งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กิจกรรมดีเด่นด้านการบริหารจัดการศูนย์บริการฯ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กิจกรรมดีเด่นด้านการบริหารจัดการศูนย์บริการฯ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลบางเสาธง กิ่งอำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ

2 กิจกรรมดีเด่นด้านการบริหารจัดการศูนย์บริการฯ
วิสาหกิจชุมชนโรงสีข้าวเกษตรกรชุมชนบางเสาธง วิสาหกิจชุมชนธนาคารขยะชุมชน วิสาหกิจชุมชนกลุ่มพัฒนาชุมชนเอื้ออาทรบางเสาธง

3 กิจกรรมของศูนย์บริการฯ ดีเด่น ที่ได้รับการยอมรับ
เรื่อง การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ชื่อกิจกรรม ศูนย์ส่งเสริมและผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 8 ต.บางเสาธง กิ่งอำเภอบางเสาธง ผลผลิตหรือผลิตภัณฑ์ พันธุ์ข้าว ขั้นตอนและวิธีการ การเตรียมดิน, เมล็ดพันธุ์, การกำจัดวัชพืช, การป้องกันกำจัดหอยเชอรี่, การสำรวจติดตามสถานการณ์ศัตรูข้าว, การทำน้ำหมักชีวภาพและการใช้น้ำหมัก, การใช้ปุ๋ยเคมี, การคัดพันธุ์ปน

4 กิจกรรมด้านจุดถ่ายทอดวิทยากรเกษตรกรที่ดีเด่น
เรื่อง การทำน้ำหมักชีวภาพ สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 7 ต.บางเสาธง กิ่งอำเภอบางเสาธง จ.สมุทรปราการ ชื่อวิทยากรเกษตรกร นายประนอม มามาก ความเชี่ยวชาญของวิทยากรเกษตรกร ผลิตน้ำหมักชีวภาพ, ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว

5 การให้บริการความรู้การเกษตร
การใช้น้ำหมักชีวภาพปรับปรุงดิน การลดการใช้สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูข้าว

6 ผลงานอื่นๆ ที่เป็นจุดเด่นของศูนย์บริการฯ
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ผลิตน้ำพริกสำเร็จรูป ผลิตต้นไม้ประดิษฐ์จากดินหอม แปรรูปอาหารทะเล ธนาคารขยะ น้ำปลาหวาน ขนมไทย

7


ดาวน์โหลด ppt กิจกรรมดีเด่นด้านการบริหารจัดการศูนย์บริการฯ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google