งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สานเสวนาวิชาการ ความก้าวหน้าด้าน การแพทย์แผนไทย เสวนาวิชาการ ( ช่วงเช้า ) อนาคตบริการแพทย์แผนไทยใน โรงพยาบาล อนาคตบริการแพทย์แผนไทยใน โรงพยาบาล เรื่องน่ารู้ของยาสมุนไพรไทยใน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สานเสวนาวิชาการ ความก้าวหน้าด้าน การแพทย์แผนไทย เสวนาวิชาการ ( ช่วงเช้า ) อนาคตบริการแพทย์แผนไทยใน โรงพยาบาล อนาคตบริการแพทย์แผนไทยใน โรงพยาบาล เรื่องน่ารู้ของยาสมุนไพรไทยใน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สานเสวนาวิชาการ ความก้าวหน้าด้าน การแพทย์แผนไทย เสวนาวิชาการ ( ช่วงเช้า ) อนาคตบริการแพทย์แผนไทยใน โรงพยาบาล อนาคตบริการแพทย์แผนไทยใน โรงพยาบาล เรื่องน่ารู้ของยาสมุนไพรไทยใน โรงพยาบาล เรื่องน่ารู้ของยาสมุนไพรไทยใน โรงพยาบาล เล่าบทเรียนการพัฒนาเครือข่ายหมอ พื้นบ้าน เล่าบทเรียนการพัฒนาเครือข่ายหมอ พื้นบ้าน ใบลาน รากเหง้าสุขภาพคนไทย ใบลาน รากเหง้าสุขภาพคนไทย แผนจัดการเพื่อคุ้มครองสมุนไพรใน พื้นที่อุดรธานี แผนจัดการเพื่อคุ้มครองสมุนไพรใน พื้นที่อุดรธานี ช่วงบ่ายพบกับการบรรยายผลงานด้าน การแพทย์แผนไทย และนำเสนอ ผลงานโดยโปสเตอร์ ตลอดวัน เชิญท่านผู้บริหาร คณะเจ้าหน้าที่ ร่วมแลกเปลี่ยน รับฟัง และชม

2 สานเสวนาวิชาการ ความก้าวหน้าด้าน การแพทย์แผนไทย เสวนาวิชาการ ( ช่วงเช้า ) อนาคตบริการแพทย์แผนไทยใน โรงพยาบาล อนาคตบริการแพทย์แผนไทยใน โรงพยาบาล เรื่องน่ารู้ของยาสมุนไพรไทยใน โรงพยาบาล เรื่องน่ารู้ของยาสมุนไพรไทยใน โรงพยาบาล เล่าบทเรียนการพัฒนาเครือข่ายหมอ พื้นบ้าน เล่าบทเรียนการพัฒนาเครือข่ายหมอ พื้นบ้าน ใบลาน รากเหง้าสุขภาพคนไทย ใบลาน รากเหง้าสุขภาพคนไทย แผนจัดการเพื่อคุ้มครองสมุนไพรใน พื้นที่อุดรธานี แผนจัดการเพื่อคุ้มครองสมุนไพรใน พื้นที่อุดรธานี ช่วงบ่ายพบกับการบรรยายผลงานด้าน การแพทย์แผนไทย และนำเสนอ ผลงานโดยโปสเตอร์ ตลอดวัน เชิญท่านผู้บริหาร คณะเจ้าหน้าที่ ร่วมแลกเปลี่ยน รับฟัง และชม

