งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การนำนโยบายและแนวปฏิบัติ การรับนักเรียนสู่การปฏิบัติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การนำนโยบายและแนวปฏิบัติ การรับนักเรียนสู่การปฏิบัติ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การนำนโยบายและแนวปฏิบัติ การรับนักเรียนสู่การปฏิบัติ
การนำนโยบายและแนวปฏิบัติ การรับนักเรียนสู่การปฏิบัติ

2 ประเด็นอภิปราย ๑ ๒ ๓ ๔ การวางแผนเตรียมการรับนักเรียน
แผนการรับนักเรียน เขตพื้นที่บริการ การเปิดห้องเรียนพิเศษ

3 ประเด็นอภิปราย ๕ ๖ ๗ ๘ ความร่วมมือระหว่าง สพป. สพม. และโรงเรียน
โรงเรียนคู่พัฒนา โรงเรียนเครือข่าย เครือข่ายผู้ปกครอง คณะกรรมการรับนักเรียน ความร่วมมือระหว่าง สพป. สพม. และโรงเรียน

4 การเปิด-ปิดภาคเรียน

5 การเปิด-ปิดสถานศึกษา
ประเทศ ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ไทย บรูไน มาเลเซีย อินโดนีเซีย สิงค์โปร์ เมียนมาร์ กัมพูชา เวียดนาม

6 ในสถานศึกษา สังกัด สพฐ.
การเปิด-ปิดภาคเรียน ในสถานศึกษา สังกัด สพฐ. อภิปรายทั่วไป เปิด-ปิด เหมือนเดิม หรือ ปรับให้เหมือนมหาวิทยาลัย เปิดเดือนสิงหาคม


ดาวน์โหลด ppt การนำนโยบายและแนวปฏิบัติ การรับนักเรียนสู่การปฏิบัติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google