งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเก็บตัวอย่างปัสสาวะ เพื่อวิเคราะห์ หาปริมาณไอโอดีน แผนกเวชศาสตร์ชันสูตร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 6 ขอนแก่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเก็บตัวอย่างปัสสาวะ เพื่อวิเคราะห์ หาปริมาณไอโอดีน แผนกเวชศาสตร์ชันสูตร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 6 ขอนแก่น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเก็บตัวอย่างปัสสาวะ เพื่อวิเคราะห์ หาปริมาณไอโอดีน แผนกเวชศาสตร์ชันสูตร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 6 ขอนแก่น

2 ไอโอดีน การตรวจ ไอโอดีน ในปัสสาวะ ทราบสภาวการณ์ของไอโอดีนใน ร่างกาย ความสำคัญเริ่มจาก 1. การเก็บ ตัวอย่าง 2. การวิเคราะห์ 3. การแปลผล

3 วัสดุอุปกรณ์ 1. กระป๋องพลาสติกมีฝาปิด 2. ถุงพลาสติก 3. ปากกา Permanent. 4. พาราฟิล์ม 5. กระดาษ Lable เขียน ชื่อ – นามสกุล / รหัส

4 1 2 3 4 5

5 วิธีการเก็บตัวอย่าง ปัสสาวะ 1. เตรียมขวดพลาสติกมีฝา ปิดขนาด 30 มิลลิลิตร เขียน รหัส ชื่อ นามสกุล ลงบน กระป๋อง

6 2. แจกกระป๋องเก็บปัสสาวะแก่ หญิงตั้งครรภ์ หรือ เด็ก นักเรียน ให้ตรงกับชื่อที่เขียน บนกระป๋อง

7 3. ให้ หญิงตั้งครรภ์ หรือ เด็กนักเรียน ปัสสาวะ ใสกระป๋อง ประมาณ 10 มิลลิลิตร ( มีขีดบอกข้าง ขวด ) เก็บตอนเช้า หลังตื่นนอน ดีที่สุด

8 4. ปิดฝากระป๋องให้สนิท ใช้ พาราฟิล์ม ปิดทับฝา กระป๋อง อีกครั้ง

9 การใช้กาวที่ไม่เหมาะสม

10 นำกระป๋องเก็บปัสสาวะมารวม ใส่ถุงพลาสติก

11 6. นำถุงพลาสติกที่ใส่กระป๋อง ปัสสาวะแล้ว บรรจุในลัง กระดาษแข็งหรือกล่องโฟม นำส่งสำนักงานสาธารณสุข จังหวัดอุดรธานี ภายใน วันที่ 31 สิงหาคม 2554 - 1 กันยายน 2554 ( หรืออย่างช้า ไม่เกินวันที่ 9 กันยายน 2554) กำหนดการ นำส่ง

12 แผนกเวชศาสตร์ชันสูตร ชั้น 5 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 6 ขอนแก่น 195 ถนนศรีจันทร์ อ. เมือง จ. ขอนแก่น 40000 โทร 043235902-5 ต่อ 3301, 3302 นำถุงพลาสติกที่ใส่ กระป๋องปัสสาวะแล้ว บรรจุในลังกระดาษแข็งหรือ กล่องโฟม นำส่ง ห้องปฏิบัติการข้างล่างนี้ สำหรับในส่วนที่พื้นที่ต้องการ ส่งตรวจเพิ่มเติม

13 1 4 3 2

14 การส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ 1. ส่งทางรถทัวร์ กรุณาโทร บอก รายละเอียด ชื่อบริษัท ที่จัดส่ง รหัสเลขรถ เวลารถ ถึงขอนแก่น ( โดยประมาณ ) 2. ให้รถทางโรงพยาบาลท่านมาส่งเอง ที่ แผนกเวชศาสตร์ชันสูตร ชั้น 5 ศูนย์ อนามัยที่ 6 จังหวัดขอนแก่น ในวันเวลาราชการได้ทุกวัน

15 ขอบคุณครับ


ดาวน์โหลด ppt การเก็บตัวอย่างปัสสาวะ เพื่อวิเคราะห์ หาปริมาณไอโอดีน แผนกเวชศาสตร์ชันสูตร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 6 ขอนแก่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google