งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ขอบเขตการใช้กฎหมายอาญา มาตรา ๔ – มาตรา ๑๑ ประมวลกฎหมายอาญา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ขอบเขตการใช้กฎหมายอาญา มาตรา ๔ – มาตรา ๑๑ ประมวลกฎหมายอาญา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ขอบเขตการใช้กฎหมายอาญา มาตรา ๔ – มาตรา ๑๑ ประมวลกฎหมายอาญา

2 นายมูฮัมหมัดคนมาเลเซียให้ น้ำส้มผสมยาพิษแก่นาย สมชายคนไทยดื่มในประเทศ มาเลเซีย โดยต้องการให้นาย สมชายเข้ามาตายในประเทศ ไทย แต่ปรากฏว่าเมื่อนาย สมชายเดินทางเข้ามาใน ประเทศไทยและยาพิษเริ่มออก ฤทธิ์ แพทย์ไทยได้ช่วยล้าง ท้องให้นายสมชายได้ทันเวลา นายสมชายจึงไม่ถึงแก่ความ ตาย ดังนี้ นายมูฮัมหมัดจะ ถูกลงโทษในประเทศไทยได้ หรือไม่

3 หากนายมูฮัมหมัดถูกศาล มาเลเซียพิพากษาลงโทษ จำคุกสิบปีสำหรับความผิดฐาน พยายามฆ่าที่ได้กระทำต่อนาย สมชาย เมื่อนายมูฮัมหมัดพ้น โทษและเข้ามาในประเทศไทย ศาลไทยจะพิพากษาลงโทษ นายมูฮัมหมัดสำหรับความผิดที่ ได้กระทำต่อนายสมชายอีก ครั้งหนึ่งได้หรือไม่ เพราะเหตุ ใด

4 มาตรา ๕ วรรค ๒ มาตรา ๑๑

5 นายสมิธคนอังกฤษ ลักทรัพย์นาง สมศรีคนไทยในสถานฑูตไทย ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ เมื่อนายสมิธเข้ามาในประเทศไทย นายสมิธจะถูกลงโทษในประเทศ ไทยสำหรับความผิดที่ได้ทำลงได้ หรือไม่ เพราะเหตุใด

6 มาตรา ๘ ( ข ) ( ๘ )

7 หลักที่ใช้ในการพิจารณา • หลักดินแดน ( มาตรา ๔, ๕, ๖ ) • หลักอำนาจลงโทษสากล ( มาตรา ๗ ) • หลักบุคคล ( มาตรา ๘, ๙ ) • การคำนึงถึงคำพิพากษาของ ศาลต่างประเทศ ( มาตรา ๑๐, ๑๑ )

8 ฆ่า ยิง ให้ยาพิษ ( ลงมือ กระทำ ) ตาย ( ผล )

9 ไทย มาเลเซีย การกระทำ ม. ๔ ว. ๑ การกระทำ ม. ๔ ว. ๒, ๕ว. ๑ ต. ๒ ม. ๕ว. ๒, ๖, ๗ ม. ๘, ๙ การกระทำ ม. ๕ว. ๑ ต. ๑

10 ไทย มาเลเซีย ให้ยาพิษ ตาย ม. ๔ ว. ๑

11 ไทย มาเลเซีย ให้ยาพิษ ตาย ม. ๔ ว. ๑

12 ไทย มาเลเซีย ให้ยาสลบ ลักทรัพย์ ม. ๓๓๙ ม. ๕ ว. ๑ ต. ๑

13 ไทย มาเลเซีย ให้ยาพิษ ตาย ม. ๕ ว. ๑ ต. ๒

14 ไทย มาเลเซีย ให้ยาพิษ ไม่ตาย ม. ๕ ว. ๒

15 ไทย มาเลเซีย ยิง ตาย ม. ๕ ว. ๑ ต. ๑ ยิง ไม่ตาย ม. ๕ ว. ๑ ต. ๑

16 นายโทนี่คนอังกฤษให้ยาพิษนาย สมชายทานที่ห้องพักผู้โดยสารขา ออกของสนามบินในประเทศ สิงคโปร์ โดยนายโทนี่ประสงค์จะ ให้นายสมชายขึ้นมาตายบน เครื่องบินของสายการบินไทย ต่อมาเมื่อยาพิษออกฤทธิ์ นาย สมชายถึงแก่ความตายใน เครื่องบินของสายการบินไทย ดังนี้ จะลงโทษนายโทนี่ฐานฆ่า ผู้อื่นโดยเจตนาในประเทศไทยได้ หรือไม่ เพราะเหตุใด

17 มาตรา ๘ ( ข ) ( ๔ )

18 ฮ่องกง ไทย นายเหลียงใช้นายฮง ให้มาฆ่านายปรีชา นายฮงยิงนายปรีชา ตาย ม. ๖ ไม่ตาย ม. ๖ ไม่ยิง ม. ๘ ( ข )( ๔ )

19 คนเยอรมันทำร้ายร่างกายคน สิงคโปร์ได้รับบาดเจ็บโดย เจตนาบนเรือปานามาขณะแล่น อยู่ในทะเลหลวง หากเรือลำ นั้นเข้าเทียบท่าเรือแหลมฉบัง คนเยอรมันจะถูกดำเนินคดีใน ประเทศไทยได้หรือไม่

20 ลงโทษไม่ได้ เป็นการกระทำ นอกราชอาณาจักรทั้งหมดและ ผู้กระทำความผิดและผู้เสียหาย เป็นคนต่างด้าว

21 คนไทยทำร้ายร่างกายคน อังกฤษโดยเจตนาจนได้รับ บาดเจ็บในประเทศ สหรัฐอเมริกา เมื่อคนไทยนั้น กลับเข้ามาในประเทศไทย ผู้เสียหายชาวอังกฤษเข้ามา ร้องขอให้ไทยดำเนินคดีกับคน ไทยนั้น ดังนี้ ศาลไทยจะ พิจารณาคดีนี้ได้หรือไม่

22 เป็นกรณีตามมาตรา ๘ ( ก )( ๕ ) และผู้เสียหายร้องขอให้ลงโทษ

23 หากผู้เสียหายชาวอังกฤษไม่ ร้องขอต่อทางการไทย แต่ รัฐบาลสหรัฐอเมริกาได้ร้อง ขอให้ลงโทษคนไทยนั้น ดังนี้ ศาลไทยจะลงโทษได้หรือไม่

24 ลงโทษได้ เป็นกรณีตาม มาตรา ๘ ( ก )( ๕ ) และรัฐบาล แห่งประเทศที่ความผิดได้ เกิดขึ้นได้ร้องขอให้ลงโทษ

25 คนอังกฤษทำร้ายร่างกายคน ไทยบาดเจ็บโดยเจตนาใน ประเทศสหรัฐอเมริกา ถ้าคน อังกฤษนั้นเข้ามาในประเทศ ไทย และรัฐบาลสหรัฐอเมริกา ได้ร้องขอให้ไทยลงโทษคน อังกฤษ ดังนี้ ศาลไทยจะ ลงโทษคนอังกฤษได้หรือไม่

26 ลงโทษไม่ได้ เป็นกรณีตาม มาตรา ๘ ( ข )( ๕ ) ซึ่งรัฐบาล แห่งประเทศที่ความผิดเกิดไม่ สามารถร้องขอให้ลงโทษได้


ดาวน์โหลด ppt ขอบเขตการใช้กฎหมายอาญา มาตรา ๔ – มาตรา ๑๑ ประมวลกฎหมายอาญา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google