งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

๓. พยัญชนะท้าย พยางค์ แม่ กด มาตรากด หรือแม่กด คือ พยางค์ที่มีตัว ด สะกด หรือตัวอื่นซึ่งทำหน้าที่ เหมือนตัว ด สะกด ๑๕ ตัว ได้แก่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "๓. พยัญชนะท้าย พยางค์ แม่ กด มาตรากด หรือแม่กด คือ พยางค์ที่มีตัว ด สะกด หรือตัวอื่นซึ่งทำหน้าที่ เหมือนตัว ด สะกด ๑๕ ตัว ได้แก่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ๓. พยัญชนะท้าย พยางค์ แม่ กด

3 มาตรากด หรือแม่กด คือ พยางค์ที่มีตัว ด สะกด หรือตัวอื่นซึ่งทำหน้าที่ เหมือนตัว ด สะกด ๑๕ ตัว ได้แก่

4 ( ด ) จ ช ซ ฎ ฏ ฐ ฒ ต ถ ท ฑ ธ ส ษ ศ

5 ตัวอย่ าง มุ่งมาด อ่านว่า มุ่ง - มาด มัจฉา อ่านว่า มัด - ฉา ปรากฏ อ่านว่า ปรา - กด กฎหมาย อ่านว่า กด - หมาย

6 สมเพช อ่านว่า สม - เพด โอวาท อ่านว่า โอ - วาด อาวุธ อ่านว่า อา - วุด วัฒนา อ่านว่า วัด - ทะ - นา

7 ก๊าซ อ่านว่า ก๊าด ครุฑ อ่านว่า ครุด สามารถ อ่านว่า สา - มาด ภัทรบิฐ อ่านว่า พัด - ทะ - ระ บิด

8 บ่วงบาศ อ่านว่า บ่วง - บาด เบญจเพส อ่านว่า เบน - จะ เพด ประกาศิต อ่านว่า ประ - กา - สิด

9 กติกามีอยู่ว่า 1. ให้เลือกคำตอบที่ถูกต้อง 2. ถ้าคุณตอบผิดเราจะให้คุณเริ่มเล่นใหม่ 3. ถ้าคุณตอบถูกเราจะพาคุณไปข้อใหม่ 4. หากคุณอยากดูต่อคลิกที่ สัญลักษณ์ลูกศร เริ่มเล่น ไปกันเลย

10 ๑. ข้อใดมีพยัญชนะท้าย พยางค์เสียงสะกด “ แม่ กด ” ทั้งหมด ก. ด ต จ ร ข. ข ซ ฎ ฏ ค. ต ท ถ ส ง. ธ ฒ ส ษ

11 ๒. ข้อใดมีพยัญชนะท้ายพยางค์ “ แม่กด ” ทั้งหมด ค. มรกต สุภาษิต ง. ราชรถ อึด อัด ก. ชาติไทย ปรารถนา ข. คำสมาส โอกาส

12 ๓. ข้อใดไม่มีพยัญชนะท้าย พยางค์ “ แม่กด ” ก. คณิตศาสตร์ ข. วิทยาศาสตร์ ค. ประวัติศาสต ร์ ง. สุขศึกษา

13 ๔. ข้อใดมีพยัญชนะท้ายพยางค์ “ แม่กด ” ต่างข้ออื่น ก. รัฐศาสตร์ ประสิทธิ์ ข. ราชสมบัติ พัฒนา ค. แร่ธาตุ ประภาส ง. นพมาศ วาสนา

14 ๕. ข้อใดมีพยัญชนะท้ายพยางค์ “ แม่กด ” ทั้งหมด ก. มัจฉา มุ่ง มาด ข. ปรากฏ สมเพช ค. ก๊าซ ครุฑ ง. บ่วงบาศ อาวุธ

15 ๖. ข้อใดมีพยัญชนะท้าย พยางค์ “ แม่กด ” ทั้งหมด ก. วัยวุฒิ เวช มนต์ ข. หัตถ์ จิตร ค. วาณิชย์ วิลาศ ง. ลงโทษ โกรธเคือง

16 ๗. ข้อใดมีพยัญชนะท้ายพยางค์ “ แม่กด ” ๓ พยางค์ ก. ประพฤติปฏิบัติ ตน ข. ทำบุญได้โทษโปรด สัตว์ได้บาป ค. จงเกลียด เลือดเย็น ง. ลูกบาศก์ เมตร

17 ๘. สำนวนใดมีพยัญชนะท้าย พยางค์ “ แม่กด ” ก. โปรดสัตว์ ได้บาป ข. ฝนทั่งให้ เป็นเข็ม ค. ฝากเนื้อไว้ กับเสือ ง. ผงเข้าตา ตนเอง

18 ๙. สำนวนใดมีพยัญชนะท้าย พยางค์ “ แม่กด ” ก. กิ้งก่าได้ ทอง ข. กินนอก กินใน ค. กินปูนร้อน ท้อง ง. แผ่นดินไม่ไร้เท่า ใบพุทรา

19 ๑๐. ข้อ ใดไม่มีพยัญชนะท้าย พยางค์ “ แม่กด ” ก. สาดน้ำรดกัน ข. สาวไส้ให้กา กิน ค. รำไม่ดีโทษปี่ โทษกลอง ง. สร้างวิมานใน อากาศ

20 ไชโย... เก่งจัง เลย ชนะครั้ง ที่ ๓ แล้วนะ ไปดูเฉลย ก่อน

21 ๑.ค ๒. ง ๓. ง ๔. ก ๕. ค ๖. ข ๗. ข ๘ ก ๙. ง ๑๐. ข พักก่อนดี ไหมคะ

22 ขอบคุณ คะ

23 ไปต่อแม่ กนเลย

24 ต้าย ! ตาย ไปต่อ ไม่ได้แล้ว ค่ะ


ดาวน์โหลด ppt ๓. พยัญชนะท้าย พยางค์ แม่ กด มาตรากด หรือแม่กด คือ พยางค์ที่มีตัว ด สะกด หรือตัวอื่นซึ่งทำหน้าที่ เหมือนตัว ด สะกด ๑๕ ตัว ได้แก่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google