งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

CAI CAI CAI CAI CAI CAI CAI CAI CAI CAI CAI CAI

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "CAI CAI CAI CAI CAI CAI CAI CAI CAI CAI CAI CAI"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 CAI CAI CAI CAI CAI CAI CAI CAI CAI CAI CAI CAI
สระเปลี๊ยนไป๋ CAI CAI CAI CAI CAI CAI กลุ่มสาระภาษาไทย

2 สระเปลี๊ยนไป๋ จุดประสงค์ ๑.๑ บอกความหมายของสระในภาษาไทย
๑.๑ บอกความหมายของสระในภาษาไทย ๑.๒ รู้และเข้าใจสระเปลี่ยนรูปและสระลดรูป HOME

3 สระ สระ คือ เครื่องหมายที่ใช้ประสมกับพยัญชนะ เพื่อให้เกิดเป็นคำ รูปสระบางรูป จะเขียนไว้ ข้างหน้า ข้างหลัง ข้างใต้ หรือข้างล่าง พยัญชนะ คำที่ประสมสระ อะ , เอะ , แอะ , โอะ , อัว , เออ เมื่อมีตัวสะกด คำจะ เปลี่ยนรูป และ ลดรูปสระ สระ สระ HOME

4 สระ ( ะ — ) สระ อะ เป็นสระเสียงสั้น เขียนไว้หลังพยัญชนะเมื่อมีตัวสะกดสระอะจะเปลี่ยนรูปเป็นไม้หันอากาศ เช่น ไม่มีตังสะกด จะ ระ มีตัวสะกด จับ รัก HOME

5 สระ ( เ — ะ ) สระ เอะ เป็นสระเสียงสั้น เขีบยนพยัญชนะอยู่ระหว่าง สระ เ - และ สระ ะ – เมื่อมีตัวสะกดจะเปลี่ยนรูปเป็นไม้ไต่คู้ (  ) ไม่มีตัวสะกด เละ เตะ มีตัวสะกด เล็ก เต็ม HOME

6 สระ ( แ — ะ ) สระ แอะ เป็นสระเสียงสั้น เขีบยนพยัญชนะอยู่ระหว่าง สระ แ - และ สระ ะ – เมื่อมีตัวสะกดจะเปลี่ยนรูปเป็นไม้ไต่คู้ (  ) * ไม่มีตัวสะกด แขะ แทะ * มีตัวสะกด แข็ง แท็ก HOME

7 สระ ( โ – ะ ) สระ โอะ เป็นสระเสียงสั้น เขียนพยัญชนะ อยู่ระหว่าง สระ โ – กับ สระ ะ - เมื่อมีตัวสะกด จะ ลดรูปหายไป * ไม่มีตัวสะกด โตะ โละ * มีตัวสะกด ตก ลง HOME

8 สระ ( -  ว ) สระ อัว เป็นสระเสียงยาว เขียนพยัญชนะอยู่ข้างหน้า
สระ ( -  ว ) สระ อัว เป็นสระเสียงยาว เขียนพยัญชนะอยู่ข้างหน้า -  ว เมื่อมีตัวสะกดจะเปลี่ยนรูปเป็นไม้หันอากาศ ไม่มีตัวสะกด หัว ตัว มีตัวสะกด หวด ตวง HOME

9 สระ ( เ – อ ) เปลี่ยนรูป ลดรูป คงรูป เมื่อมีตัวสะกด ง น ด บ ม ก
สระ ( เ – อ ) เปลี่ยนรูป ลดรูป คงรูป เมื่อมีตัวสะกด ง น ด บ ม ก ( อ ) จะเปลี่ยน เป็น สระ - เช่น เงิน เบิก เติม เมื่อมีตัวสะกด ย จะลดรูปหายไป เช่น เคย เลย เมื่อประสมกับตัวสะกดบางตัวจะคงรูป เช่น เทอญ เกอว เทอม สระ เออ เป็นสระเสียงยาว เขียนพยัญชนะอยู่ระหว่าง สระ เ – และ อ เมื่อมีตัวสะกดจะเปลี่ยนรูป ลดรูป คงรูป ดังนี้ HOME

