งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กิจกรรมดีเด่นด้านการบริหารจัดการศูนย์บริการฯ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กิจกรรมดีเด่นด้านการบริหารจัดการศูนย์บริการฯ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลวังตะแบก อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร

2 กิจกรรมดีเด่นด้านการบริหารจัดการศูนย์บริการฯ
คัดเลือกคณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ คัดเลือกจุดสาธิตฯ จัดทำแนวทางพัฒนาตำบล พัฒนาการเกษตรและแผนการถ่ายทอดฯ การบริหารกองทุนศูนย์บริการฯ จัดตั้งที่ทำการศูนย์บริการฯ

3 กิจกรรมของศูนย์บริการฯ ดีเด่น ที่ได้รับการยอมรับ
เรื่อง ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรที่ได้รับมาตรฐานและปลอดภัย ชื่อกิจกรรม การผลิตข้าวปลอดภัย สถานที่ตั้ง หมู่2,3 และหมู่ 7 ต.วังตะแบก ผลผลิตหรือผลิตภัณฑ์ ข้าวปลอดภัยจากสารพิษ ขั้นตอนและวิธีการ -

4 กิจกรรมด้านจุดถ่ายทอดวิทยากรเกษตรกรที่ดีเด่น
เรื่อง การทำสวนมะนาว สถานที่ตั้ง หมู่ 9 ตำบลวังตะแบก ชื่อวิทยากรเกษตรกร นายกรอม อัมพวัน ความเชี่ยวชาญของวิทยากรเกษตรกร การผลิตมะนาวพันธุ์ตาฮิติ

5 การให้บริการความรู้การเกษตร
การผลิตมะนาวครบวงจร

6 ผลงานอื่นๆ ที่เป็นจุดเด่นของศูนย์บริการฯ
การผลิตมะนาวเพื่อการค้า ของนายกรอม อัมพวัน หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง หมู่ 4 ตำบลวังตะแบก

7

8

9


ดาวน์โหลด ppt กิจกรรมดีเด่นด้านการบริหารจัดการศูนย์บริการฯ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google