3 เช้าบ่าย ห้องประชุม 1 0900 0930 พิธีเปิด วีดิทัศน์แนะนำ การแพทย์แผนไทย จังหวัดอุดรธานี 0930 1000 การ พัฒนาคลินิกแพทย์ แผนไทยใน โรงพยาบาล ฝันใหญ่ ที่ใกล้ถึงแล้ว 1000 1030 ยาแผน ไทยในวงการ สาธารณสุขจังหวัด อุดรธานี 1030 1100 การ พัฒนาเครือข่ายหมอ พื้นบ้าน เริ่มต้นอย่างไร ถึงมาได้ไกลขนาดนี้ 1100 1130 ใบลาน เอกสารโบราณ รากเหง้าการดูแล สุขภาพคนไทย 1130 1200 แผน จัดการเพื่อคุ้มครอง สมุนไพรกับการปลูกยา รักษาป่า ฉลองพุทธช ยันตี ห้องประชุม 1 การประชุมแผนงานพัฒนา ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้าน สุขภาพ  รายงานผลระบบการ บันทึกข้อมูลการดูแล สุขภาพของชุมชนโดย หมอพื้นบ้าน 9 ตำบล  แกนนำร่วมสัมมนาเพื่อให้ ได้ผลลัพธ์ “ ถ้าเครือข่าย เราจะรวมตัวกันเป็น ภาพรวมระดับจังหวัด และ มีการขับเคลื่อนอย่าง จริงจัง เราจะต้องวาง บทบาทของเครือข่ายนั้น ไว้อย่างไร มีเป้าหมาย อย่างไร ภาคีหุ้นส่วนคือ ใคร มีแผนงานอะไร ผู้ใหญ่ใจดีที่จะมาร่วมคือ ใคร ห้องประชุม 2 นักการ แพทย์แผนไทย แนวรบ หน้าใหม่วงการสาธารณสุข ไทย ( เนื้อหา ถอดบทเรียน ประสบการณ์การทำงาน นำเสนอผลงาน ความก้าวหน้า ปัญหา อุปสรรค ) ห้องประชุม 3 เสวนาวิชาการ เรื่อง ปฐม จินดา จุดเริ่มของชีวิต แพทย์แผนไทยกับแม่และ เด็ก เสวนาวิชาการ เรื่อง โรค แทรกซ้อนจากเบาหวาน จัดการได้ด้วยแพทย์แผน ไทย ตลาดนัดวิชาการ ตลอดวัน นำเสนอผลงานวิชาการด้วยโปสเตอร์ ลานนัดหมอยาพื้นบ้าน อาหารเป็นยา สุขภาพดีตั้งแต่ ออกจากบ้าน นวดแผนไทย อนาคตสู่อาเซียน

4 เช้าบ่าย ห้องประชุม 1 0900 0930 พิธีเปิด วีดิทัศน์แนะนำ การแพทย์แผนไทย จังหวัดอุดรธานี 0930 1000 การ พัฒนาคลินิกแพทย์ แผนไทยใน โรงพยาบาล ฝันใหญ่ ที่ใกล้ถึงแล้ว 1000 1030 ยาแผน ไทยในวงการ สาธารณสุขจังหวัด อุดรธานี 1030 1100 การ พัฒนาเครือข่ายหมอ พื้นบ้าน เริ่มต้นอย่างไร ถึงมาได้ไกลขนาดนี้ 1100 1130 ใบลาน เอกสารโบราณ รากเหง้าการดูแล สุขภาพคนไทย 1130 1200 แผน จัดการเพื่อคุ้มครอง สมุนไพรกับการปลูกยา รักษาป่า ฉลองพุทธช ยันตี ห้องประชุม 1 การประชุมแผนงานพัฒนา ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้าน สุขภาพ  รายงานผลระบบการ บันทึกข้อมูลการดูแล สุขภาพของชุมชนโดย หมอพื้นบ้าน 9 ตำบล  แกนนำร่วมสัมมนาเพื่อให้ ได้ผลลัพธ์ “ ถ้าเครือข่าย เราจะรวมตัวกันเป็น ภาพรวมระดับจังหวัด และ มีการขับเคลื่อนอย่าง จริงจัง เราจะต้องวาง บทบาทของเครือข่ายนั้น ไว้อย่างไร มีเป้าหมาย อย่างไร ภาคีหุ้นส่วนคือ ใคร มีแผนงานอะไร ผู้ใหญ่ใจดีที่จะมาร่วมคือ ใคร ห้องประชุม 2 นักการ แพทย์แผนไทย แนวรบ หน้าใหม่วงการสาธารณสุข ไทย ( เนื้อหา ถอดบทเรียน ประสบการณ์การทำงาน นำเสนอผลงาน ความก้าวหน้า ปัญหา อุปสรรค ) ห้องประชุม 3 เสวนาวิชาการ เรื่อง ปฐม จินดา จุดเริ่มของชีวิต แพทย์แผนไทยกับแม่และ เด็ก เสวนาวิชาการ เรื่อง โรค แทรกซ้อนจากเบาหวาน จัดการได้ด้วยแพทย์แผน ไทย ตลาดนัดวิชาการ ตลอดวัน นำเสนอผลงานวิชาการด้วยโปสเตอร์ ลานนัดหมอยาพื้นบ้าน อาหารเป็นยา สุขภาพดีตั้งแต่ ออกจากบ้าน นวดแผนไทย อนาคตสู่อาเซียน


ดาวน์โหลด ppt สานเสวนาวิชาการ ความก้าวหน้าด้าน การแพทย์แผนไทย เสวนาวิชาการ ( ช่วงเช้า ) อนาคตบริการแพทย์แผนไทยใน โรงพยาบาล อนาคตบริการแพทย์แผนไทยใน โรงพยาบาล เรื่องน่ารู้ของยาสมุนไพรไทยใน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google