งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ศูนย์บริการและถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลดอนเจดีย์ อำเภอ พนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ศูนย์บริการและถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลดอนเจดีย์ อำเภอ พนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ศูนย์บริการและถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลดอนเจดีย์ อำเภอ พนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี

2 กิจกรรมดีเด่นด้านการบริหาร จัดการศูนย์บริการฯ  มีแผนการดำเนินงาน  ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ใน การปฏิบัติงาน  ช่วยเหลือถ่ายทอด ความรู้

3 กิจกรรมของศูนย์บริการฯ ดีเด่น ที่ได้รับการยอมรับ เรื่อง วิสาหกิจชุมชน “ ศูนย์ เกษตรดอนเจดีย์ ” ชื่อกิจกรรม ร้านค้าชุมชน สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 6 ต. ดอน เจดีย์ ผลผลิตหรือผลิตภัณฑ์ วัสดุ การเกษตร ขั้นตอนและวิธีการ จัดตั้ง กองทุนศูนย์ข้าวชุมชนบริการ แก่สมาชิกและบุคคลภายนอก

4 กิจกรรมด้านจุดถ่ายทอด วิทยากรเกษตรกรที่ดีเด่น เรื่อง การป้องกันและกำจัดศัตรู ข้าวโดยวิธีผสมผสาน สถานที่ตั้ง หมู่ 7 ต. ดอนเจดีย์ ชื่อวิทยากรเกษตรกร นางละม่อม บัวบาน ความเชี่ยวชาญของวิทยากร เกษตรกร วิทยากรข้าว วิทยากรข้าว

5 การให้บริการความรู้การเกษตรการให้บริการความรู้การเกษตร  โรงเรียน เกษตรกรข้าว

6 ผลงานอื่นๆ ที่เป็นจุดเด่นของ ศูนย์บริการฯ  กองทุนศูนย์ข้าวชุมชน  กองทุนโครงการหนึ่ง ตำบลหนึ่งฟาร์ม

7


ดาวน์โหลด ppt ศูนย์บริการและถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลดอนเจดีย์ อำเภอ พนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google