งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประชุมวิชาการระดับชาติ “ มหาวิทยาลัยบูรพา 2554 ” 7 กรกฎาคม 2554.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประชุมวิชาการระดับชาติ “ มหาวิทยาลัยบูรพา 2554 ” 7 กรกฎาคม 2554."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประชุมวิชาการระดับชาติ “ มหาวิทยาลัยบูรพา 2554 ” 7 กรกฎาคม 2554

2 1. รูปแบบการนำเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์ 2. การบรรยายงานวิจัย ประเด็นที่ได้จากการศึกษาดูงาน

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12 ผู้นำเสนองานวิจัย ผู้วิพากษ์งานวิจัย รูปแบบการนำเสนองาน เวลา 15 นาทีในการนำเสนอ เวลา 5 นาทีในการถาม - ตอบ

13 งานวิจัย : อิทธิพลของคุณค่าการ รับรู้ต่อการตัดสินใจ ใช้บริการตรวจรักษาในคลินิกพิเศษ เฉพาะทาง นอกเวลา ของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเขต กรุงเทพฯและปริมณฑล งานวิจัย :

14 ผู้เข้าร่วมศึกษาดูงาน การประชุมวิชาการระดับชาติ “ มหาวิทยาลัยบูรพา 2554”


ดาวน์โหลด ppt การประชุมวิชาการระดับชาติ “ มหาวิทยาลัยบูรพา 2554 ” 7 กรกฎาคม 2554.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google