งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ของที่ระลึกจาก ประเทศไทย. Magnet Thailand วิธีใช้งาน : ไว้ติดตู้เย็น หรืออื่นๆ ที่เป็นแม่เหล็ก แม่เหล็กเป็นรูปแผนที่ ประเทศไทย และจะมี แม่เหล็กชิ้นเล็กๆ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ของที่ระลึกจาก ประเทศไทย. Magnet Thailand วิธีใช้งาน : ไว้ติดตู้เย็น หรืออื่นๆ ที่เป็นแม่เหล็ก แม่เหล็กเป็นรูปแผนที่ ประเทศไทย และจะมี แม่เหล็กชิ้นเล็กๆ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ของที่ระลึกจาก ประเทศไทย

2 Magnet Thailand วิธีใช้งาน : ไว้ติดตู้เย็น หรืออื่นๆ ที่เป็นแม่เหล็ก แม่เหล็กเป็นรูปแผนที่ ประเทศไทย และจะมี แม่เหล็กชิ้นเล็กๆ เป็นรูป ธงชาติ เวลาไปที่ไหน จังหวัดไหน ก็ติดแม่เหล็ก รูปธงไว้จังหวัดนั้นๆ ส่วน พื้นที่ ที่เหลือ เป็น post-it ได้ด้วย

3 Magnet Thailand กรอบการใช้ งาน กรอบ ความรู้สึก กรอบความ เป็นจริง กรอบสังคม, ประสบการณ์ - ใช้ประดับ ตกแต่ง -Post-it - ตั้งโชว์ - เป็นของสะสม ได้ด้วย - ใช้ประดับ ตกแต่ง -Post-it - ตั้งโชว์ - เป็นของสะสม ได้ด้วย - อยากทำให้สำเร็จ ครบ สมบูรณ์ - ทำให้อยากมาเที่ยว ประเทศไทยให้ครบ ทุกจังหวัด - อยากทำให้สำเร็จ ครบ สมบูรณ์ - ทำให้อยากมาเที่ยว ประเทศไทยให้ครบ ทุกจังหวัด - ได้รับประสบการณ์ที่ดี ( ถ้ามาเที่ยว ) - ได้ผจญภัย ( ถ้ามาเที่ยว ) - พบความสัมพันธ์ใหม่ๆ ( ถ้ามาเที่ยว ) - เปิดโลกทัศน์ ( ถ้ามา เที่ยว ) - ได้รับประสบการณ์ที่ดี ( ถ้ามาเที่ยว ) - ได้ผจญภัย ( ถ้ามาเที่ยว ) - พบความสัมพันธ์ใหม่ๆ ( ถ้ามาเที่ยว ) - เปิดโลกทัศน์ ( ถ้ามา เที่ยว ) - ต้องใช้เวลานานกว่าจะ ครบ ทุกจังหวัด - ต้องมีเงินและมีเวลา - ต้องใช้เวลานานกว่าจะ ครบ ทุกจังหวัด - ต้องมีเงินและมีเวลา

4 อทิติยา สอาดศรี 5314140031


ดาวน์โหลด ppt ของที่ระลึกจาก ประเทศไทย. Magnet Thailand วิธีใช้งาน : ไว้ติดตู้เย็น หรืออื่นๆ ที่เป็นแม่เหล็ก แม่เหล็กเป็นรูปแผนที่ ประเทศไทย และจะมี แม่เหล็กชิ้นเล็กๆ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google