งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเก็บตัวอย่างปัสสาวะ เพื่อวิเคราะห์ หาปริมาณไอโอดีน แผนกเวชศาสตร์ชันสูตร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 6 ขอนแก่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเก็บตัวอย่างปัสสาวะ เพื่อวิเคราะห์ หาปริมาณไอโอดีน แผนกเวชศาสตร์ชันสูตร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 6 ขอนแก่น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเก็บตัวอย่างปัสสาวะ เพื่อวิเคราะห์ หาปริมาณไอโอดีน แผนกเวชศาสตร์ชันสูตร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 6 ขอนแก่น

2 ไอโอดีน การตรวจ ไอโอดีน ในปัสสาวะ ทราบสภาวการณ์ของไอโอดีนใน ร่างกาย ความสำคัญเริ่มจาก 1. การเก็บ ตัวอย่าง 2. การวิเคราะห์ 3. การแปลผล

3 วัสดุอุปกรณ์ 1. กระป๋องพลาสติกมีฝาปิด 2. ถุงพลาสติก 3. ปากกา Permanent. 4. พาราฟิล์ม 5. กระดาษ Lable เขียน ชื่อ – นามสกุล / รหัส

4

5 วิธีการเก็บตัวอย่าง ปัสสาวะ 1. เตรียมขวดพลาสติกมีฝา ปิดขนาด 30 มิลลิลิตร เขียน รหัส ชื่อ นามสกุล ลงบน กระป๋อง

6 2. แจกกระป๋องเก็บปัสสาวะแก่ หญิงตั้งครรภ์ หรือ เด็ก นักเรียน ให้ตรงกับชื่อที่เขียน บนกระป๋อง

7 3. ให้ หญิงตั้งครรภ์ หรือ เด็กนักเรียน ปัสสาวะ ใสกระป๋อง ประมาณ 10 มิลลิลิตร ( มีขีดบอกข้าง ขวด ) เก็บตอนเช้า หลังตื่นนอน ดีที่สุด

8 4. ปิดฝากระป๋องให้สนิท ใช้ พาราฟิล์ม ปิดทับฝา กระป๋อง อีกครั้ง

9 การใช้กาวที่ไม่เหมาะสม

10 นำกระป๋องเก็บปัสสาวะมารวม ใส่ถุงพลาสติก

11 6. นำถุงพลาสติกที่ใส่กระป๋อง ปัสสาวะแล้ว บรรจุในลัง กระดาษแข็งหรือกล่องโฟม นำส่งสำนักงานสาธารณสุข จังหวัดอุดรธานี ภายใน วันที่ 31 สิงหาคม กันยายน 2554 ( หรืออย่างช้า ไม่เกินวันที่ 9 กันยายน 2554) กำหนดการ นำส่ง

12 แผนกเวชศาสตร์ชันสูตร ชั้น 5 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 6 ขอนแก่น 195 ถนนศรีจันทร์ อ. เมือง จ. ขอนแก่น โทร ต่อ 3301, 3302 นำถุงพลาสติกที่ใส่ กระป๋องปัสสาวะแล้ว บรรจุในลังกระดาษแข็งหรือ กล่องโฟม นำส่ง ห้องปฏิบัติการข้างล่างนี้ สำหรับในส่วนที่พื้นที่ต้องการ ส่งตรวจเพิ่มเติม

13

14 การส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ 1. ส่งทางรถทัวร์ กรุณาโทร บอก รายละเอียด ชื่อบริษัท ที่จัดส่ง รหัสเลขรถ เวลารถ ถึงขอนแก่น ( โดยประมาณ ) 2. ให้รถทางโรงพยาบาลท่านมาส่งเอง ที่ แผนกเวชศาสตร์ชันสูตร ชั้น 5 ศูนย์ อนามัยที่ 6 จังหวัดขอนแก่น ในวันเวลาราชการได้ทุกวัน

15 ขอบคุณครับ


ดาวน์โหลด ppt การเก็บตัวอย่างปัสสาวะ เพื่อวิเคราะห์ หาปริมาณไอโอดีน แผนกเวชศาสตร์ชันสูตร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 6 ขอนแก่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google