งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รูปแบบการนำเสนอผลงานวิจัย - โดยวาจา (Oral presentation) - โดยโปสเตอร์ ประเภทในการนำเสนอผลงานวิจัย - ด้านการแพทย์และคลินิก - ด้านสาธารณสุข การนำเสนอผลงานวิจัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รูปแบบการนำเสนอผลงานวิจัย - โดยวาจา (Oral presentation) - โดยโปสเตอร์ ประเภทในการนำเสนอผลงานวิจัย - ด้านการแพทย์และคลินิก - ด้านสาธารณสุข การนำเสนอผลงานวิจัย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รูปแบบการนำเสนอผลงานวิจัย - โดยวาจา (Oral presentation) - โดยโปสเตอร์ ประเภทในการนำเสนอผลงานวิจัย - ด้านการแพทย์และคลินิก - ด้านสาธารณสุข การนำเสนอผลงานวิจัย จ. อุดรธานี

2 ผลงานที่นำเสนอด้วยวาจาและโปสเตอร์ - ต้องส่งบทคัดย่อความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4 - พิมพ์ด้วยตัวอักษร Angsana New ไม่เกิน 200 คำ บทคัดย่อ ปกด. 1. ชื่อเรื่อง 2. รายชื่อผู้วิจัยหรือคณะ พร้อมชื่อหน่วยงาน 3. บทนำและวัตถุประสงค์ของการศึกษา 4. วิธีการศึกษา 5. ผลการศึกษา ( นำเสนอสาระสำคัญที่ได้จาก การศึกษา ) 6. ข้อเสนอแนะ 7. คำสำคัญ (Key words)

3 ขนาดของโปสเตอร์นำเสนอ - กว้าง 1 เมตร สูง 1.2 เมตร การจัดประชุม 10-11 พฤษภาคม 2553

4 การส่งผลงาน - ส่งไฟล์บทคัดย่อผลงานวิชาการ ได้ที่กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ ที่ plan@mailudo.go.thplan@mailudo.go.th


ดาวน์โหลด ppt รูปแบบการนำเสนอผลงานวิจัย - โดยวาจา (Oral presentation) - โดยโปสเตอร์ ประเภทในการนำเสนอผลงานวิจัย - ด้านการแพทย์และคลินิก - ด้านสาธารณสุข การนำเสนอผลงานวิจัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google