งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ทรัพยากรธรรม ชาติ ของทวีป แอฟริกา. จัดทำโดย เด็กชาย พิทักษ์สิน จิตตะ เลขที่ ๖ เด็กหญิง เกวลิน อุณหพัฒนา เลขที่ ๑๓ เด็กหญิง ธัญวรัตม์ โดมขุนทด เลขที่ ๒๐.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ทรัพยากรธรรม ชาติ ของทวีป แอฟริกา. จัดทำโดย เด็กชาย พิทักษ์สิน จิตตะ เลขที่ ๖ เด็กหญิง เกวลิน อุณหพัฒนา เลขที่ ๑๓ เด็กหญิง ธัญวรัตม์ โดมขุนทด เลขที่ ๒๐."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ทรัพยากรธรรม ชาติ ของทวีป แอฟริกา

2 จัดทำโดย เด็กชาย พิทักษ์สิน จิตตะ เลขที่ ๖ เด็กหญิง เกวลิน อุณหพัฒนา เลขที่ ๑๓ เด็กหญิง ธัญวรัตม์ โดมขุนทด เลขที่ ๒๐ เด็กหญิง รัฐนันท์ กิตติจรัสภาสน์ เลขที่ ๒๗ เด็กหญิง อัญชนา เตปา เลขที่ ๓๔ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ / ๒

3 ทรัพยากรธรรมชาติของทวีปแอฟริกามี อยู่อย่างอุดมสมบูรณ์ และทรัพยากร จำนวนมากยังไม่ได้รับการบุกเบิกนำ ขึ้นมาใช้ เราสามารถจำแนกประเภท ของทรัพยากรได้ 4 ประเภท ได้แก่ ทรัพยากรป่าไม้ ทรัพยากรแร่ธาตุ ทรัพยากรพลังงาน และทรัพยากรสัตว์ป่า

4 ทรัพยากรป่าไม้ ป่าไม้ของแอฟริกามีพื้นที่ป่าประมาณแค่ 1 ใน 6 ของพื้นที่ทวีป โดยมี ป่าดงดิบอยู่ทางบริเวณเส้นศูนย์สูตรตามลุ่มแม่น้ำ คองโก และป่าไม้ ในเขตอบอุ่นอยู่ทางภาคตะวันตกและตะวันออก ของทวีปป่าไม้ส่วนใหญ่มักถูกตัดโค่นเพื่อนำพื้น ที่มาใช้ในการเพาะปลูกมากว่าจะใช้ประโยชน์จาก เนื้อไม้โดยตรง ไม้สำคัญของแอฟริกา ได้แก่ มะฮอกกะนี แอวอดิเร อิโรโคโอคูเม และลิมบา

5 ทรัพยากรแร่ธาตุ ทวีปแอฟริกามีแร่ธาตุที่สำคัญหลายชนิด คือ ทองคำและเพชร นอกจากนี้ยังมี ทองคำแดง แมงกานีส ทังสแตน ฟอสเฟต เหล็ก ยูเรเนียม ดีบุก บอกไซต์ ซึ่งล้วนแล้วแต่จำหน่ายเป็นสินค้า ส่งออกที่สำคัญ แต่แร่ธาตุที่มีความสำคัญแก่การ พัฒนาอุตสาหกรรมที่ยังขาดแคลนอยู่คือ สังกะสี ตะกั่ว ถ่านหิน วุลแฟรม

6 ทรัพยากรพลังงาน สำหรับน้ำมันปิโตเลียม ทวีปแอฟริกาจะมีอยู่อย่าง อุดมสมบูรณ์โดยเฉพาะในเขตประเทศอียิปต์ แอลจีเรีย ลิเบีย ไนจีเรีย โมร็อกโก ส่วนใหญ่จะ ถูกส่งไปจำหน่ายเป็นสินค้าออกในรูปของ น้ำมันดิบ สำหรับพลังงานน้ำมักจะนำไปใช้หมุน กังหันผลิตพลังงานกระแสไฟฟ้าอีกต่อหนึ่ง โดยมากจะอยู่ในประเทศอียิปต์ ยูกันดา เคนยา แทนซาเนีย

7 ทรัพยากรสัตว์ป่า ทวีปแอฟริกาเป็นทวีปที่มีสัตว์ป่าอาศัยกันอยู่อย่าง ชุกชุมแม้แต่ในทะเลทราย ได้แก่ ยีราฟ ม้าลาย แรด สิงโต เสือดาว ช้าง หมาใน ละมั่ง นกและ แมลงต่างๆ อีกนับพันชนิด ปัจจุบันถึงแม้จะมีสัตว์ ป่าลดน้อยลงเพราะถูกล่า แต่เมื่อเทียบกับทวีป อื่นๆ ยังนับว่ามีอยู่มากโดยเฉพาะในแถบ ตอนกลาง ของทวีป

8 บรรณานุกรม www.thaigoodview.com/library/...n/.../sec04 p05.html


ดาวน์โหลด ppt ทรัพยากรธรรม ชาติ ของทวีป แอฟริกา. จัดทำโดย เด็กชาย พิทักษ์สิน จิตตะ เลขที่ ๖ เด็กหญิง เกวลิน อุณหพัฒนา เลขที่ ๑๓ เด็กหญิง ธัญวรัตม์ โดมขุนทด เลขที่ ๒๐.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google