งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ภูมิประเทศภูมิภาคต่างๆ ของทวีปเอเชีย. ภูมิประเทศภูมิภาคเอเชีย ตะวันออกเฉียงใต้ 1. ภูมิประเทศดินแดนภาคพื้นทวีป ประกอบด้วย เทือกเขาด้านทิศตะวันตก คือเทือกเขาอาระกันโย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ภูมิประเทศภูมิภาคต่างๆ ของทวีปเอเชีย. ภูมิประเทศภูมิภาคเอเชีย ตะวันออกเฉียงใต้ 1. ภูมิประเทศดินแดนภาคพื้นทวีป ประกอบด้วย เทือกเขาด้านทิศตะวันตก คือเทือกเขาอาระกันโย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ภูมิประเทศภูมิภาคต่างๆ ของทวีปเอเชีย

2 ภูมิประเทศภูมิภาคเอเชีย ตะวันออกเฉียงใต้ 1. ภูมิประเทศดินแดนภาคพื้นทวีป ประกอบด้วย เทือกเขาด้านทิศตะวันตก คือเทือกเขาอาระกันโย มาในพม่า, เทือกเขาตอนกลาง คือ เทือกเขา ถนนธงชัย เทือกเขาตะนาวศรี เทือกเขาแดนลาว เทือกเขาผีปันน้ำ เทือกเขาหลวงพระบาง เทือกเขาดงพญาเย็น เทือกเขาบรรทัด ของ ประเทศไทย, เทือกเขาด้านทิศตะวันออก คือ เทือกเขาเตรื่องเชินที่กั้นพรมแดนลาวกับ เวียดนาม 2. ที่ราบลุ่มแม่น้ำที่สำคัญ ได้แก่ ที่ราบลุ่มแม่น้ำอิระ วดีในพม่า, ที่ราบลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำโขง ในไทย, ที่ราบลุ่มแม่น้ำแดงในเวียดนาม

3 ภูมิประเทศภูมิภาคเอเชีย ตะวันออกเฉียงใต้ 3. ภูมิประเทศดินแดนหมู่เกาะประเทศอินโดนีเซีย เช่น หมู่เกาะชุนดาใหญ่ประกอบด้วย เกาะ บอร์เนียว ชวา สุมาตรา เซลีเบส, หมู่เกาะชุนดา น้อย ประกอบด้วย เกาะบาหลี ลอมบอก ซุมบา วา ซุมบา ฟลอเรส อะลอร์ ติมอร์, หมู่เกาะโม ลุกกะ ประกอบด้วย เกาะฮาลมาฮีรา ซีราม, 4. ภูมิประเทศดินแดนหมู่เกาะฟิลิปปินส์ ประกอบด้วยหมู่เกาะลูซอน เกาะเซบู เกาะปาลา วัน เป็นต้น

4 ภูมิประเทศภูมิภาคเอเชีย ตะวันออก พื้นที่ส่วนใหญ่มีโครงสร้างด้วยหินเก่า โดยแบ่ง ออกเป็น 4 เขต คือ 1. เทือกเขาและที่ราบสูง ได้แก่ เทือกเขาหิมาลัย คุนลุน เทียนซาน อัลไต ในระหว่างเทือกเขามีที่ ราบสูงทิเบต ที่ราบสูงยูนนาน เป็นต้น 2. แอ่งแผ่นดิน คือ แอ่งซุงกาเรีย แอ่งเตอร์ฟาน แอ่งเสฉวนที่มีแม่น้ำแยงซีไหลผ่าน ทำให้ ประชากรอาศัยอยู่มาก 3. ที่ราบลุ่มแม่น้ำที่สำคัญ ได้แก่ ที่ราบลุ่มแม่น้ำ อามูร์ ที่ราบลุ่มแม่น้ำหวงเหอ ( แม่น้ำเหลือง ) ที่ ราบลุ่มแม่น้ำแยงซี 4. เกาะและหมู่เกาะที่สำคัญ ได้แก่ เกาะไหลหลำหรือ ไห่หนาน เกาะไต้หวัน ( ฟอร์โมซา ) เกาะริวกิว หมู่ เกาะญี่ปุ่น

