งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการสร้างสรรค์ “เมนูชูสุขภาพ”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการสร้างสรรค์ “เมนูชูสุขภาพ”"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการสร้างสรรค์ “เมนูชูสุขภาพ”
โครงการสร้างสรรค์ “เมนูชูสุขภาพ” แผนกโภชนาการ

2 การมีส่วนร่วมในกิจกรรม
เป็นที่ปรึกษา / ให้คำแนะนำ ประชุมวางแผน

3 ร่วมในกิจกรรม ให้คำแนะนำกิจกรรม ชั่ง ตวง มีส่วนร่วมในการจัดบูท ต่างๆ

4 เพื่อคัดเลือก เพิ่มเติม รายการอาหาร ”เมนูชูสุขภาพ “
“เมนูชูสุขภาพสำหรับผู้ป่วย” โดยโภชนาการ ต่อยอด 1. ประชุมวางแผน เพื่อคัดเลือกรายการอาหาร ”เมนูชูสุขภาพ “ จากศูนย์อาหาร และลงในแบบใบเลือกเมนูอาหารผู้ป่วย ( ห้องพิเศษ ) 2. ประชุมวางแผน โดย แผนก.เวชกรรมป้องกัน/แผนกโภชนาการ เพื่อคัดเลือก เพิ่มเติม รายการอาหาร ”เมนูชูสุขภาพ “

5 รายการอาหาร “เมนูชูสุขภาพสำหรับผู้ป่วย” โดยโภชนาการ
ข้าวต้มเห็ดหอม ข้าวผัดหมูแครอท ราดหน้าหมูคะน้าแครอท ก๋วยเตี๋ยวราดหน้า

6 จัดทำ “อาหารว่าง เพื่อสุขภาพ”
จัดทำ “อาหารว่าง เพื่อสุขภาพ” หลักการและวิธีปฏิบัติ 1. รณรงค์ และเป็น นโยบาย ด้วยความห่วงใย ที่มุ่งเน้นให้กำลังพล ขององค์กร และผู้มารับบริการ ( ผู้ป่วย ) ได้บริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ ( อาหารว่าง ) โดยคำนึงถึงหลักการว่าพลังงานที่ได้จากอาหารว่างในวันหนึ่งๆ สำหรับ - ผู้ชายไม่ควรเกิน 200 กิโลแคลอรี่ - ผู้หญิงไม่ควรเกิน 150 – 160 กิโลแคลอรี่

7 ตัวอย่างอาหารว่างสุขภาพ
สำหรับกำลังพล

8 ตัวอย่างอาหารว่างสุขภาพ
สำหรับผู้ป่วย

9 8.นักโภชนาการนำข้อแก้ไขในการช่างตวงอาหาร เช่น การเพิ่ม หรือลดปริมาณส่วนประกอบอาหาร มาวิเคราะห์คำนวณปริมาณสารอาหารโดยโปรแกรมคำนวณปริมาณสารอาหารสำเร็จ Thai Nutrisurvey ให้พลังงานและการกระจายพลังงานเพื่อให้ได้ตามหลักเกณฑ์ของโครงการ

10 9.เข้าร่วมประชุมเกี่ยวกับโครงการสร้างสรรค์ “เมนูชูสุขภาพ” รวมทั้งการประเมิน จาก สสจ. อุดรธานี การมอบป้ายเมนูชูสุขภาพทั้งใน รพ.ค่ายปรัจักษ์ฯ และศาลากลางจังหวัดอุดรธานี

11 การขยายผล ปรับเมนูอาหารตามสั่งห้องพิเศษ ตัดเมนูคะน้าหมูกรอบ
เพิ่ม เมนูชูสุขภาพ ก๊วยเตี๋ยวราดหน้าหมูสับ และข้าวผัดรวมมิตรวุ้นเส้น


ดาวน์โหลด ppt โครงการสร้างสรรค์ “เมนูชูสุขภาพ”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google