งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Internal Medicine Service in I-San: Learn form Experience 5 สิงหาคม 2548 นพ. สมปอง เจริญวัฒน์ กลุ่มงานอายุรกรรม โรงพยาบาลชัยภูมิ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Internal Medicine Service in I-San: Learn form Experience 5 สิงหาคม 2548 นพ. สมปอง เจริญวัฒน์ กลุ่มงานอายุรกรรม โรงพยาบาลชัยภูมิ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Internal Medicine Service in I-San: Learn form Experience 5 สิงหาคม 2548 นพ. สมปอง เจริญวัฒน์ กลุ่มงานอายุรกรรม โรงพยาบาลชัยภูมิ

2 ประสบการณ์ แยกรายปี 2527-2537 2537-2547 2547- ปัจจุบัน แยกรายกิจกรรม งานบริการ งานวิชาการ งานบริหาร งานสังคม / งานส่วนตัว / งาน ครอบครัว

3 แยกรายปี 2527-2537 2537-2547 2547- ปัจจุบัน แยกรายกิจกรรม งานบริการ งานวิชาการ งานบริหาร งานสังคม / งานส่วนตัว / งานครอบครัว

4 ข้อมูลทั่วไป

5 จังหวัดชัยภูมิ ประชากร 1.14 ล้านคน 15 อำเภอ 1 กิ่งอำเภอ โรงพยาบาลทั่วไป 1 โรงพยาบาลชุมชน 14 อัตราส่วน แพทย์ / ประชากร 1:10,000

6

7

8 จำนวนเตียงบริการ เตียงสามัญ 386 เตียง เตียงพิเศษ 84 เตียง รวมทั้งหมด 470 เตียง

9 บุคลากรทางการแพทย์ 525 คน แพทย์ 34 คน แพทย์ใช้ทุน 16 คน ทันตแพทย์ 7 คน เภสัชกร 20 คน พยาบาลวิชาชีพ 386 คน นักวิชาการ + การแพทย์อื่นๆ 62 คน บุคลากรอื่น 30 คน ลูกจ้างประจำ + ชั่วคราว 392 คน

10 แยกรายปี 2527-2537 2537-2547 2547- ปัจจุบัน แยกรายกิจกรรม งานบริการ งานวิชาการ งานบริหาร งานสังคม / งานส่วนตัว / งานครอบครัว

11 16+1 24+1 19+1 20+1 17 27+1 30+1 353 327 342 342 375 425 444

12 OPD รวม 177 ราย / วัน แพทย์ 3 คน OPD แยกระบบ 300 ราย / วัน แพทย์ 4-5 คน 2527 2547

13

14

15

16 งานที่เพิ่มขึ้น specialty clinic DM, HT, Cardio.,Skin, TB, ARV,Nephro ฯลฯ งานบริการที่เพิ่มขึ้น Endoscopy,Hemodialysis,echo cardiogram งานชันสูตรพลิกศพ งานตรวจ GP, PCU, ตรวจสุขภาพทั่วไปประจำปี

17 IPD med 6874/ ปี แพทย์ 3 คน IPD med 9935/ ปี แพทย์ 4-5 คน 2527 2547

18

19

20

21

22

23 แยกรายปี 2527-2537 2537-2547 2547- ปัจจุบัน แยกรายกิจกรรม งานบริการ งานวิชาการ งานบริหาร งานสังคม / งานส่วนตัว / งานครอบครัว

24 252725282529253225332534253925422543 1 3 3 1 3 1 1 1 1 บทความและรายงานทางวิชาการ

25

26

27 แยกรายปี 2527-2537 2537-2547 2547- ปัจจุบัน แยกรายกิจกรรม งานบริการ งานวิชาการ งานบริหาร งานสังคม / งานส่วนตัว / งานครอบครัว

28 งานบริหาร 2527 25282529 2534-25392540 2544 staff med ฝ่ายวิชาการ หน. งานจิตเวช - หน. งาน OPD หน. งานวิชาการ ผู้ช่วยผอ. หน. กลุ่มงานอายุรกรรม รองฯแพทย์

29

30

31 แยกรายปี 2527-2537 2537-2547 2547- ปัจจุบัน แยกรายกิจกรรม งานบริการ งานวิชาการ งานบริหาร งานสังคม / งานส่วนตัว / งานครอบครัว

32

33

34

35 แรงโน้มถ่วง แรงฉุด แรงยก แรงต้าน

36

37 บทสรุป

38 ท่านได้อะไรจากที่ผมเล่า ?

39 สิ่งที่ผมได้ เป็นแพทย์ต้องดูคนไข้ การดูแลคนไข้เป็นการปฏิบัติธรรมของแพทย์ งานที่ทำผ่านมาอาจมีความผิดพลาดได้จากสถานการณ์ต่างๆ การดูแลแบบแยกส่วนอาจเป็นปัจจัยหนึ่ง MEDICINE IS A SCIENCE OF UNCERTAINTY AND PROBABILITY. อายุรแพทย์โรงพยาบาลทั่วไปอยู่ก้ำกึ่งสองด้านของการบริการประชาชน น่าจะเป็นโอกาสในการพัฒนาสาธารณสุขอย่างมากๆ ธรรมชาติมีมืดมีสว่าง ในที่สว่างอาจมีที่มืด ในที่มืดอาจมีความสดใส

40

41 ท่านอยากจะเป็นอะไร

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51 พูดไม่เก่ง - เก่งไม่พอ ปํญหา ‘ หมอ ’ ต้นตอร้อง ‘ ชุ่ย ?’ เดลินิวส์ หน้า 3 วันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2548

52 นกทุกชนิดมีคุณค่าอยู่ในตัวอยู่แล้ว

53 ขอบคุณครับ


ดาวน์โหลด ppt Internal Medicine Service in I-San: Learn form Experience 5 สิงหาคม 2548 นพ. สมปอง เจริญวัฒน์ กลุ่มงานอายุรกรรม โรงพยาบาลชัยภูมิ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google