5 ภูมิประเทศภูมิภาค เอเชียใต้ พื้นที่ส่วนใหญ่แบ่งออกเป็น 5 เขต คือ 1. เทือกเขา ได้แก่ เทือกเขาหิมาลัย ฮินดูกูซ คารา โคลัม สุไลมานเป็นต้น 2. ที่ราบลุ่มแม่น้ำที่สำคัญ ได้แก่ ที่ราบลุ่มแม่น้ำคง คาม ที่ราบลุ่มแม่น้ำสินธุ ที่ราบลุ่มแม่น้ำ พรหมบุตร 3. ที่ราบสูง ได้แก่ ที่ราบสูงเดคคาน ที่มีความอุดม สมบูรณ์เพราะทับถมด้วยเถ้าถ่านภูเขาไฟ 4. ที่ราบชายฝั่ง ที่สำคัญคือ ที่ราบชายฝั่งมะละบาร์ ทางตะวันตก ที่ราบชายฝั่งโคโรแมนเดลทาง ตะวันออกของอินเดีย 5. เกาะและหมู่เกาะที่สำคัญ ได้แก่ เกาะศรีลังกา เกาะมัลดีฟส์ เกาะซากอส

6 ภูมิประเทศภูมิภาคเอเชีย ตะวันตกเฉียงใต้ พื้นที่ส่วนใหญ่แบ่งออกเป็น 4 เขต คือ 1. เทือกเขาและที่ราบสูง ได้แก่ เทือกเขาฮินดูกูซ เอลบูร์ซ ปอนติ เตารุส สุไลมาน ซากรอส อัลฮี จาช เป็นต้น 2. ที่ราบลุ่มแม่น้ำที่สำคัญ ได้แก่ ที่ราบลุ่มแม่น้ำ ไทกริส - ยูเฟรทีส 3. ที่ราบต่ำ ได้แก่ บริเวณทะเลเดดซี 4. เกาะชายฝั่ง ที่สำคัญคือ เกาะบาห์เรนในอ่าว เปอร์เซีย ซึ่งมีภูมิประเทศเป็นทะเลทราย เกาะ ไซปรัสที่มีขนาดใหญ่ในทะเลเมดิเตอร์เรเนียน

7 ภูมิประเทศภูมิภาค เอเชียกลาง 1. ลักษณะภูมิประเทศกลุ่มประเทศตะวันตกของ ทะเลแคสเปียน 1.1 เทือกเขาและที่ราบสูง คือ บริเวณเทือกเขา คอเคซัสทางตอนเหนือของประเทศ อาเซอร์ไบจานและจอร์เจีย ที่ราบสูงอาร์เมเนียน ทางใต้ของประเทศอาร์เมเนีย และมีทะเลสาบเซ วาน 1.2 ที่ราบลุ่มแม่น้ำ คือ ที่ราบลุ่มแม่น้ำเคอร์ไหล ลงสู่ทะเลแคสเปียน ที่ราบลุ่มแม่น้ำริโอนี บริเวณ ชายฝั่งทะเลดำ 2. ลักษณะภูมิประเทศกลุ่มประเทศทางตะวันออก ของทะเลแคสเปียน 2.1 เทือกเขา ได้แก่ เทือกเขาเทียนซาน ในเขต ประเทศทาจิกิสถาน 2.2 ที่ราบสูงทางตอนเหนือและตะวันออกเป็นที่ ราบสูงสลับกับเนิน มีทะเลสาบน้ำจืดบัลคาซและ อุซเซซาน ส่วนที่ราบสูงทางใต้มีลักษณะเป็นเนิน และทะเลทราย

8 ภูมิประเทศภูมิภาค เอเชียกลาง 2.3 ที่ราบลุ่มทะเลอารัล เป็นที่ราบแอ่งแผ่นดินที่ มีแม่น้ำไหลมาจากเทือกเจาและที่สูงด้าน ตะวันออก 2.4 ที่ราบต่ำทะเลแคสเปียน ลักษณะของภูมิ ประเทศเป็นแอ่งแผ่นดินที่ต่ำกว่าระดับทะเลปาน กลาง เนื่องจากมีปริมาณน้ำในทะเลที่ระเหยออก มากกว่าปริมาณน้ำไหลลง


ดาวน์โหลด ppt ภูมิประเทศภูมิภาคต่างๆ ของทวีปเอเชีย. ภูมิประเทศภูมิภาคเอเชีย ตะวันออกเฉียงใต้ 1. ภูมิประเทศดินแดนภาคพื้นทวีป ประกอบด้วย เทือกเขาด้านทิศตะวันตก คือเทือกเขาอาระกันโย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google