10 ท้าประลอง ๑. คำว่า เค็ม ใช้สระเหมือนคำ ในข้อใด ? ก. แขน ข. และ ค. เตะ

11 ๒. คำว่า พวก ใช้สระ เหมือนคำ ในข้อใด ? ก. กลาง ข. รั้ว ค. กวาง

12 ๓. คำในข้อใดใช้ สระ เ - อ ? ก. เพ็ญ ข. เพลง ค. เพลิน

13 ๔. คำในข้อใดใช้ สระ โ – ะ ทั้งหมด ?
๔. คำในข้อใดใช้ สระ โ – ะ ทั้งหมด ? ก. วงกลม ข. ลมรัก ค. กลางชล

14 ๕. คำในข้อใดใช้ สระ – ะ ทั้งหมด ?
๕. คำในข้อใดใช้ สระ – ะ ทั้งหมด ? ก. นักร้อง ข. นั่งพัก ค. ทึกทัก

15 ๖. คำว่า แข็ง ใช้สระ เหมือนคำ ในข้อใด ? ก. แมว ข. แพะ ค. แขน

16 ๗. คำว่า รัก ใช้สระ เหมือนคำ ในข้อใด ? ก. ตั๋ว ข. กลัว ค. มะระ

17 ๘. คำในข้อใดใช้สระ โ – ะ และ สระ - ะ? ก. ชกโต๊ะ ข. อบเชย ค. พัดลม

18 ๙. คำว่า ในข้อใดใช้สระ เ – อ ?
๙. คำว่า ในข้อใดใช้สระ เ – อ ? ก. เติมเงิน ข. ยกเลิก ค. ละเลย

19 ๑๐. คำว่า ในข้อใดใช้สระ เ – ะ และสระ –ั ว ?
ก. เข็มทอง ก. เห็นกวาง ก. บ๊วยเค็ม

20 สื่อ CAI กลุ่มสาระภาษาไทย
โดย นางสาวช่อทิพย์ เชษฐนรกุล โรงเรียนวัดบางปะกอก สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ HOME

21 ถูกต้อง แล้วจ้า ไปทำข้อ ๒

22 ถูกต้อง แล้วจ้า ไปทำข้อ ๓

23 ถูกต้อง แล้วจ้า ไปทำข้อ ๔

24 ถูกต้อง แล้วจ้า ไปทำข้อ ๕

25 ถูกต้อง แล้วจ้า ไปทำข้อ ๖

26 ถูกต้อง แล้วจ้า ไปทำข้อ ๗

27 ถูกต้อง แล้วจ้า ไปทำข้อ ๘

28 ถูกต้อง แล้วจ้า ไปทำข้อ ๙

29 ถูกต้อง แล้วจ้า ไปทำข้อ ๑๐

30 ถูกต้อง แล้วจ้า กลับไป เริ่มต้นใหม่

31 เสียใจ ด้วยนะจ๊ะ กลับไปข้อ ๑

32 เสียใจ ด้วยนะจ๊ะ กลับไปข้อ ๒

33 เสียใจ ด้วยนะจ๊ะ กลับไปข้อ ๓

34 เสียใจ ด้วยนะจ๊ะ กลับไปข้อ ๔

35 เสียใจ ด้วยนะจ๊ะ กลับไปข้อ ๕

36 เสียใจ ด้วยนะจ๊ะ กลับไปข้อ ๖

37 เสียใจ ด้วยนะจ๊ะ กลับไปข้อ ๗

38 เสียใจ ด้วยนะจ๊ะ กลับไปข้อ ๘

39 เสียใจ ด้วยนะจ๊ะ กลับไปข้อ ๙

40 เสียใจ ด้วยนะจ๊ะ กลับไปข้อ ๑๐


ดาวน์โหลด ppt CAI CAI CAI CAI CAI CAI CAI CAI CAI CAI CAI CAI

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google