งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนาคุณภาพบริการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนาคุณภาพบริการ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนาคุณภาพบริการ
K.M.คลินิกฝากครรภ์ การพัฒนาคุณภาพบริการ

2 การพัฒนาคุณภาพบริการ
K.M.คลินิกฝากครรภ์ การพัฒนาคุณภาพบริการ

3 การพัฒนาคุณภาพบริการ
K.M.คลินิกฝากครรภ์ การพัฒนาคุณภาพบริการ

4 การพัฒนาคุณภาพบริการ
K.M.คลินิกฝากครรภ์ การพัฒนาคุณภาพบริการ

5 ปัญหาที่พบ ผู้รับบริการไม่พึงพอใจ พฤติกรรมบริการของพยาบาล
พยาบาลไม่ได้ให้ข้อมูลชัดเจน พยาบาลพูดไม่สุภาพ

6 การวิเคราะห์สาเหตุ ผู้รับบริการฝากครรภ์มีจำนวนมากขึ้น เจ้าหน้าที่ต้องรีบเร่งให้การบริการ
มีกิจกรรมอื่นนอกจากการตรวจครรภ์หลายอย่าง * จันทร์ พุธ ศุกร์ สุขศึกษาไตรมาส 1-2 บอกผลเลือด พุธexclusive BF จันทร์ ฝึกออกกำลังกาย ศุกร์ working mom BF *อังคาร พฤหัส สุขศึกษาไตรมาส 2-3 อังคารเฝ้าคลอด1 พฤหัสเฝ้าคลอด 2

7 การแก้ไข ประชุมชี้แจ้งเจ้าหน้าที่ที่ปฎิบัติงานทุกคนหลังได้รับข้อร้องเรียน แจ้งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใน morning talk ทุกวัน ร่วมกันเสนอความคิดเห็น จัดแสดงขั้นตอนการบริการตามลำดับ และระยะเวลาให้ชัดเจน

8 การดำเนินการเพื่อความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ทบทวนเจ้าหน้าที่เรื่อง “ESB”อย่างต่อเนื่อง ให้ข้อมูลถูกต้อง ชัดเจน และทวนสอบความเข้าใจหลังให้ข้อมูลทุกครั้ง ให้สามี หรือ ญาติมีส่วนร่วมในการให้บริการทุกอย่าง เช่นเข้ามาในห้องตรวจครรภ์ ตรวจสอบติดตามการประเมินผล ทุกเดือน

9 การแก้ไขข้อร้องเรียน “รอนาน”
เจ้าหน้าที่ต้องมาปฎิบัติงานตรงเวลาเพื่อเตรียมความพร้อม บุคลากร สถานที่ อุปกรณ์ . สังเกตพูดคุยกับผู้รับบริการขณะรอ ตรวจ เพื่อลดความเครียด จัดหาสื่อ CD ความรู้ เรื่องการตั้งครรภ์ การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ จัดแสดงแผนผัง ขั้นตอน ระยะเวลาการให้บริการ ให้ผู้รับบริการเห็นอย่างชัดเจน

10 การแก้ไขเรื่องรอนาน จัดหา หนังสือให้ความรู้ นิตยสาร บริการระหว่างรอรับบริการ ประชุม ตกลง แสดงความคิดเห็น ของเจ้าหน้าที่เพื่อปรับปรุง ทบทวน กิจกรรมที่ซ้ำซ้อน

11 ผลลัพธ์ โดยภาพรวมดีขึ้นระดับหนึ่ง ไม่มีข้อร้องเรียนเรื่อง รอนาน
มีข้อร้องเรียนเรื่องการบริการน้อยลง


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนาคุณภาพบริการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google