งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการพัฒนาเครือข่ายการดูแลผู้ป่วย เด็กโรคธาลัสซีเมีย จังหวัดอุดรธานี 2556.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการพัฒนาเครือข่ายการดูแลผู้ป่วย เด็กโรคธาลัสซีเมีย จังหวัดอุดรธานี 2556."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการพัฒนาเครือข่ายการดูแลผู้ป่วย เด็กโรคธาลัสซีเมีย จังหวัดอุดรธานี 2556

2 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา 1) ด้านโรงพยาบาล : - ผู้ป่วยแออัด ทั้ง OPD/IPD มีปัญหาในการแยก โซน / การดูแลผู้ป่วย / ด้าน IC - หอผู้ป่วยเด็ก 1 มี 20 เตียง พิเศษกั้นม่าน 6 เตียง, สามัญ 10 เตียง, ห้องแยก 4 เตียง ( ขณะนี้ใช้รับ ผู้ป่วยทั่วไป ) 2) ด้านผู้ป่วย / ครอบครัว : - ขาดโรงเรียนอย่างน้อย 1-2 วัน / เดือน - ผู้ปกครองขาดงานพาผู้ป่วยมา F/U ( ทุก 1, 2, 3 เดือน ) - เสียเวลา / เสียค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

3 สถิติผู้ป่วยเด็กโรคธาลัสซีเมีย (<15 ปี ) หัวข้อปี 2554 ปี 2555 ปี 2556(6 ด ) 1) จำนวนผู้ป่วย 285276191 1.1 อ. เมือง 938756 1.2 ต่างอำเภอ 184179131 1.3 ต่างจังหวัด 8104 2) จำนวนครั้ง Admit 1,9611,777872 3) เฉลี่ย Admit( ครั้ง / คน / ปี ) 6.886.434.57 เขต อ. เมือง 32.71% ต่างอำเภอ 67.29%

4 จำนวนผู้ป่วยเด็กธาลัสซีเมีย (Case ปี 2555 ชื่อ ร. พ. จำนวนชื่อ ร. พ. จำนวน บ้านผือ 24 หนองหาน 9 หนองวัวซอ 19 สร้างคอม 9 กุดจับ 17 พิบูลย์รักษ์ 7 เพ็ญ 15 กุมภวาปี 6 บ้านดุง 11 นายูง 6 น้ำโสม 11 ไชยวาน 6 วังสามหมอ 10 ทุ่งฝน 5 ศรีธาตุ 10 หนองแสง 4 โนนสะอาด 9 รวม 179

5 ประเด็นการพิจารณาหาข้อสรุป 1การเลือก Case ส่ง ร.พ.ช(พญ.พิชญานันท์) 2Guide line ในการดูแลผู้ป่วย(พญ.พิชญานันท์) - ข้อบ่งชี้การ admit / การจำหน่าย - หลักการให้เลือด/การให้ยาที่รักษาอาการผิดปกติขณะให้เลือด - การมาพบ Hematologist ที่ ร.พ.อุดรธานี? - การตรวจ serum ferritin(ทุก 6 เดือน) - การ Consult กรณีมีปัญหาในการดูแลผู้ป่วย 3 การประสานเพื่อขอเลือด(คุณจุติรุ่ง) 4 การบริหารยาขับเหล็ก(มี 2 รูปแบบ ยากิน/ยาฉีด) - ยากินL1(500mg) เม็ดละ 5 บาท - ยากิน Exjade เม็ดละ 589 บาท(ข้าราชการเบิกได้) - ยาฉีด Desferal(500mg) ขวดละ 220 บาท คำถาม จะบริหารจัดการยาอย่างไร?

6 ประเด็นการพิจารณาหาข้อสรุป 5เริ่มส่งผู้ป่วยไป ร.พ.ช. เมื่อไหร่?


ดาวน์โหลด ppt โครงการพัฒนาเครือข่ายการดูแลผู้ป่วย เด็กโรคธาลัสซีเมีย จังหวัดอุดรธานี 2556.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google