งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการ สร้างสรรค์ “ เมนูชู สุขภาพ ” แผนก โภชนาการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการ สร้างสรรค์ “ เมนูชู สุขภาพ ” แผนก โภชนาการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการ สร้างสรรค์ “ เมนูชู สุขภาพ ” แผนก โภชนาการ

2 การมีส่วนร่วมในกิจกรรม ประชุมวางแผน เป็นที่ปรึกษา / ให้คำแนะนำ

3 ร่วมในกิจกรรม ให้คำแนะนำกิจกรรม ชั่ง ตวง มีส่วนร่วมในการจัดบูท ต่างๆ

4 “ เมนูชูสุขภาพสำหรับผู้ป่วย ” โดย โภชนาการ ต่อ ยอด 1. ประชุมวางแผน เพื่อคัดเลือกรายการอาหาร ” เมนู ชูสุขภาพ “ จากศูนย์อาหาร และลงในแบบใบเลือก เมนูอาหารผู้ป่วย ( ห้องพิเศษ ) 2. ประชุมวางแผน โดย แผนก. เวชกรรมป้องกัน / แผนกโภชนาการ เพื่อคัดเลือก เพิ่มเติม รายการอาหาร ” เมนูชูสุขภาพ “

5 รายการอาหาร “ เมนูชูสุขภาพ สำหรับผู้ป่วย ” โดยโภชนาการ ข้าวต้ม เห็ดหอม ข้าวผัดหมูแค รอท ราดหน้าหมูคะน้า แครอท ก๋วยเตี๋ยวราด หน้า

6 จัดทำ “ อาหารว่าง เพื่อสุขภาพ ” ด้วยความห่วงใย ที่มุ่งเน้นให้กำลังพล ขององค์กร และผู้มารับบริการ ( ผู้ป่วย ) ได้ บริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ ( อาหารว่าง ) โดยคำนึงถึงหลักการว่าพลังงานที่ได้จาก อาหารว่างในวันหนึ่งๆ สำหรับ - ผู้ชายไม่ควรเกิน 200 กิโลแคลอรี่ - ผู้หญิงไม่ควรเกิน 150 – 160 กิโล แคลอรี่ หลักการและวิธี ปฏิบัติ 1. รณรงค์ และเป็น นโยบาย

7 ตัวอย่างอาหารว่าง สุขภาพ สำหรับกำลังพล

8 สำหรับผู้ป่วย

9 8. นักโภชนาการนำข้อแก้ไขในการช่างตวงอาหาร เช่น การเพิ่ม หรือลดปริมาณส่วนประกอบอาหาร มาวิเคราะห์ คำนวณปริมาณสารอาหารโดยโปรแกรมคำนวณ ปริมาณสารอาหารสำเร็จ Thai Nutrisurvey ให้พลังงาน และการกระจายพลังงานเพื่อให้ได้ตามหลักเกณฑ์ของ โครงการ

10 9. เข้าร่วมประชุมเกี่ยวกับโครงการสร้างสรรค์ “ เมนูชู สุขภาพ ” รวมทั้งการประเมิน จาก สสจ. อุดรธานี การมอบ ป้ายเมนูชูสุขภาพทั้งใน รพ. ค่ายปรัจักษ์ฯ และศาลากลาง จังหวัดอุดรธานี

11 การขยายผล ปรับเมนูอาหารตามสั่งห้องพิเศษ ตัดเมนูคะน้าหมู กรอบ เพิ่ม เมนูชูสุขภาพ ก๊วยเตี๋ยวราดหน้าหมูสับ และ ข้าวผัดรวมมิตรวุ้นเส้น


ดาวน์โหลด ppt โครงการ สร้างสรรค์ “ เมนูชู สุขภาพ ” แผนก โภชนาการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google