งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โตโยต้า มอเตอร์ เป็นบริษัทผลิต รถยนต์จากประเทศญี่ปุ่น มีฐานการ ผลิตที่เมืองโตโยต้า จังหวัดไอจิ ยี่ห้อ รถยนต์ในเครือได้แก่ โตโยต้า, เล็กซัส (Lexus),

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โตโยต้า มอเตอร์ เป็นบริษัทผลิต รถยนต์จากประเทศญี่ปุ่น มีฐานการ ผลิตที่เมืองโตโยต้า จังหวัดไอจิ ยี่ห้อ รถยนต์ในเครือได้แก่ โตโยต้า, เล็กซัส (Lexus),"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3

4 โตโยต้า มอเตอร์ เป็นบริษัทผลิต รถยนต์จากประเทศญี่ปุ่น มีฐานการ ผลิตที่เมืองโตโยต้า จังหวัดไอจิ ยี่ห้อ รถยนต์ในเครือได้แก่ โตโยต้า, เล็กซัส (Lexus), ฮีโน่ (Hino), ไดฮัตสุ (Daihatsu) โตโยต้ามอเตอร์เป็นผู้ผลิต รถยนต์อันดับหนึ่งของญี่ปุ่น และเป็น อันดับหนึ่งของโลก ซึ่งโตโยต้ามี ความสามารถในการผลิตรถได้ประมาณ 8 ล้านคันต่อปี และเป็นบริษัทที่ให้ กำเนิด ระบบการผลิตแบบโตโยต้า (Toyota Production System : TPS) และ วิถีแห่งโตโยต้า (Toyota Way) ที่ โด่งดังไปทั่วโลก

5 บริษัทโตโยต้า มอเตอร์ คอร์เปอเรชั่น เริ่มก่อตั้งเมื่อเดือนกันยายน พ. ศ.2476 เมื่อ บริษัทผลิตเครื่องทอผ้าโตโยดะ นำโดย คีชิโระ โตะโยะดะ ได้ทำการตั้งแผนกใหม่ใน ปี พ. ศ.2477 เพื่อทุ่มเทให้กับการพัฒนา เครื่องยนต์ Type A ซึ่งได้นำไปใช้ใน Model A1 ซึ่งเป็นรถยนต์นั่งคันแรกของบริษัท ใน เดือนพฤษภาคม พ. ศ.2478 และรถบรรทุก G1 ในเดือนกรกฎาคมปีเดียวกัน ซึ่ง Model A1 ได้พัฒนามาผลิตเพื่อการค้าเต็มรูปแบบ ซึ่งคือ Model AA ในปี พ. ศ.2479

6 ในปี พ. ศ. 2549 โตโยต้าได้ถูกจัดลำดับโดย นิตยสาร Fortune ให้เป็นบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ อันดับสองของโลก รองจากบริษัท GM และในปี พ. ศ. 2550 โตโยต้าก็สามารถทำยอดขายทั่วโลก ได้สูสีกับ GM แต่ที่น่าสนใจก็คือ ผลการดำเนินงาน ในเชิงกำไรของโตโยต้าเพียงบริษัทเดียว มีมากกว่า บริษัท GM รวมกับ Ford และ Chrysler ซึ่งแสดง ให้เห็นว่าโตโยต้ามีผลประกอบการที่ดีมาก ซึ่งจาก หนังสือ วิถีแห่งโตโยต้า ได้สรุปว่าสาเหตุที่โตโยต้า สามารถดำเนินธุรกิจได้ดีเพราะการใช้ระบบการผลิต ที่มีประสิทธิภาพ ที่คิดค้นโดยโตโยต้า ที่มีชื่อว่า ระบบการผลิตแบบโตโยต้า ที่ประกอบด้วยการ ดำเนินการผลิตแบบทันเวลา (Just in Time) และ การดำเนินการด้านการบริหารคุณภาพ (Kaizen) ตลอดจนมีการดำเนินการตามปรัชญาที่มั่นคง (Consistant Purpose) ซึ่งถือได้ว่าเป็นการ ดำเนินการตามวิถีแห่งโตโยต้า (Toyota Way)

7 1. ปรับปรุงอย่างต่อเนื่องโดยการท้า ทายและเปลี่ยนแปลง 2. เคารพและยอมรับผู้อื่น 3. ยึดหลักความพึงพอใจของลูกค้า 4. ทุ่มเทเพื่อมาตรฐานสูงสุด 5. รับผิดชอบต่อชุมชนและ สิ่งแวดล้อม

8 วิสัยทัศน์ 1. เป็นบริษัทแกนนำของโตโยต้า มอเตอร์ เอเชีย แปซิฟิค และ เครือข่ายโตโยต้าทั่ว โลก 2. เป็นบริษัทรถยนต์ที่ได้รับการยอมรับและยก ย่องที่สุด ในประเทศไทย

