งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การใช้สำนวน เปรียบเทียบ คำพังเพย สุภาษิต โดย มิส. สุพรรณี ทองสวัสดิ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การใช้สำนวน เปรียบเทียบ คำพังเพย สุภาษิต โดย มิส. สุพรรณี ทองสวัสดิ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การใช้สำนวน เปรียบเทียบ คำพังเพย สุภาษิต โดย มิส. สุพรรณี ทองสวัสดิ์

2 ความหมายของสำนวนโวหาร คำ พังเพย สุภาษิต และคำอุปมาอุปไมย ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ. ศ.2525 ได้ให้ความหมายไว้พอสรุปได้ ดังนี้ สำนวนโวหาร หมายถึง ถ้อยคำที่เรียบ เรียงไว้เป็นข้อความพิเศษเฉพาะภาษา หนึ่ง ไม่ถูกไวยากรณ์ แต่ยอมรับใช้เป็น ภาษาที่ถูกต้อง ฟังดูไพเราะจับใจ

3 คำพังเพย หมายถึง คำกลางๆที่กล่าวไว้ ให้ตีความเข้ากับ เนื้อเรื่อง ภาษิต หมายถึง คำกลางๆที่ใช้ได้ทั้งทาง ดีและทางชั่ว แต่ถือว่าเป็นคติสอนใจ สุภาษิต หมายถึง คำพูดที่เป็นคติ ถ้อยคำ ที่กล่าวดีแล้ว อุปมาอุปไมย หมายถึง คำเปรียบเทียบ กัน

4 ตัวอย่างสำนวนโวหาร ไกลปืนเที่ยง ไขสือ คว่ำบาตร งมเข็มในมหาสมุทร ปั้นน้ำเป็นตัว หลังยาว อาบน้ำร้อนมาก่อน

5 ตัวอย่างคำพังเพย กว่าถั่วจะสุกงาก็ไหม้ เข้าเมืองตาหลิ่ว ต้องหลิ่วตาตาม ตักน้ำใส่กะโหลกชะโงกดูเงา ปากปราศรัย น้ำใจเชือดคอ มือไม่พายเอาเท้าราน้ำ รักวัวให้ผูก รักลูกให้ตี รักดีหามจั่ว รักชั่วหามเสา

6 ตัวอย่างสุภาษิต คบคนพาลพาลพาไปหาผิด คบบัณฑิต บัณฑิตพาไปหาผล ดูช้างให้ดูหาง ดูนางให้ดูแม่ ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว อย่าไว้ใจทาง อย่าวางใจคน คบคนให้ดูหน้า ซื้อผ้าให้ดูเนื้อ ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน บุคคลจะล่วงทุกข์ได้เพราะความเพียร

7 ตัวอย่างอุปมาอุปไมย คำ เปรียบเทียบ โกรธเป็นฟืนเป็นไฟรักดังดวงตา ขาวเหมือนสำลีเค็มยิ่งกว่า เกลือ โง่เหมือนลาขายดีเป็นเท น้ำเทท่า เงียบราวกับป่าช้าดำเป็นตอ ตะโก แคบเท่าแมวดิ้นตายซน เหมือนลิง ดีใจดังได้แก้วผิวขาวราวกับแตง ร่มใบ ลื่นเป็นปลาไหลใจดำเหมือน อีกา

8 จบแล้วจ้า


ดาวน์โหลด ppt การใช้สำนวน เปรียบเทียบ คำพังเพย สุภาษิต โดย มิส. สุพรรณี ทองสวัสดิ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google