งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

K.M. คลินิกฝากครรภ์ การพัฒนา คุณภาพบริการ. K.M. คลินิกฝากครรภ์ การพัฒนา คุณภาพบริการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "K.M. คลินิกฝากครรภ์ การพัฒนา คุณภาพบริการ. K.M. คลินิกฝากครรภ์ การพัฒนา คุณภาพบริการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 K.M. คลินิกฝากครรภ์ การพัฒนา คุณภาพบริการ

2 K.M. คลินิกฝากครรภ์ การพัฒนา คุณภาพบริการ

3 K.M. คลินิกฝากครรภ์ การพัฒนา คุณภาพบริการ

4 K.M. คลินิกฝากครรภ์ การพัฒนา คุณภาพบริการ

5 ปัญหาที่พบ ผู้รับบริการไม่พึงพอใจ พฤติกรรมบริการของพยาบาล พยาบาลไม่ได้ให้ข้อมูลชัดเจน พยาบาลพูดไม่สุภาพ

6 การวิเคราะห์สาเหตุ ผู้รับบริการฝากครรภ์มีจำนวนมากขึ้น เจ้าหน้าที่ต้องรีบเร่งให้การบริการ มีกิจกรรมอื่นนอกจากการตรวจครรภ์หลาย อย่าง * จันทร์ พุธ ศุกร์ สุขศึกษาไตรมาส 1-2 บอก ผลเลือด พุธ exclusive BF จันทร์ ฝึกออกกำลังกาย ศุกร์ working mom BF * อังคาร พฤหัส สุขศึกษาไตรมาส 2-3 อังคารเฝ้าคลอด 1 พฤหัสเฝ้าคลอด 2

7 การแก้ไข ประชุมชี้แจ้งเจ้าหน้าที่ที่ปฎิบัติงานทุกคน หลังได้รับข้อร้องเรียน แจ้งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใน morning talk ทุกวัน ร่วมกันเสนอความคิดเห็น จัดแสดงขั้นตอนการบริการตามลำดับ และระยะเวลาให้ชัดเจน

8 การดำเนินการเพื่อความพึง พอใจของผู้รับบริการ ทบทวนเจ้าหน้าที่เรื่อง “ESB” อย่าง ต่อเนื่อง ให้ข้อมูลถูกต้อง ชัดเจน และทวนสอบ ความเข้าใจหลังให้ข้อมูลทุกครั้ง ให้สามี หรือ ญาติมีส่วนร่วมในการ ให้บริการทุกอย่าง เช่นเข้ามาในห้อง ตรวจครรภ์ ตรวจสอบติดตามการประเมินผล ทุกเดือน

9 การแก้ไขข้อร้องเรียน “ รอ นาน ” เจ้าหน้าที่ต้องมาปฎิบัติงานตรงเวลาเพื่อ เตรียมความพร้อม บุคลากร สถานที่ อุปกรณ์. สังเกตพูดคุยกับผู้รับบริการขณะรอ ตรวจ เพื่อลดความเครียด จัดหาสื่อ CD ความรู้ เรื่องการตั้งครรภ์ การ เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ จัดแสดงแผนผัง ขั้นตอน ระยะเวลาการ ให้บริการ ให้ผู้รับบริการเห็นอย่างชัดเจน

10 การแก้ไขเรื่องรอนาน จัดหา หนังสือให้ความรู้ นิตยสาร บริการ ระหว่างรอรับบริการ ประชุม ตกลง แสดงความคิดเห็น ของ เจ้าหน้าที่เพื่อปรับปรุง ทบทวน กิจกรรมที่ ซ้ำซ้อน

11 ผลลัพธ์ โดยภาพรวมดีขึ้นระดับหนึ่ง ไม่มีข้อร้องเรียนเรื่อง รอนาน มีข้อร้องเรียนเรื่องการบริการน้อยลง


ดาวน์โหลด ppt K.M. คลินิกฝากครรภ์ การพัฒนา คุณภาพบริการ. K.M. คลินิกฝากครรภ์ การพัฒนา คุณภาพบริการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google