งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กรอบอัตรากำลัง สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.จังหวัด) (18) ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัด (1) คณะกรรมการ กศน. จังหวัด/กทม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กรอบอัตรากำลัง สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.จังหวัด) (18) ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัด (1) คณะกรรมการ กศน. จังหวัด/กทม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กรอบอัตรากำลัง สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.จังหวัด) (18) ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัด (1) คณะกรรมการ กศน. จังหวัด/กทม. รอง ผอ.กศน.จังหวัด/กทม. (1) กลุ่มตรวจสอบภายใน (1) เจ้าหน้าที่หน่วยตรวจสอบภายใน 3-5 /6ว /7ว /8ว (1) กลุ่มอำนวยการ (5) กลุ่มส่งเสริมภาคีเครือข่ายและกิจการพิเศษ (1) กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา (3) กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ (1) เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 8 (1) เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 7ว /8ว (2) 3-5 /6ว /7ว (2) นักวิชาการศึกษา 8 (1) นักวิชาการศึกษา 3-5 /6ว /7ว /8ว (1) นักวิชาการศึกษา 3-5/6ว/ 7ว/8ว (1) นักวิชาการศึกษา 7ว /8ว (1) นักวิชาการศึกษา 3-5 /6ว /7ว (1) กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย (1) กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา (4) ศึกษานิเทศก์ (4) นักวิชาการศึกษา 3-5/6ว/7ว/8ว (1) หมายเหตุ สำนักงาน กศน. ขนาดเล็ก อัตรากำลัง 18 อัตรา อยู่ระหว่างการพิจารณา

2 กรอบอัตรากำลัง สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.จังหวัด) (26) ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัด (1) คณะกรรมการ กศน. จังหวัด/กทม. รอง ผอ.กศน.จังหวัด/กทม. (2) กลุ่มตรวจสอบภายใน (2) เจ้าหน้าที่หน่วยตรวจสอบภายใน 8 (1) เจ้าหน้าที่หน่วยตรวจสอบภายใน 3-5 /6ว /7ว /8ว (1) กลุ่มอำนวยการ (6) กลุ่มส่งเสริมภาคีเครือข่ายและกิจการพิเศษ (2) กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา (4) กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ (2) เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 8 (1) เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 7ว /8ว (3) 3-5 /6ว /7ว (2) นักวิชาการศึกษา 8 (1) นักวิชาการศึกษา 7ว /8ว (2) นักวิชาการศึกษา 3-5/6ว/7ว (1) นักวิชาการศึกษา 3-5/6ว/ 7ว/8ว (1) นักวิชาการศึกษา 3-5/6ว/7ว(1) นักวิชาการศึกษา 3-5/6ว/7ว /8ว (1) นักวิชาการศึกษา 3-5 /6ว /7ว (1) กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา (5) กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย (2) นักวิชาการศึกษา 3-5/6ว/7ว/8ว (1) นักวิชาการศึกษา 3-5/6ว/7ว (1) ศึกษานิเทศก์ (5) หมายเหตุ สำนักงาน กศน. ขนาดกลาง อัตรากำลัง 26 อัตรา อยู่ระหว่างการพิจารณา

3 กรอบอัตรากำลัง สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.จังหวัด) (34) ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัด (1) คณะกรรมการ กศน. จังหวัด/กทม. รอง ผอ.กศน.จังหวัด/กทม. (3) กลุ่มตรวจสอบภายใน (3) เจ้าหน้าที่หน่วยตรวจสอบภายใน 8 (1) เจ้าหน้าที่หน่วยตรวจสอบภายใน 3-5 /6ว /7ว /8ว (2) กลุ่มอำนวยการ (7) กลุ่มส่งเสริมภาคีเครือข่ายและกิจการพิเศษ (3) กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา (5) กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ (3) เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 8 (1) เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 7ว /8ว (3) 3-5 /6ว /7ว (3) นักวิชาการศึกษา 8 (1) นักวิชาการศึกษา 7ว /8ว (2) นักวิชาการศึกษา 3-5/6ว/7ว (2) นักวิชาการศึกษา 8 (1) นักวิชาการศึกษา 7ว/8ว (1) นักวิชาการศึกษา 3-5/6ว/7ว (1) นักวิชาการศึกษา 8 (1) นักวิชาการศึกษา 7ว /8ว (1) นักวิชาการศึกษา 3-5 /6ว /7ว (1) กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา (6) กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย (3) นักวิชาการศึกษา 8 (1) นักวิชาการศึกษา 7ว/8ว (1) นักวิชาการศึกษา 3-5/6ว/7ว (1) ศึกษานิเทศก์ (6) หมายเหตุ สำนักงาน กศน. ขนาดใหญ่ อัตรากำลัง 34 อัตรา อยู่ระหว่างการพิจารณา


ดาวน์โหลด ppt กรอบอัตรากำลัง สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.จังหวัด) (18) ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัด (1) คณะกรรมการ กศน. จังหวัด/กทม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google