งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Internal Medicine Service in I-San:

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Internal Medicine Service in I-San:"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Internal Medicine Service in I-San:
Learn form Experience 5 สิงหาคม 2548 นพ.สมปอง เจริญวัฒน์ กลุ่มงานอายุรกรรม โรงพยาบาลชัยภูมิ

2 ประสบการณ์ แยกรายปี แยกรายกิจกรรม 2527-2537 2537-2547 2547-ปัจจุบัน
งานบริการ งานวิชาการ งานบริหาร งานสังคม/งานส่วนตัว/งานครอบครัว

3 งานบริการ งานวิชาการ งานบริหาร งานสังคม/งานส่วนตัว/งานครอบครัว
แยกรายกิจกรรม งานบริการ งานวิชาการ งานบริหาร งานสังคม/งานส่วนตัว/งานครอบครัว แยกรายปี 2547-ปัจจุบัน

4 ข้อมูลทั่วไป

5 อัตราส่วน แพทย์/ ประชากร 1:10,000
จังหวัดชัยภูมิ ประชากร ล้านคน 15 อำเภอ กิ่งอำเภอ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน 14 อัตราส่วน แพทย์/ ประชากร 1:10,000

6

7

8 จำนวนเตียงบริการ เตียงสามัญ 386 เตียง เตียงพิเศษ 84 เตียง
เตียงสามัญ 386 เตียง เตียงพิเศษ 84 เตียง รวมทั้งหมด 470 เตียง จำนวนเตียงบริการ

9 บุคลากรทางการแพทย์ 525 คน
บุคลากรทางการแพทย์ คน แพทย์ คน แพทย์ใช้ทุน คน ทันตแพทย์ คน เภสัชกร คน พยาบาลวิชาชีพ คน นักวิชาการ+การแพทย์อื่นๆ คน บุคลากรอื่น 30 คน ลูกจ้างประจำ+ชั่วคราว 392 คน

10 งานบริการ งานวิชาการ งานบริหาร งานสังคม/งานส่วนตัว/งานครอบครัว
แยกรายกิจกรรม งานบริการ งานวิชาการ งานบริหาร งานสังคม/งานส่วนตัว/งานครอบครัว แยกรายปี 2547-ปัจจุบัน

11

12 2547 2527 OPD แยกระบบ 300ราย/วัน แพทย์ 4-5 คน แพทย์ 3 คน OPDรวม
177ราย/วัน แพทย์ 3 คน

13

14

15

16 งานที่เพิ่มขึ้น specialty clinic DM, HT, Cardio.,Skin, TB , ARV ,Nephroฯลฯ งานบริการที่เพิ่มขึ้น Endoscopy ,Hemodialysis ,echo cardiogram งานชันสูตรพลิกศพ งานตรวจ GP , PCU, ตรวจสุขภาพทั่วไปประจำปี

17 2527 2547 IPD med 6874/ปี แพทย์ 3 คน IPD med 9935/ปี แพทย์ 4-5 คน

18

19

20

21

22

23 งานบริการ งานวิชาการ งานบริหาร งานสังคม/งานส่วนตัว/งานครอบครัว
แยกรายกิจกรรม งานบริการ งานวิชาการ งานบริหาร งานสังคม/งานส่วนตัว/งานครอบครัว แยกรายปี 2547-ปัจจุบัน

24 บทความและรายงานทางวิชาการ

25

26

27 งานบริการ งานวิชาการ งานบริหาร งานสังคม/งานส่วนตัว/งานครอบครัว
แยกรายกิจกรรม งานบริการ งานวิชาการ งานบริหาร งานสังคม/งานส่วนตัว/งานครอบครัว แยกรายปี 2547-ปัจจุบัน

28 งานบริหาร 2527 2528 2529 2534-2539 2540 2544 staff med ฝ่ายวิชาการ
staff med ฝ่ายวิชาการ หน.งานจิตเวช หน.งานOPD หน.งานวิชาการ ผู้ช่วยผอ. หน.กลุ่มงานอายุรกรรม รองฯแพทย์

29

30

31 งานบริการ งานวิชาการ งานบริหาร งานสังคม/งานส่วนตัว/งานครอบครัว
แยกรายกิจกรรม งานบริการ งานวิชาการ งานบริหาร งานสังคม/งานส่วนตัว/งานครอบครัว แยกรายปี 2547-ปัจจุบัน

32

33

34

35 แรงยก แรงต้าน แรงฉุด แรงโน้มถ่วง

36

37 บทสรุป

38 ท่านได้อะไรจากที่ผมเล่า ?

39 สิ่งที่ผมได้ เป็นแพทย์ต้องดูคนไข้
การดูแลคนไข้เป็นการปฏิบัติธรรมของแพทย์ งานที่ทำผ่านมาอาจมีความผิดพลาดได้จากสถานการณ์ต่างๆ การดูแลแบบแยกส่วนอาจเป็นปัจจัยหนึ่ง MEDICINE IS A SCIENCE OF UNCERTAINTY AND PROBABILITY. อายุรแพทย์โรงพยาบาลทั่วไปอยู่ก้ำกึ่งสองด้านของการบริการประชาชน น่าจะเป็นโอกาสในการพัฒนาสาธารณสุขอย่างมากๆ ธรรมชาติมีมืดมีสว่าง ในที่สว่างอาจมีที่มืด ในที่มืดอาจมีความสดใส

40

41 ท่านอยากจะเป็นอะไร

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51 พูดไม่เก่ง-เก่งไม่พอ
ปํญหา ‘หมอ’ ต้นตอร้อง ‘ ชุ่ย?’ เดลินิวส์ หน้า 3 วันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2548

52 นกทุกชนิดมีคุณค่าอยู่ในตัวอยู่แล้ว

53 ขอบคุณครับ


ดาวน์โหลด ppt Internal Medicine Service in I-San:

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google