฒนาเศรษฐกิจ ขนาดใหญ่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 พลังพลเมือง : การ เผชิญหน้ากับวิกฤตและผลกระทบ ของโครงการพัฒนาเศรษฐกิจ ขนาดใหญ่ พลังพลเมือง : การ เผชิญหน้ากับวิกฤตและผลกระทบ ของโครงการพัฒนาเศรษฐกิจ ขนาดใหญ่

2 น้ำมันรั่ว... อ่าวพร้าว จุดกระแส ต่อต้านโครงการยักษ์

3 เราจะเผชิญหน้ากันแบบ ไหน

4 ทหารผู้น้อย ถูก เกณฑ์มาจัดการ

5 ทำกันทุกวิถีทาง

6 หาดทราย ทะเล กับสารเคมีที่ ใช้ควบคุมน้ำมัน

7 ชีวิตของสัตว์น้ำที่หล่อเลี้ยง ชีวิตประมงพื้นบ้าน และคนกินปลาแบบเราๆ

8 ชีวิตคนเล็กๆที่ได้รับการกระทบกระเทือน ชีวิตและการทำมาหากิน การเรียกร้องทำได้แสนลำบาก

9 ที่พึ่งทางใจสำคัญ ที่สุด

10 บทเรียน เหตุการณ์น้ำมันดิบของ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด ( มหาชน ) ( พีทีทีจีซี ) จำนวนมหาศาลที่รั่วไหล สู่อ่าวไทยเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 56 ไม่เพียงสร้างความ เสียหายต่อธุรกิจการ ท่องเที่ยวของอ่าวพร้าว และ เกาะ เสม็ดเป็นมูลค่า มหาศาล แต่ยังก่อความเสียหาย อย่างรุนแรงต่อ สภาพแวดล้อม แหล่ง อาหาร ทรัพยากร และ ระบบนิเวศของอ่าวไทย อีกนานแสนนาน

11 ถ้า.... เกิดขึ้นที่บ้านเรา......???

12 อำนาจใหม่ ที่คนเล็กๆ ต้องช่วยกันสร้าง

13 ต้องมองให้เห็น !! อำนาจใหญ่ค้ำฟ้า (mega power ) กำลังเสื่อมถอยลง ทุกที อำนาจเล็กๆ ( micro power) กำลังปรากฏตัว ชัดขึ้น และเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

14 เล็กก็ล้มใหญ่ได้ ถ้าใจมันถึงกัน ๑. ทอดสายตา เชื่อมสายใจกับ กลุ่มองค์กรต่างๆ ในภาคพลเมือง ทั้งเล็กทั้งใหญ่ใน ท้องถิ่น ที่ รวบรวมผู้คน หลากหลาย อาชีพ ภาพการปกป้องทะเลไทย ร่วมกับกรีนพีช

15 30 ปี กัมมันตภาพรังสีอยู่ใจกลาง เมือง

16 ใช่.. การเมือง เรื่อง ของอำนาจ ! ๒. พลเมืองก็มีอำนาจ เราต้องช่วยกัน ยกระดับการทำงาน ของภาคพลเมือง และ เชื่อมโยงกับ ข้าราชการดีๆที่ยังมี เต็มแผ่นดิน เชื่อมโยงกับองค์กร อิสระที่เกิดขึ้นในโลก ยุคใหม่มากมาย เช่นองค์กรด้านสิทธิ มนุษยชนฯ

17 การรวมตัวกันอย่างรู้เท่าทัน มีข้อมูล มีข้อ มี ทางเลือกในการพัฒนา

18 ข้อเสนอที่เป็นทางเลือก ของคนหัวไทร

19 พลังงานลม พลังแสงอาทิตย์ พลังแห่งอนาคต

20 ชาวเกาะสมุยบอกว่า บ้านนี้สุขสบายแล้ว ไม่เอาแท่นเจาะน้ำมัน

21 อนาคต ลูกหลาน... ๓. ถึงเวลาที่เรา ต้องสนใจ แผนพัฒนา บ้านเมือง ว่าจะ ให้ไปทิศทางใด จะเป็นแบบมาบ ตาพุด หาดทราย ชายทะเล เอาไว้ รองรับแท่นขุด เจาะน้ำมันและ โรงงาน อุตสาหกรรม เท่านั้นหรือ ?

22 สงขลา จะเอาแบบไหน จะให้ทิศทาง บ้านเมืองเป็นอย่างไร

23


ดาวน์โหลด ppt พลังพลเมือง : การ เผชิญหน้ากับวิกฤตและผลกระทบ ของโครงการพัฒนาเศรษฐกิจ ขนาดใหญ่ พลังพลเมือง : การ เผชิญหน้ากับวิกฤตและผลกระทบ ของโครงการพัฒนาเศรษฐกิจ ขนาดใหญ่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google