งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

๗. พยัญชนะท้าย พยางค์แม่ กง มาตรากง หรือแม่กง คือ พยางค์ที่มีตัว ง สะกด หรือ นิคหิตซึ่งทำหน้าที่เหมือนตัว ง สะกด เช่น สูง องค์ สังข์ สงฆ์ เพลง โมง โกง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "๗. พยัญชนะท้าย พยางค์แม่ กง มาตรากง หรือแม่กง คือ พยางค์ที่มีตัว ง สะกด หรือ นิคหิตซึ่งทำหน้าที่เหมือนตัว ง สะกด เช่น สูง องค์ สังข์ สงฆ์ เพลง โมง โกง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ๗. พยัญชนะท้าย พยางค์แม่ กง

3 มาตรากง หรือแม่กง คือ พยางค์ที่มีตัว ง สะกด หรือ นิคหิตซึ่งทำหน้าที่เหมือนตัว ง สะกด เช่น สูง องค์ สังข์ สงฆ์ เพลง โมง โกง อรหํ สํฆํ พุทธํ ทุกขํ วง ลง ปลง ตรง จง คง ดง กรง พงษ์

4 กติกามีอยู่ว่า 1. ให้เลือกคำตอบที่ถูกต้อง 2. ถ้าคุณตอบผิดเราจะให้คุณเริ่มเล่นใหม่ 3. ถ้าคุณตอบถูกเราจะพาคุณไปข้อใหม่ 4. หากคุณอยากดูรายการอื่นให้คลิกที่ลูกศร เริ่มเล่น ไปกันเลย

5 ๑. ข้อใดกล่าวถึงพยัญชนะ ท้ายพยางค์ แม่กง ที่ไม่ เป็นจริง ค. คำที่สะกดด้วยแม่ กง เป็นคำเป็น ข. แม่กง เรียกว่า ตัวสะกด ที่ตรงตามมาตรา ก. แม่กง มี พยัญชนะ ง อยู่ตัวเดียว ง. คำที่สะกดด้วยแม่ กง เป็นคำตาย

6 ๒. ข้อใดมีพยัญชนะท้ายพยางค์ แม่กง ในกลุ่มเดียวกัน ก. ญาติวงศ์ ทระนง ข. ตัวอย่าง ดาวดึงส์ ค. ลิงค่าง น้องนาง ก. เถลิงถวัลย์ กังหัน

7 ๓. ข้อใดมีพยัญชนะท้ายพยางค์ แม่กง ในกลุ่มเดียวกัน ก. พระสงฆ์ องค์กร ข. ไตรยางค์ คลางแคลง ค. เวียง วัง คลัง ง. โตงเตง บาทบงส์

8 ๔. สำนวนในข้อใดมีพยัญชนะ ท้ายพยางค์ แม่กง ก. รักยาวให้บั่น รักสั้นให้ต่อ ค. เรือล่มเมื่อ จอด ข. รู้ไว้ใช่ว่า ใส่ บ่าแบกหาม ง. รักพี่ เสียดายน้อง

9 ๕. สำนวนในข้อใด ไม่มี พยัญชนะท้ายพยางค์ แม่กง ก. กลับหน้ามือ เป็นหลังมือ ค. ดาบสองคม ข. เกลียดเข้า กระดูกดำ ง. ชักแม่น้ำทั้ง ห้า

10 ๖. สำนวนในข้อใดไม่มี พยัญชนะท้ายพยางค์ แม่กง ค. ตักน้ำใส่กะโหลก ชะโงกดูเงา ก. ตีงูหลัง หัก ข. น้ำเชี่ยวอย่าเอา เรือไปขวาง ง. เรือล่มในหนอง ทอง จะไปไหนเสีย

11 ๗. สำนวนข้อใดมีพยัญชนะท้าย พยางค์ แม่กง๑ พยางค์ ก. ผงเข้าตา ตนเอง ข. ฝนทั่งให้ เป็นเข็ม ค. หัวมงกุฏ ท้ายมังกร ง. ปัญญาแค่ หางอึ่ง

12 ๘. ข้อใดมีพยัญชนะท้ายพยางค์ แม่กง ที่ต่างจากข้ออื่น ก. พระสงฆ์ หอย สังข์ ข. ประสงค์ ประพัฒน์พงษ์ ค. ณรงค์ จำนง ง. โปงลาง ลิง คาง

13 ๙. ข้อใดมีพยัญชนะท้าย พยางค์ แม่กง ต่างข้ออื่น ก. โหรงเหรง โหลงโจ้ง ข. หงองแหงง หย็องแหย็ง ค. โพรงพราง ปราง ทอง ง. อุโมงค์ องค์กร

14 ๑๐. สำนวนในข้อใดมี พยัญชนะท้ายพยางค์ แม่กง ๒ พยางค์ ก. ใส่ตะกร้าล้าง น้ำ ค. หนามยอกเอา หนามบ่ง ง. เส้นผมบัง ภูเขา ข. หมาเห่า ใบตองแห้ง

15 ไชโยถึงเส้นชัยแล้ว คุณ ยอดคนจริง ๆ ชนะ ๖ ครั้ง แล้ว ตรวจดูเฉลย หน่อยค่ะ

16 เฉลย ๑. ง ๒. ค ๓ ค ๔. ง ๕. ข ๖. ค ๗. ข ๘. ง ๙. ง ๑๐. ข ไปต่อแม่กม เลยดีไหมคะ

17 ฮา... ฮา.... ! คุณแพ้ เสียแล้วเกมนี้ ลอง อีกทีซิค่ะ คุณทำได้


ดาวน์โหลด ppt ๗. พยัญชนะท้าย พยางค์แม่ กง มาตรากง หรือแม่กง คือ พยางค์ที่มีตัว ง สะกด หรือ นิคหิตซึ่งทำหน้าที่เหมือนตัว ง สะกด เช่น สูง องค์ สังข์ สงฆ์ เพลง โมง โกง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google