9 1. สร้างความแข็งแกร่งในการปฏิบัติงาน และ ส่งเสริม ให้เกิดความร่วมมือ ระหว่างเอเชีย แปซิฟิก 2. บรรลุการเป็นผู้นำ ในด้านความพึงพอใจ ของลูกค้า และในด้านสัดส่วนการตลาด 3. กำหนดให้ความปลอดภัยเป็นกิจกรรมที่ สำคัญที่สุด ของกิจกรรมรากฐานของบริษัท 4. สร้างสังคมที่มีคุณภาพโดยการทำ กิจกรรมที่มีคุณค่าเพื่อสังคม

10

11 การวิเคราะห์ SWOT (SWOT analysis) ของรถยนต์ TOYOTA SOLUNA วิเคราะห์เมื่อกลางปี 2540 เป็นการวิเคราะห์ถึงจุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) โอกาส (Opportunities) และอุปสรรค (Threats) โดยมีรายละเอียดดังนี้

12 1.1 เป็นรถยนต์ที่มีเครื่องยนต์ขนาด 1500 cc แต่มี ราคาถูกกว่ารถยนต์ที่มีขนาดเครื่องยนต์เท่ากัน 1.2 มีการสร้างความน่าเชื่อถือในคุณภาพ โดย การศึกษาอย่างละเอียดจากหุ่นจำลองยานยนต์ ต้นแบบ 1.3 เป็นยี่ห้อรถยนต์ ที่มีคนรู้จักและเชื่อมั่นใน คุณภาพ 1.4 เป็นรถยนต์ที่มีรูปแบบที่ทันสมัย มีการพัฒนา รูปลักษณ์อยู่ตลอดเวลา 1.5 มีศูนย์บริการอยู่ครอบคลุมทั่วทุกพื้นที่ 1.6 วัสดุ อุปกรณ์ทุกชิ้นของ TOYOTA SOLUNA ได้ผ่านการเลือกสรรพร้อมทั้งผ่านกระบวนการผลิต ด้วยเทคโนโลยีชั้นสูง (Hight technology)

13 2.1 เป็นรถยนต์ที่ให้กำลังแรงม้าต่ำ เมื่อ เทียบกับเครื่องยนต์ขนาด 1500 cc ของ รถยนต์ยี่ห้ออื่น ๆ 2.2 บริษัทไม่มี STOCK ของรถยนต์ TOYOTA SOLUNA เพียงพอกับปริมาณ การสั่งจองรถยนต์ 2.3 ผู้บริโภคไม่มั่นใจในคุณภาพของรถยนต์ ตามที่โฆษณาว่าราคาไม่สูง แต่คุณภาพเท่า เดิม 2.4 บริษัทมีศักยภาพไม่เพียงพอในการผลิต รถยนต์เพื่อตอบสนองความต้องการของ ผู้บริโภค

14 3.1 แนวโน้มที่ผู้บริโภคจะใช้รถยนต์มี สูงขึ้นในภาวะปัจจุบันที่ราคารถยนต์มี ราคาถูกลง 3.2 ภาวะที่ขนส่งมวลชนล้มเหลวทำให้มี ผู้สนใจที่จะมีรถยนต์ส่วนตัวมากขึ้น 3.3 แนวโน้มที่ผู้บริโภคให้ความสนใจใน รถยนต์ราคาถูกสำหรับครอบครัวที่มี รายได้ไม่สูงนัก 3.4 ส่งเสริมต่อนโยบายการประหยัดของ รัฐบาล โดยการเสนอรถที่มีราคา ไม่สูง แต่คุณภาพดี

15 4.1 มีคู่แข่งขันสูงในรถยนต์ระดับมาตรฐาน ที่ใกล้เคียงกัน 4.2 การนำเข้ารถยนต์จากประเทศเกาหลีที่ มีราคาถูกกว่าเข้ามาสู่ตลาดหลายตรายี่ห้อ หลายแบบ หลายชนิด 4.3 การนำรถยนต์ TOYOTA ไปทำเป็นรถ แท็กซี่ ทำให้ชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของ TOYOTA ลดลงซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อ SOLUNA 4.4 มีรถยุโรปที่มีมาตรฐานสูงอยู่มาก

16


ดาวน์โหลด ppt โตโยต้า มอเตอร์ เป็นบริษัทผลิต รถยนต์จากประเทศญี่ปุ่น มีฐานการ ผลิตที่เมืองโตโยต้า จังหวัดไอจิ ยี่ห้อ รถยนต์ในเครือได้แก่ โตโยต้า, เล็กซัส (Lexus),

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google