งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

๒. พยัญชนะท้าย พยางค์ “ แม่กก ” มาตรากก หรือ ตัวสะกด “ แม่กก ” ประกอบด้วย พยัญชนะที่ตรงตาม และไม่ตรงตามมาตรา ตรงตาม มาตรา คือ พยางค์ที่มี ตัว ก สะกด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "๒. พยัญชนะท้าย พยางค์ “ แม่กก ” มาตรากก หรือ ตัวสะกด “ แม่กก ” ประกอบด้วย พยัญชนะที่ตรงตาม และไม่ตรงตามมาตรา ตรงตาม มาตรา คือ พยางค์ที่มี ตัว ก สะกด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ๒. พยัญชนะท้าย พยางค์ “ แม่กก ”

3 มาตรากก หรือ ตัวสะกด “ แม่กก ” ประกอบด้วย พยัญชนะที่ตรงตาม และไม่ตรงตามมาตรา ตรงตาม มาตรา คือ พยางค์ที่มี ตัว ก สะกด ไม่ตรงตามมาตรา คือพยางค์ที่ไม่มี ตัวสะกด ก หรือตัว อื่นซึ่งทำหน้าที่ เหมือนตัว ก สะกด ที่มาอาศัยเสียงคือ ข ค ฆ

4 ดังพยางค์ ต่อไปนี้ ตัวอย่ าง นก อ่านว่า นก สุข อ่านว่า สุก เมฆ อ่านว่า เมก โรค อ่านว่า โรก ภาค อ่านว่า พาก ราก อ่านว่า ราก เลข อ่าน ว่า เลก

5 เริ่มเล่น กติกามีอยู่ว่า 1. ให้เลือกคำตอบที่ถูกต้อง 2. ถ้าคุณตอบผิดเราจะให้คุณเริ่มเล่นใหม่ 3. ถ้าคุณตอบถูกเราจะพาคุณไปข้อใหม่ 4. หากคุณอยากดูรายการใดให้คลิกไปที่ลูกศร ไปกันเลย

6 ๑. สำนวนข้อใดมีพยัญชนะท้าย พยางค์สะกดแม่ กก ก. ตีงูให้ กากิน ข. ต้นไม้ตาย เพราะลูก ค. ตีวัว กระทบคราด ง. ตีตนไป ก่อนไข้

7 ๒. พยัญชนะท้ายพยางค์สะกด แม่ กก ข้อใดเขียนผิด ก. ภาพยนตร์ นางนาก ข. การคิดคำนวณเลข คณิตศาสตร์ ค. ประเพณี แห่นาค ง. ตัวนากกินปลา เป็นอาหาร

8 ๓. ข้อใด เขียนผิด ก. บวช นาก ข. บวช นาค ค. นากกิน ปลา ง. อีเล็ก ทรอนิค

9 ๔. สำนวนในข้อใดมี แม่ กก ก. เกลือจิ้ม เกลือ ข. แก่ ดีกรี ค. เกิดปี น้ำมาก ง. ไกลปืน เที่ยง

10 ๕. สำนวนในข้อใดไม่มีพยัญชนะ ท้ายพยางค์แม่ กก ก. ตักน้ำรด หัวตอ ข. กระดังงา รนไฟ ค. เนื้อเข้า ปากช้าง ง. ปลูกเรือน ค่อมตอ

11 ก. น้ำกลิ้งบน ใบบอน ๖. สำนวนในข้อใดไม่มีพยัญชนะ ท้ายพยางค์ แม่ กก ค. พกหินดีกว่า พกนุ่น ข. ปลาตกน้ำ หัวโต ง. พลิกหน้ามือ เป็นหลังมือ

12 ๗. ข้อใดมีพยัญชนะท้าย พยางค์สะกด แม่ กก ก. ก จ ช ซ ข. ก ข ค ฆ ค. ก ข จ ซ ง. ก ข ค ซ

13 ๘. พยัญชนะท้ายพยางค์ แม่ กก ที่ไม่ตรงมาตราคือ ก. ข ค ซ ข. ข จ ค ค. ข ค ฆ ง. ข ค ซ

14 ก. ผาสุก นางนาก ข. นากกินปลา กาฬโรก ค. นาคเป็นสัตว์ วัณโรค ง. ความสุข เมฆสีขาว ๙. ข้อใดเขียน ถูกทุกคำ

15 ๑๐. ข้อใด เขียนถูก ก. ผาสุก ข. ผาสุข ค. ความ สุก ง. ความทุก

16 ไชโย... เก่งจัง เลยชนะครั้งที่ ๒ แล้วจ้า ดูเฉลย ก่อนค่ะ

17 เฉลย ๑. ข ๒. ก ๓. ก ๔. ค ๕. ข ๖. ก ๗. ข ๘. ค ๙. ง ๑๐. ก พักก่อนดี ไหมคะ

18 ไปค้นคว้าแม่กดในหนังสือ ต่อดีไหมคะ ขอบคุณ คะ

19 ต้าย ! ตาย ไปต่อ ไม่ได้แล้ว ค่ะ


ดาวน์โหลด ppt ๒. พยัญชนะท้าย พยางค์ “ แม่กก ” มาตรากก หรือ ตัวสะกด “ แม่กก ” ประกอบด้วย พยัญชนะที่ตรงตาม และไม่ตรงตามมาตรา ตรงตาม มาตรา คือ พยางค์ที่มี ตัว ก สะกด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google