งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

๓. พยัญชนะท้ายพยางค์ แม่ กด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "๓. พยัญชนะท้ายพยางค์ แม่ กด"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ๓. พยัญชนะท้ายพยางค์ แม่ กด

2 มาตรากด หรือแม่กด คือ พยางค์ที่มีตัว ด สะกด หรือตัวอื่นซึ่งทำหน้าที่เหมือนตัว ด สะกด ๑๕ ตัว ได้แก่

3 (ด) จ ช ซ ฎ ฏ ฐ ฒ ต ถ ท ฑ ธ ส ษ ศ

4 ตัวอย่าง กฎหมาย อ่านว่า กด-หมาย ปรากฏ อ่านว่า ปรา-กด
มุ่งมาด อ่านว่า มุ่ง-มาด มัจฉา อ่านว่า มัด-ฉา

5 สมเพช อ่านว่า สม-เพด โอวาท อ่านว่า โอ-วาด อาวุธ อ่านว่า อา-วุด วัฒนา อ่านว่า วัด-ทะ-นา

6 ภัทรบิฐ อ่านว่า พัด-ทะ-ระ บิด
สามารถ อ่านว่า สา-มาด ครุฑ อ่านว่า ครุด ก๊าซ อ่านว่า ก๊าด

7 เบญจเพส อ่านว่า เบน-จะ เพด
ประกาศิต อ่านว่า ประ-กา-สิด บ่วงบาศ อ่านว่า บ่วง -บาด

8 กติกา เริ่มเล่น ไปกันเลย กติกามีอยู่ว่า 1. ให้เลือกคำตอบที่ถูกต้อง
2. ถ้าคุณตอบผิดเราจะให้คุณเริ่มเล่นใหม่ 3. ถ้าคุณตอบถูกเราจะพาคุณไปข้อใหม่ 4. หากคุณอยากดูต่อคลิกที่ สัญลักษณ์ลูกศร

9 ๑.ข้อใดมีพยัญชนะท้ายพยางค์เสียงสะกด “แม่กด”ทั้งหมด
ข. ข ซ ฎ ฏ ก. ด ต จ ร ค. ต ท ถ ส ง. ธ ฒ ส ษ

10 ๒. ข้อใดมีพยัญชนะท้ายพยางค์“แม่กด”ทั้งหมด
ก. ชาติไทย ปรารถนา ข. คำสมาส โอกาส ค. มรกต สุภาษิต ง. ราชรถ อึดอัด

11 ๓.ข้อใดไม่มีพยัญชนะท้ายพยางค์“แม่กด”
ก. คณิตศาสตร์ ข. วิทยาศาสตร์ ง. สุขศึกษา ค. ประวัติศาสตร์

12 ก. รัฐศาสตร์ ประสิทธิ์ ข. ราชสมบัติ พัฒนา ค. แร่ธาตุ ประภาส
๔. ข้อใดมีพยัญชนะท้ายพยางค์“แม่กด”ต่างข้ออื่น ก. รัฐศาสตร์ ประสิทธิ์ ข. ราชสมบัติ พัฒนา ค. แร่ธาตุ ประภาส ง. นพมาศ วาสนา

13 ๕.ข้อใดมีพยัญชนะท้ายพยางค์“แม่กด”ทั้งหมด
ก. มัจฉา มุ่งมาด ข. ปรากฏ สมเพช ค. ก๊าซ ครุฑ ง.บ่วงบาศ อาวุธ

14 ๖. ข้อใดมีพยัญชนะท้ายพยางค์“แม่กด”ทั้งหมด
ก. วัยวุฒิ เวชมนต์ ข. หัตถ์ จิตร ค. วาณิชย์ วิลาศ ง. ลงโทษ โกรธเคือง

15 ข. ทำบุญได้โทษโปรดสัตว์ได้บาป
๗. ข้อใดมีพยัญชนะท้ายพยางค์“แม่กด” ๓ พยางค์ ก. ประพฤติปฏิบัติตน ข. ทำบุญได้โทษโปรดสัตว์ได้บาป ค. จงเกลียดเลือดเย็น ง. ลูกบาศก์เมตร

16 ๘. สำนวนใดมีพยัญชนะท้ายพยางค์“แม่กด”
ก. โปรดสัตว์ได้บาป ข. ฝนทั่งให้เป็นเข็ม ค. ฝากเนื้อไว้กับเสือ ง. ผงเข้าตาตนเอง

17 ๙.สำนวนใดมีพยัญชนะท้ายพยางค์“แม่กด”
ก. กิ้งก่าได้ทอง ข. กินนอกกินใน ค. กินปูนร้อนท้อง ง. แผ่นดินไม่ไร้เท่าใบพุทรา

18 ๑๐. ข้อใดไม่มีพยัญชนะท้ายพยางค์“แม่กด”
ก. สาดน้ำรดกัน ข. สาวไส้ให้กากิน ค. รำไม่ดีโทษปี่โทษกลอง ง. สร้างวิมานในอากาศ

19 ไชโย...เก่งจังเลย ชนะครั้งที่ ๓ แล้วนะ
ไชโย...เก่งจังเลย ชนะครั้งที่ ๓ แล้วนะ ไปดูเฉลยก่อน

20 ค ๒. ง ๓. ง ๔. ก ๕. ค ๖. ข ๗. ข ๘ ก ๙. ง ๑๐. ข พักก่อนดีไหมคะ

21 ขอบคุณคะ

22 ไปต่อแม่กนเลย

23 ต้าย ! ตาย ไปต่อไม่ได้แล้วค่ะ


ดาวน์โหลด ppt ๓. พยัญชนะท้ายพยางค์ แม่ กด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google