งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลยุทธ์งานชมรมนักศึกษาและชมรมบัณฑิต 4 ประการ เครือข่ายปฏิบัติการ มสธ. เข้มแข็งทุกระดับ ( จังหวัด - ศูนย์ฯ - ภาค ) 1. เครือข่ายเข้มแข็ง ตามอัตลักษณ์ มสธ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลยุทธ์งานชมรมนักศึกษาและชมรมบัณฑิต 4 ประการ เครือข่ายปฏิบัติการ มสธ. เข้มแข็งทุกระดับ ( จังหวัด - ศูนย์ฯ - ภาค ) 1. เครือข่ายเข้มแข็ง ตามอัตลักษณ์ มสธ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กลยุทธ์งานชมรมนักศึกษาและชมรมบัณฑิต 4 ประการ เครือข่ายปฏิบัติการ มสธ. เข้มแข็งทุกระดับ ( จังหวัด - ศูนย์ฯ - ภาค ) 1. เครือข่ายเข้มแข็ง ตามอัตลักษณ์ มสธ.

2 2. การเสริมสร้างเครือข่ายเพื่อ ส่งเสริมความสำเร็จของ นักศึกษา  สัมมนาวิชาการเรื่อง เรียน มสธ. อย่างไรให้ สำเร็จและสร้างเครือข่าย นักศึกษา  เพื่อนช่วยเพื่อน พี่ช่วยน้อง  เครือข่ายช่วยเหลือดูแลนักศึกษา

3 3. ส่งเสริมเครือข่ายทวิภาคี และไตรภาคีเพื่อการ ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน กลุ่ม 3 ชุมพร ระนอง กลุ่ม 1 สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช กลุ่ม 2 กระบี่ พังงา ภูเก็ต

4 4. มาตรฐานคุณภาพเพื่อชี้วัด ความสำเร็จ 6 มาตรฐาน 32 ตัวบ่งชี้ 6 มาตรฐาน 32 ตัวบ่งชี้ ด้านการให้บริการ ด้านชมรมบัณฑิต ด้านผู้นำชมรม และการประชุม ด้านแผนงานโครงการ ด้านงบประมาณ ด้านข้อมูลและการประชาสัมพันธ์


ดาวน์โหลด ppt กลยุทธ์งานชมรมนักศึกษาและชมรมบัณฑิต 4 ประการ เครือข่ายปฏิบัติการ มสธ. เข้มแข็งทุกระดับ ( จังหวัด - ศูนย์ฯ - ภาค ) 1. เครือข่ายเข้มแข็ง ตามอัตลักษณ์ มสธ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google