งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ศูนย์บริการและถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลวังตะแบก อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ศูนย์บริการและถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลวังตะแบก อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ศูนย์บริการและถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลวังตะแบก อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร

2 กิจกรรมดีเด่นด้านการบริหาร จัดการศูนย์บริการฯ คัดเลือกคณะกรรมการบริหาร ศูนย์ฯ คัดเลือกคณะกรรมการบริหาร ศูนย์ฯ คัดเลือกจุดสาธิตฯ คัดเลือกจุดสาธิตฯ จัดทำแนวทางพัฒนาตำบล พัฒนาการเกษตรและแผนการ ถ่ายทอดฯ จัดทำแนวทางพัฒนาตำบล พัฒนาการเกษตรและแผนการ ถ่ายทอดฯ การบริหารกองทุนศูนย์บริการฯ การบริหารกองทุนศูนย์บริการฯ จัดตั้งที่ทำการศูนย์บริการฯ จัดตั้งที่ทำการศูนย์บริการฯ

3 กิจกรรมของศูนย์บริการฯ ดีเด่น ที่ได้รับการยอมรับ เรื่อง ส่งเสริมการผลิตสินค้า เกษตรที่ได้รับมาตรฐานและ ปลอดภัย ชื่อกิจกรรม การผลิตข้าว ปลอดภัย สถานที่ตั้ง หมู่ 2,3 และหมู่ 7 ต. วังตะแบก ผลผลิตหรือผลิตภัณฑ์ ข้าว ปลอดภัยจากสารพิษ ขั้นตอนและวิธีการ -

4 กิจกรรมด้านจุดถ่ายทอด วิทยากรเกษตรกรที่ดีเด่น เรื่อง การทำสวนมะนาว สถานที่ตั้ง 129 หมู่ 9 ตำบลวังตะแบก ชื่อวิทยากรเกษตรกร นายก รอม อัมพวัน ความเชี่ยวชาญของวิทยากร เกษตรกร การผลิตมะนาวพันธุ์ ตาฮิติ การผลิตมะนาวพันธุ์ ตาฮิติ

5 การให้บริการความรู้การเกษตรการให้บริการความรู้การเกษตร การผลิตมะนาว ครบวงจร การผลิตมะนาว ครบวงจร

6 ผลงานอื่นๆ ที่เป็นจุดเด่นของ ศูนย์บริการฯ การผลิตมะนาวเพื่อการค้า ของ นายกรอม อัมพวัน การผลิตมะนาวเพื่อการค้า ของ นายกรอม อัมพวัน หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง หมู่ 4 ตำบลวังตะแบก หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง หมู่ 4 ตำบลวังตะแบก

7

8

9


ดาวน์โหลด ppt ศูนย์บริการและถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลวังตะแบก อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google