งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นวัตกรรมกลุ่มสาระการ เรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ตัวสะกด จดจำง่าย จัดทำโดย นางลัดดาวัลย์ศรีสุกใส ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวัดเพรียง ( วิเทศราษฎร์วัฒนา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นวัตกรรมกลุ่มสาระการ เรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ตัวสะกด จดจำง่าย จัดทำโดย นางลัดดาวัลย์ศรีสุกใส ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวัดเพรียง ( วิเทศราษฎร์วัฒนา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นวัตกรรมกลุ่มสาระการ เรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ตัวสะกด จดจำง่าย จัดทำโดย นางลัดดาวัลย์ศรีสุกใส ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวัดเพรียง ( วิเทศราษฎร์วัฒนา ) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑

2 ตัวสะกด จดจำง่ายชุดที่ ๑ ภาพสวยรวยคำ ดูภาพแล้วเติมคำในมาตรา แม่กนในช่องว่างให้ ถูกต้อง........................... ดอกไม้ โต๊ะอา........................

3 นางพยา....................... ลูก........................ แจ............................ ลูน

4 ละ.............................. ลำ............................... ไฟจรา........................

5 พระ.............................. ธนา...............................

6 ตัวสะกด จดจำง่ายชุดที่ ๓ ดูภาพทราบสำนวน ดูภาพแล้วเติมคำในมาตรา แม่กน ลงในช่องว่างให้ถูกต้องตามสำนวน ปลาใหญ่........... ปลาเล็ก

7 .......................... ใต้น้ำ............... เสือให้วัวกลัว จับแพะ................. แกะ

8 .................... น้ำให้ขุ่น....................... ผ่าซาก เก็บเบี้ยใต้...................

9 ....................... หนังสือ กระต่าย................... ตูม กระต่ายหมาย....................

10 ตัวสะกด จดจำง่ายชุดที่ ๕ ภาพสวยรวยคำ เลือกคำในมาตราแม่ กม ที่กำหนดให้มาเติมให้ ตรงกับรูปภาพให้ถูกต้อง ชะลอมมะขามมะยม หนังสือพิมพ์โถส้วมผ้า นวมปลาฉลามร่ม กระดุมย่าม

11 .......................................

12

13

14

15 ตัวสะกด จดจำง่าย ชุดที่ ๘ รู้ความหมายทายข้อความ อ่านความหมายที่กำหนดให้ เขียนคำใน มาตรา แม่เกย ให้ตรงกับความ หมายนั้น ๑. เอาของแลกเงิน =...................................... ๒. สิ้นใจ สิ้นชีวิต =...................................... ๓. นิ้วที่เล็กที่สุดในมือ =...................................... ๔. ผู้แก้ต่าง =..................................

16 ๕. ทำให้ของขบเคี้ยวหลุดออกจากปาก =.................................... ๖. เครื่องเป่าให้เป็นเพลง =...................................... ๗. อธิบายข้อสอบให้เข้าใจ =...................................... ๘. สัตว์เคี้ยวเอื้องชนิดหนึ่งมี๔ขา =...................................... ๙. ใบพืชที่มีกลิ่นหอมใช้ทำขนม และนำไปบูชาพระ =....................................... ๑๐. สัตว์อะไรชื่ออยู่กลางถนน =......................................

17 ตัวสะกด จดจำง่ายชุดที่ ๑๐ ดูภาพทราบคำ ดูภาพแล้วเติมคำในมาตราแม่ กก ลง ในช่องว่างให้ถูกต้องตามสำนวน ๑. กาคาบ................... ๒. ตำน้ำ................... ละลาย แม่น้ำ

18 ๓. กินน้ำใต้......................... ๔. คาง.................. ขึ้นวอ ๕. เข็น.................... ขึ้นเขา

19 ๖. ดิน.................... หาง หมู ๗. ชี้โพรงให้กระ.................... ๘. ปลาใหญ่กินปลา..................

20 ๙. กว่าถั่วจะ............... งาก็ไหม้ ๑๐. สวมหน้า.......................

21 ตัวสะกด จดจำง่ายชุดที่ ๑๓ เขียนคำให้ถูกต้อง เขียนคำในมาตรา แม่กด ที่ถูกต้อง ตามคำอ่านที่กำหนดให้ คำอ่าน คำเขียน ๑. บิน - ทะ - บาด............................................... ๒. สัก - สิด............................................... ๓. ยาด - พี่ - น้อง............................................... ๔. ประ - ชา - ราด...............................................

22 ๔. ประ - ชา - ราด............................................ ๕. พิ - พิด - ทะ - พัน............................................ ๖. โจน - สะ - หลัด............................................ ๗. ปรา - สาด............................................ ๘. กิ - โล - เม็ด............................................ ๙. ยาน - อะ - วะ - กาด............................................ ๑๐. กระ - ดาด............................................

23 ตัวสะกด จดจำง่ายชุดที่ ๑๗ ปริศนาคำทายอะไรเอ่ย อ่านความหมายที่กำหนดให้ แล้วเขียนคำในมาตราแม่ กบ ลงในช่องว่างให้ถูกต้อง............................... ๑. เครื่องหอมบูชาชนิด หนึ่งใช้จุดบูชาพระ............................... ๒. เครื่องมือสำหรับขุดดิน และดายหญ้า............................... ๓. ชื่อสัตว์ ๔ เท้ามีลำคอ ยาวมีถิ่นที่อยู่เดิมทวีปแอฟริกา............................... ๔. เรือที่สร้างขึ้นหรือ ดัดแปลงเพื่อใช้ในการรบ

24 ................................. ๕. สัตว์ ๔ เท้า ครึ่งบก ครึ่งน้ำ................................. ๖. เครื่องมือที่พูด ติดต่อกันได้................................. ๗. ชื่อสัตว์ที่มีลำตัวและ ขาเป็นปล้องมีเขี้ยวมีพิษ................................. ๘. แมลงชนิดหนึ่งรูปร่าง แบน อาศัยอยู่ตามบ้านเรือน................................. ๙. ดอกไม้ที่นิยมให้กัน ในวันวาเลนไทน์................................. ๑๐. อาหารคนอีสานนิยม กินเนื้อหมูปรุงรสเข้มข้นเผ็ด


ดาวน์โหลด ppt นวัตกรรมกลุ่มสาระการ เรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ตัวสะกด จดจำง่าย จัดทำโดย นางลัดดาวัลย์ศรีสุกใส ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวัดเพรียง ( วิเทศราษฎร์วัฒนา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google